​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Enheden for specialiseret sygepleje i urinveje

Med enheden er ønsket at skabe en organisation for specialiseret sygepleje til borgere med urologiske problemstillinger på tværs af primær og sekundær sektor. 

Om enheden

I enheden er ansat to sygeplejersker Line Sandlykke Pedersen og Rikke Maria Rytter Maegaard.

Enheden er organiseret lokalt i Afdeling for Urinvejssygdomme, men har fokus på det brede tværgående samarbejde omkring patienten. 

Mange kateterbrugere er tilknyttet primærsektoren, hvor hjemmesygeplejerskerne har ansvaret for kateterplejen. Flere opgaver relateret hertil kan dog være uddelegeret til f.eks. SOSU-assistenter og hjælpere og i visse tilfælde ufaglært personale. Det er veldokumenteret at kateterpleje og behandling kan være vanskeligt både for patienten og plejepersonalet. Håndteres kateterpleje og behandling ikke korrekt er kateterbrugerne i højere risiko for kateterrelaterede komplikationer, som tilstopning, hæmaturi, urinvejsinfektioner, svie og smerter samt spaltede urinrør. Disse komplikationer kan føre til (gen)indlæggelser og har stor indflydelse på patienternes livskvalitet.​


Enhedens vision er at styrke samarbejdet på tværs af hospitalsafdelinger og sektorer med fokus på at øge specialiseret viden og kompetencer i det nære sundhedsvæsen, så pleje og behandling bliver udført med samme høje kvalitet, uanset hvor patienten er. Enhedens formål er at være samlingspunkt for specialiseret viden, samt planlægge og gennemføre relevante kvalitetsudviklende projekter på tværs af sektorer. Indledningsvis har enheden særligt fokus på at skabe bedre sammenhængende borgerforløb for kateterbrugerne.​


Mitforløb® er en guide i kateterprocedure tiltænkt til plejepersonale. I guiden finder du animationsvideoer om urinvejenes anatomi, anlæggelse af kateter, seponering af kateter og kateterhygiejne til både mænd og kvinder. Videoerne er visuelt genkendelige fra praksis og i et simpelt sprog. Yderligere foreligger der stepguides til procedurer for urinprøvetagning, hjælp og guides til de hyppigste komplikationer, herunder manglende urin i kateterposen og blod i kateterposen. 

Mitforløb® kan hentes i App Store eller på GooglePlay. Du kan også logge på Mitforløb® på www.mitforløb.dk. Mitforløb® er tilgængelig for alt plejepersonale i Region Hovedstaden. Kontakt enheden for brugeradgang.​


​(Under udarbejdelse)


​​

Redaktør