Undersøgelse og behandling

​Her finder du informationer om de undersøgelser og behandlinger, vi foretager i afdelingen.


 Se patientinformationer fra klinikker

 Se patientinformationer fra sengeafsnit