Lægevidenskabelige forskning i afdelingen

​Læs om den lægevidenskabelige forskning i afdelingen.

Den lægelige forskning i Afdeling for Medicinske Sygdomme dækker flere specialer. Vi har engagerede forskere inden for infektionssygdomme, lungesygdomme, geriatri samt endokrinologi og metabolisme fordelt på flere forskningsenheder rundt om på hospitalet. 

Vi har tilknyttet en gruppe af ph.d.-studerende, forskningsaktive overlæger samt 5 professorer, hvoraf den ene også er tilknyttet Afdeling for Kræftbehandling. Dertil er der tilknyttet bioanalytikere og forskningssygeplejersker. 

Vi har inden for de seneste år udviklet et tæt samarbejde med flere højt specialiserede afdelinger på Herlev og Gentofte Hospital, og har samarbejdspartnere på kardiolgoisk afdeling Rigshospitalet og Skejby samt i udlandet, der medfører et stigende antal ph.d studier.

Redaktør