Uddannelse

​​Er du under uddannelse som radiograf eller læge kan en del af din uddannelse foregå på Afdeling for Røntgen og Skanning​

​​​​Uddannelser på Afdeling for Røntgen og Skanning

​​​På Afdeling for Røntgen og Skanning deltager vi aktivt i uddannelse af radiografer og læger. ​Alt personale medvirker engageret og med stor faglighed i uddannelse af elever og studerende, der er på afdelingen.

Radiografuddannelsen 

Radiografstuderende er en fast del af Afdeling for Røntgen og Skanning, idet vi modtager studerende fra professionshøjskolen Metropol jævnt fordelt over hele året. 
Vi har op til 13 studerende ad gangen, som kommer i moduler á 10 uger, med 30 timers fremmøde hver uge.
Afhængigt af hvilket modul, du har som studerende, er der forskellige fokusområder eksempelvis knogler, CT, MR eller UL. Uanset fokus område, kommer du rundt i det meste af afdelingen.
Alle kliniske moduler afsluttes med kliniske prøver, som afdelingen afholder. Vores kliniske vejledere og superbrugere fungerer som eksaminatorer, mens censor kommer udefra.
Vi tilstræber, at du som studerende får de bedste læringsmuligheder, idet vi kombinerer praksis med teori og dermed skaber en kobling mellem dit teoriophold på Metropol og forløbet i klinikken.

Kontaktperson

Klinisk uddannelsesansvarlig radiograf
Lene Klausen
Skriv til Lene Klausen, Klinisk uddannelsesansvarlig radiograf på Afdeling for Røntgen og Skanning

Lægeuddannelsen

I lægeuddannelsen indgår 2 typer klassificerede stillinger inden speciallægeanerkendelse: 

  • Introduktionsstilling 
  • Hoveduddannelsesstilling 

Afdelingen deltager i uddannelsen på begge niveauer. 

Introduktionslæger kommer rundt på afdelingen (inkl. begge matrikler), således at de deltager i/præsenteres for alle dele af afdelingens arbejdsopgaver i løbet af deres ansættelse.

Afdelingen har (i 2019) i alt 6 1-årige introduktionsstillinger. 
Stillingerne besættes direkte af afdelingen efter opslag. Man skal have godkendt turnus eller klinisk basis-uddannelse for at være kvalificeret ansøger. De opslås, når de bliver ledige, og tidspunktet for opslag kan således variere. Nogle starter på Gentofte Hospital og nogle starter på Herlev Hospital.

Hoveduddannelseslæger er som udgangspunkt ansat på en matrikel - enten Gentofte eller Herlev. Man kan efter ønske eller af kompetencemæssige årsager få rotationsplan, der involverer begge matrikler, såfremt det er muligt at arrangere.

Hoveduddannelsesforløb

Herlev Hospital deltager i 5 af de opslåede hoveduddannelsesforløb hvert år. For stillinger besat fra 2018 samarbejdes med hospitalerne i Næstved, Nykøbing Falster, Holbæk, Glostrup, Hillerød, Bispebjerg, Køge  og Roskilde i forskellige konstellationer, så alle kompetencer kan dækkes i de enkelte blokke.

Hoveduddannelses-søgende er på Herlev Hospital i 24 måneder i løbet af deres 4 års ansættelse – enten 2.+3. år eller 3.+ 4.år. Dette medfører, at der på Herlev Hospital i alt er 10 hoveduddannelsessøgende ansat af gangen.

Gentofte Hospital deltager i 3 af de opslåede hoveduddannelsesforløb hvert år. For stillinger besat fra 2018 samarbejdes med Slagelse og Rigshospitalet, så alle kompetencer kan dækkes i de enkelte blokke. Hoveduddannelsessøgende er på Gentofte Hospital i 12 måneder i løbet af deres 4 års ansættelse – enten 1. år eller 2. år. Dette medfører, at der på Gentofte Hospital er i alt 3 hoveduddannelsessøgende ansat af gangen.

Opslag af hoveduddannelsesstillinger

Hoveduddannelsesstillingerne opslås centralt for Videreuddannelsesregion Øst (Sjælland og Hovedstaden) hvert halve år, med start 1. maj og 1.november og ansøgningsfristerne ligger primo februar og ultimo august/primo september. Man skal have gennemført godkendt introduktionsstilling på ansættelsestidspunktet for at være kvalificeret ansøger.

Kontaktpersoner

Herlev Hospital

Uddannelsesansvarlige overlæger
Karen Lind Gandrup og Anne Ewald.
Skriv til Karen Lind Gandrup, Uddannelsesansvarlig overlæge på Afdeling for Røntgen og Skanning.

Skriv til Anne Ewald, Uddannelsesansvarlig overlæge på Afdeling for Røntgen og SkanningKirstine

Gentofte Hospital

Uddannelsesansvarlige overlæge
Merete Juhl Kønig

Skriv til Merete Juhl Kønig, Uddannelsesansvarlig overlæge på Afdeling for Røntgen og Skanning

Kompetenceudvikling på Afdeling for Røntgen og Skanning

​Alle nyansattet på Afdeling for Røntgen og Skanning gennemgår en grundig introduktion, der giver viden om afdelingens organisation og forskellige arbejdsopgaver samt indsigt i det sociale miljø​. Vi mener, at en god og bred introduktion er med til at få nye medarbejdere til hurtigere at føle sig hjemme i vores afdeling.

Sammen med introduktionen bliver der fastlagt et individuelt oplæringsprogram. Oplæringen tager udgangspunkt i den erfaring, den nye medarbejder kommer med samt de arbejdsopgaver, der er i den nye stilling.

For radiografgruppen er udarbejdet kompetenceprofiler, der bliver anvendt ved den årlige medarbejderudviklingssamtale og dermed danner grundlag for kvalifikationsevaluering og den personlige udviklingsplan.

Kurser og kongresser

Vi opfordrer alle til ​at søge både internationale og nationale faglige relevante kurser. Vi prioriterer hver år, at flest mulige kan komme på kongresser i blandt andet Wien (ECR) og Chigago (RSNA).​


Redaktør