Hvem er vi?

Her kan læse mere om hvordan du finder os, hvilke apparater vi har og hvilke undersøgelser vi foretager.

Afdeling for Røntgen og Skanning ligger på både Herlev og Gentofte Hospital. På Gentofte Hospital skal du se efter Røntgen og Skanning på skiltene. Vores adresse er Gentofte Hospitalsvej 4A, men du kan eventuelt benytte nr. 4 eller 2, alt efter hvor du kommer fra.
På Røntgen og Skanning har vi stor ekspertise i røntgenundersøgelser af lunger, knogler og led - også som drop in, uden tidsbestilling. Udover røntgen-, CT-, MR- og ultralydundersøgelser, foretager vi enkelte behandlinger og udtager vævsprøver.

På Røntgen og Skanning råder vi over moderne apparatur. Vi har 3 CT-skannere, 4 MR-skannere og 4 ultralyd-skannere samt 9 fastinstallerede og 3 mobile DR-apparaturer til digital røntgenfotografering af knogler og lunger samt enkelte gennemlysningsundersøgelser.

Undersøgelsesrum og apparatur er specielt konstrueret til de enkelte undersøgelsestyper, hvilket kan være forklaring på, at ventetiderne kan variere for de forskellige undersøgelser. 

Redaktør