Om Afdeling for Nuklearmedicin

Afdeling for Nuklearmedicin udfører undersøgelser af kroppens organer med radioaktive lægemidler.

​​​​​

Afdeling for Nuklearmedicin udfører fysiologiske undersøgelser. Vi undersøger organernes ​​​funktion ved hjælp af flere forskellige teknikker. Hovedparten af undersøgelserne er nuklearmedicinske, hvor vi anvender lægemidler, som er mærkede med radioaktivitet. Vi udfører desuden enkelte behandlinger med radioaktive lægemidler.

Om nuklearmedicinske undersøgelser

Da vores skannere kan se radioaktivitet, kan vi følge lægemidlernes bevægelser og fordeling i kroppen. Afsnittets skannere er moderne og avancerede, og et par af skannerne er desuden i stand til at lave CT-skanninger. Ved at kombinere de nuklearmedicinske billeder af kroppens fysiologi med de anatomiske CT-billeder, opnår vi resultater af høj teknisk og diagnostisk værdi.​

Foruden de nuklearmedicinske undersøgelser, måler vi blodtryk i benene, ligesom vi bruger røntgenstråler til at måle knoglernes indhold af mineraler. 

Afdeling for Nuklearmedicin udfører enkelte behandlinger af sygdomme i skjoldbruskkirtlen. Til disse behandlinger anvender vi radioaktivt jod.​

Vores lægemidler​

Radioaktivitet 

Alle grundstoffer findes i flere former, kaldet isotoper. De fleste isotoper er stabile, men der findes også mange ustabile isotoper, som spontant kan omdannes til andre isotoper. Ved disse omdannelser udsendes radioaktiv stråling, der kan bruges til undersøgelser og behandlinger. 

Baggrundsstråling

Radioaktiv stråling er naturligt forekommende. Alle mennesker påvirkes af stråling fra jorden og fra verdensrummet. Denne stråling kaldes for baggrundsstrålingen, og den er i Danmark 3 - 4 millisievert pr. år. Sievert er enheden for stråledosis.​

Radioaktivitet anvendt til undersøgelser

En nuklearmedicinsk undersøgelse giver et lille ekstra bidrag til den stråledosis, man naturligt får på grund af bag-grundsstrålingen. Bidragets størrelse afhænger af, hvilken undersøgelse man får udført. I de fleste tilfælde svarer det til nogle ugers eller måneders ekstra baggrundsstråling. Ved de mest omfattende undersøgelser er stråledosis lidt højere. Stråledosis er typisk lidt mindre end ved en røntgen-undersøgelse. Den holdes lav med kortlivede isotoper og følsomt måleudstyr.​
Redaktør