Uddannelse

​​Er du under uddannelse som radiograf eller læge kan en del af din uddannelse foregå på Afdeling for Røntgen og Skanning​

​​​​Uddannelser på afdelingen 

​​​På Afdeling for Røntgen og Skanning deltager vi aktivt i uddannelse af radiografer og læger. ​Alt personale medvirker engageret og med stor faglighed i uddannelse af elever og studerende, der er på afdelingen.

Radiografuddannelsen 

Radiografuddannelsen er en 3½-årig professionsbacheloruddannelse. Optagelse foregår via den koordinerede tilmelding (KTO), og studiet er SU-berettiget.
Afdelingen for røntgen og skanning uddanner, i samarbejde med Københavns professionshøjsskole (KP), radiografstuderende inden for specialet radiologisk billeddiagnostik.
Radiografstuderende er en fast del af afdelingen, vi er normeret til 6- 8 studerende pr. semester. Vores afdelingen modtager studerende på 1,2,4, 5 og 6 semester, med 30 timers fremmøde hver uge. Klinikforløbene er af varierende længde fra 1 til 22 uger.

Radiografstuderende på afdelingen

Vi tilbyder de studerende mulighed for at arbejde med konventionel røntgen, CT, MR, UL, mammografi samt gennemlysning og intervention. De studerende har rotation i det meste af afdelingen. Alle klinikforløb og modaliteter planlægges på baggrund af semesterets fokus områder og læringsudbytter.

Undervisning af de studerende varetages af den uddannelsesansvarlige radiograf, samt 13 kliniske vejledere og superbrugere. Det øvrige personale er også med til at gøre afdelingen til et godt uddannelsessted, med de bedste læringsmuligheder. Vi tilstræber at kombinere praksis med teori, for at skabe transfer mellem den teoretiske baggrund fra KP til forløbet i klinikken. Alle kliniske forløb afsluttes med kliniske prøver, som afdelingen afholder. Vores kliniske vejledere og superbrugere fungerer som eksaminatorer, mens censor kommer udefra.

Kontaktperson

Klinisk uddannelsesansvarlig radiograf Camilla Sara Sieh.
Skriv en mail til Camilla

Lægeuddannelsen

I lægeuddannelsen indgår 2 typer klassificerede stillinger inden speciallægeanerkendelse: 

  • Introduktionsstilling 
  • Hoveduddannelsesstilling 

Afdelingen deltager i uddannelsen på begge niveauer. 

Indtroduktionsuddannelsesforløb

Introduktionslæger har funktionstid på begge matrikler, således at de deltager i/præsenteres for alle dele af afdelingens arbejdsopgaver i løbet af deres ansættelse.

Afdelingen har (i 2019) i alt 6 1-årige introduktionsstillinger. 
Stillingerne besættes direkte af afdelingen efter opslag. Man skal have godkendt turnus eller klinisk basis-uddannelse for at være kvalificeret ansøger. De opslås, når de bliver ledige, og tidspunktet for opslag kan således variere. Nogle starter på Gentofte Hospital og nogle starter på Herlev Hospital.

Hoveduddannelsesforløb

Hoveduddannelseslæger er som udgangspunkt ansat på en matrikel - enten Herlev eller Gentofte. Man kan efter ønske eller af kompetencemæssige årsager få rotationsplan, der involverer begge matrikler, såfremt det er muligt at arrangere.

Herlev Hospital deltager i 5 af de opslåede hoveduddannelsesforløb hvert år. For stillinger besat fra 2018 samarbejdes med hospitalerne i Næstved, Nykøbing Falster, Holbæk, Glostrup, Hillerød, Bispebjerg, Køge  og Roskilde i forskellige konstellationer, så alle kompetencer kan dækkes i de enkelte blokke.

Hoveduddannelses-søgende er på Herlev Hospital i 24 måneder i løbet af deres 4 års ansættelse – enten 2.+3. år eller 3.+ 4.år. Dette medfører, at der på Herlev Hospital i alt er 10 hoveduddannelsessøgende ansat af gangen.

Gentofte Hospital deltager i 3 af de opslåede hoveduddannelsesforløb hvert år. For stillinger besat fra 2018 samarbejdes med Slagelse og Rigshospitalet, så alle kompetencer kan dækkes i de enkelte blokke. Hoveduddannelsessøgende er på Gentofte Hospital i 12 måneder i løbet af deres 4 års ansættelse – enten 1. år eller 2. år. Dette medfører, at der på Gentofte Hospital er i alt 3 hoveduddannelsessøgende ansat af gangen.

Opslag af hoveduddannelsesstillinger

Hoveduddannelsesstillingerne opslås centralt for Videreuddannelsesregion Øst (Sjælland og Hovedstaden) hvert halve år, med start 1. maj og 1.november og ansøgningsfristerne ligger primo februar og ultimo august/primo september. Man skal have gennemført godkendt introduktionsstilling på ansættelsestidspunktet for at være kvalificeret ansøger.

Kontaktpersoner

Herlev Hospital

Uddannelsesansvarlige overlæger Karen Lind Gandrup.
Skriv en mail til Karen

​Gentofte Hospital

Uddannelsesansvarlig overlæge Merete Juhl Kønig

Skriv en mail til Merete

Kompetenceudvikling på afdelingen

​Alle nyansattet på Afdeling for Røntgen og Skanning gennemgår en grundig introduktion, der giver viden om afdelingens organisation og forskellige arbejdsopgaver samt indsigt i det sociale miljø​. Vi mener, at en god og bred introduktion er med til at få nye medarbejdere til hurtigere at føle sig hjemme i vores afdeling.

Sammen med introduktionen bliver der fastlagt et individuelt oplæringsprogram. Oplæringen tager udgangspunkt i den erfaring, den nye medarbejder kommer med samt de arbejdsopgaver, der er i den nye stilling.

For radiografgruppen er udarbejdet kompetenceprofiler, der bliver anvendt ved den årlige medarbejderudviklingssamtale og dermed danner grundlag for kvalifikationsevaluering og den personlige udviklingsplan.

Kurser og kongresser

Vi opfordrer alle til ​at søge både internationale og nationale faglige relevante kurser. Vi prioriterer hver år, at flest mulige kan komme på kongresser i blandt andet Wien (ECR) og Chigago (RSNA).​Redaktør