​​

Henvisning

Find information om radiologiske undersøgelser, henvisning og svar, særlige krav til henvisning til MR skanning samt link til Radiologisk håndbog. Yderligere links til Sundhed.dk, Lægehåndbogen, Forløbsbeskrivelser og Pakkeforløb.

Elektronisk henvisning til radiologisk undersøgelse

​Rekvirering af undersøgelser foregår elektronisk via EDI (REF02) direkte til Afdeling for Røntgen og Skanning med tilhørende elektronisk svarafgivelse.

Røntgen og Skanning, Gentofte matriklen:
lok. nr. 5790002022999 og afd. kode: 151602.1

Røntgen og Skanning, Herlev matriklen:
lok. nr. 5790000198894 og afd. kode: 151602.0

Krav ved udfyldelse af henvisning

Det er den henvisende læges ansvar at patienten er informeret om undersøgelsen og alle risici forbundet hermed og givet sit samtykke hertil (Bekendtgørelse 669 og regionale vejledninger) samt at henvisningen indeholder:

 • Patientens navn, CPR nummer samt postadresse og telefonnummer samt oplysning om eventuelle handicap, specielle behov som f.eks. tolk, kørsel m.v.
 • Ønsket undersøgelse, dato for ordination samt kortfattet fyldestgørende relevant klinisk oplæg, der afspejler konsekvens af undersøgelsen (max 900 tegn), samt oplysning om tidligere relevante undersøgelser og/eller beskrivelse af billeder. I nogle tilfælde kan denne oplysning spare patienten for unødvendige undersøgelser. Informationen på henvisningen er afgørende for prioritering og valg af undersøgelsestype. Mangler de nødvendige oplysninger kan det medføre et forlænget patientforløb.
 • Kontaktoplysninger i form af ydernummer og direkte tlf. nummer på den henvisende læge
 • For fertile kvinder (mellem 15-55 år) oplyses om mulig graviditet.

Henvisning til MR skanning

Når du henviser til MR skanning skal den dynamiske MR henvisning anvendes. MR henvisningen hedder ”MR.scanning i Region Hovedstaden”. I henvisningen er inkluderet et MR sikkerhedsskema, der indeholder følgende spørgsmål:

 1. Allergi?
 2. Metal (pacemaker/-elektroder, implantater, insulinpumpe, kunstige lukkemuskler, elektroniske stimulatorer, ​materiale fra kirurgi i hjerte, hjerne eller i øvrigt, metalsplinter i øjnene, granatsplinter/skudlæsioner, tandbøjler, magnetiske tænder, piercinger, medicinske plastre)?
 3. Nyresygdom (oplys GFR, er patienten i dialyse)?
 4. Klaustrofobi?
 5. Graviditet/Tolk/Kørselsbehov?
 6. Højde og vægt?

Alle spørgsmål skal besvares, og yderligere udspecificeres ved JA-svar. 

MR kontrolskemaet er sikkerhed for, at patienten kan undersøges i en MR skanner. Skemaet bør udfyldes i samarbejde med patienten. ​

Ved tvivlstilfælde om eventuelt indopereret materialet  er MR kompatibelt, er det muligt at kontakte MR afsnittet, så det kan afklares om patienten kan MR skannes inden undersøgelsen bestilles. 

MR- og CT- skanninger​

Forberedelse og brug af kontrast – se forløbsbeskrivelser for CT- og MR-skanninger.

Akut henvisning

Sådan henviser du til en akut røntgenundersøgelse på Røntgen og Skanning (åbner ny side)

Sådan henviser du til en akut undersøgelse på Røntgen og Skanning

Henvisning modtaget på Røntgen og Skanning

Den rekvirerede undersøgelse kan, på foranledning af visiterende radiolog afvises, omvisiteres til anden undersøgelse eller omvisiteres til andet hospital eller privat samarbejdspartner.

Vi indkalder patienten via e-boks, alternativt sender fysisk brev, inden 8 hverdage. Indkaldelsesbrevet indeholder udover tidspunkt, information om undersøgelsen og eventuel forberedelse samt henvisninger til sider med yderligere information.  

Svar på undersøgelse/beskrivelse og billeder

 • Elektronisk svarafgivelse er automatisk, men sker kun ved benyttelse af korrekt formular (REF02), normalt senest den 5. hverdag efter undersøgelsen
 • Alle billeder bliver gemt i vores database i minimum 5 år
 • Praktiserende læger og speciallæger samt patienten selv, kan rekvirere en kopi af undersøgelsen. Primo 2021 er elektronisk løsning introduceret, se mere på siden: Kopi af din undersøgelse (billeder og beskrivelse) 
 • ​Vi kan kontaktes på tlf.: 38 67 37 05 mandag-fredag kl. 08:00 - 15:00 / via sikker e-mail: RTGBOOK.Gentofte@regionh.dk

Radiologisk håndbog

Du har mulighed for at se afdelingens vejledninger i Radiologisk Håndbog,  Her finder du blandt andet vores retningslinjer for:
 • Røntgenfotografering af gravide
 • Brug af kontraststoffer ved CT- og MR skanninger
 • Forberedelse før undersøgelser. 

Link til Radiologisk håndbog på VIP for Herlev og Gentofte Hospitad, der indeholder dokumenter gældende for Region Hovedstaden (åbner i nyt vindue).

Lægehåndbogen på Sundhed.dk

Her finder du sundhedsfaglig information om alle de undersøgelser, vi udfører på Afdeling for Røntgen og Skanning. Find Lægehåndbogen på Sundhed.dk​ her (åbner i nyt vindue)​

Patientforløbsbeskrivelser på sundhed.dk​ ​(efter speciale)​, under Billeddiagnostik og klinisk fysiologi og under Pakkeforløb

Redaktør