Henvisning

Find information om henvisning af undersøgelser, billeder og svar samt ​MR-kontrolskema her.

​​

Generelt henvises til patientforløbsbeskrivelser på sundhed.dk​ under Radiologi og under PakkeforløbElektronisk henvisning til radiologisk undersøgelse

​Rekvirering af undersøgelser foregår elektronisk via EDIFACT direkte til Afdeling for Røntgen og Skanning med tilhørende elektronisk svarafgivelse.

Adresse og lokationsnumre

Lokationsnr. til EDI (REF02)
Gentofte Hospital  
Røntgen og Skanning
Gentofte Hospitalsvej 4A
2900 Hellerup

Røntgen og Skanning, Gentofte matriklen:
lok. nr. 5790002022999 og afd. kode: 151602.1

Røntgen og Skanning, Herlev matriklen:
lok. nr. 5790000198894 og afd. kode: 151602.0

Krav ved udfyldelse af henvisning

Det er den henvisende læges ansvar at patienten er informeret om undersøgelsen og alle risici forbundet hermed og givet sit samtykke hertil (Bekendtgørelse 84 og regionale vejledninger) samt at henvisningen indeholder:

 • Patientens navn, CPR nummer samt postadresse og telefonnummer samt oplysning om eventuelle handicap, specielle behov som f.eks. tolk, kørsel m.v.
 • Ønsket undersøgelse, dato for ordination samt kortfattet fyldestgørende klinisk oplæg, der afspejler konsekvens af undersøgelsen (max 900 tegn), samt oplysning om tidligere relevante undersøgelser og/eller beskrivelse af billeder. I nogle tilfælde kan denne oplysning spare patienten for unødvendige undersøgelser. Informationen på henvisningen er afgørende for prioritering og valg af undersøgelsestype. Mangler de nødvendige oplysninger kan det medføre et forlænget patientforløb.
 • Kontaktoplysninger i form af ydernummer og direkte tlf. nummer på den henvisende læge
 • For fertile kvinder (mellem 12-55 år) oplyses om mulig graviditet.

Henvisning til MR skanning

Når du henviser til MR skanning, skal du, udover den elektronisk fremsendte henvisning, udfylde og sende et MR kontrolskema.

MR kontrolskemaet er sikkerhed for, at patienten kan undersøges i en MR skanner. Skemaet bør udfyldes i samarbejde med patienten. ​

Ved tvivlstilfælde om eventuelt indopereret materialet  er MR kompatibelt, er det muligt at kontakte MR afsnittet, så det kan afklares om patienten kan MR skannes inden undersøgelsen bestilles.


Kontrolskemaet udfyldes og vedhæftes henvisningen

MR- og CT- skanninger​

Forberedelse og brug af kontrast – se forløbsbeskrivelser for CT- og MR-skanninger.

Akut henvisning

Sådan henviser du til en akut røntgenundersøgelse på Røntgen og Skanning (åbner ny side)

Sådan henviser du til en akut undersøgelse på Røntgen og Skanning

Henvisning modtaget på Røntgen og Skanning

Det første der sker, er en visitation af henvisningen. Den rekvirerede undersøgelse kan, på foranledning af visiterende radiolog afvises, omvisiteres til anden undersøgelse eller omvisiteres til andet hospital eller privat samarbejdspartner.

Vi indkalder patienten via e-boks, alternativt sender fysisk brev, inden 8 hverdage. Indkaldelsesbrevet indeholder information om tidspunkt for undersøgelse, evt. patientforberedelse, undersøgelsen og henvisninger til yderligere information om ventetider m.m.  

Svar på undersøgelse/beskrivelse og billeder

 • Elektronisk svarafgivelse er automatisk, men sker kun ved benyttelse af korrekt formular (REF02), normalt senest den 5. hverdag efter undersøgelsen
 • Alle billeder bliver gemt i vores database i minimum 5 år
 • Praktiserende læger og speciallæger samt patienten selv, kan rekvirere en DVD med kopi af billedmateriale.
 • ​Vi kan kontaktes på tlf.: 38 67 37 05 mandag-fredag kl. 08:00 - 15:00 / via sikker e-mail: RTGBOOK.Gentofte@regionh.dk

Radiologisk håndbog

Du har mulighed for at se afdelingens vejledninger i Radiologisk Håndbog,  Her finder du blandt andet vores retningslinjer for:
 • Røntgenfotografering af gravide
 • Brug af kontraststoffer ved CT- og MR skanninger
 • Forberedelse før undersøgelser. 

Se håndbogen her: Radiologisk Håndbog, Herlev Hospital​ Radiologisk håndbog Herlev og Gentofte Hospital( åbner i nyt vindue)

Lægehåndbogen på Sundhed.dk

Her finder du sundhedsfaglig information om alle de undersøgelser, vi udfører på Radiologisk afdeling. Lægehåndbogen, undersøgelser​ (åbner i nyt vindue)​

Redaktør