Forskning- og udviklingsterapeuter i Afdeling for Fysio- og Ergoterapi

På denne side kan du finde oplysninger og kontaktinfo på afdelingens forskning- og udviklingsterapeuter.

Afdelingens forskning- og udviklingsterapeuter

Carsten Bogh Juhl, Seniorforsker, MPH, Ph.d.

Område: Ortopædkirurgi (specielt knæ- og hofteartrose, impingement i skulderen, korsbåndskader), idrætsmedicin og lungemedicin.

Kompetencer: Udarbejdelse af forskningsprotokoller og fondsansøgninger, statistik, evidensbaseret praksis, test of målemetoder, litteratursøgning, meta-analyser.

Skriv en mail til Seniorforsker i fysioterapi Carsten Bogh Juhl


Anders Vinther, Seniorforsker, M.Sc., Ph.d.

Områder: Idrætsmedicin, abdominalkirurgi, neurologi, geriatri, onkologi, kardiologi og pædiatri – fokus på træning og testning.

Kompetencer: Udarbejdelse af forskningsprotokoller og fondsansøgninger, evidensbaseret praksis, litteratursøgning, evaluering af test og måleredskaber.

Skriv en mail til Seniorforsker i fysioterapi Anders Vinther 


Kasper Søndergaard, M.Sc., Ph.d. stud. Forskning- og udviklingsfysioterapeut

Områder: Geriatri, medicin 

Tilknyttet klinisk praksis indenfor svimmelhed og fald.

Kompetencer: Evidensbaseret praksis, litteratursøgning,  kritisk læsning og implementering af evidens, udarbejdelse af projektprotokoller, projektledelse. Udvikling og evaluering af test og måleredskaber. Balancerehabilitering og vestibulær dysfunktion.

Skriv en mail til forskning- og udviklingsfysioteraput Kasper Sønderaard 


Rikke Steen Krawcyk, Ph.d. Forskning- og udviklingsfysioterapeut

Område: Neurologi - fokus på træning og testning.

Tilknyttet klinisk praksis inden for det neurologiske speciale.

Kompetencer: Udarbejdelse af forskningsprotokoller og fondsansøgninger, evidensbaseret praksis, litteratursøgning med kritisk litteraturlæsning og implementering af evidens, projektledelse, oversættelse og validering af spørgeskemaer samt evaluering af test og måleredskaber.

Skriv en mail til Forskning- og udviklingsfysioterapeut Rikke Steen Krawcyk


Katrine Lyders Johansen, M.Sc. Fysioterapifaglig specialist 

Områder: Neurologi, idrætsmedicin, smerte.

Tilknyttet klinisk praksis indenfor det neurologiske speciale.

Kompetencer: Evidensbaseret praksis - litteratursøgning og kritisk læsning og implementering af evidens, udarbejdelse af projektprotokoller, projektledelse. Evaluering af test og måleredskaber.

Fokus på integrering af udvikling og forskning i de indlagte patientforløb.

Skriv en mail til fysioterapifaglig specialist Katrine Lyders Johansen


Merete Celano Wittenkamp, Master of Public Health, Forsknings- og udviklingsfysioterapeut

Områder: specialist i lymfødem


Susanne Boel, Forsknings- og udviklingsergoterapeut, MSc

Område: Håndkirurgi

Kompetencer: klinikforankret i det håndkirurgiske speciale med fokus på det ambulante specialiserede genoptræningsforløb, evidensbaseret praksis, implementering af evidens samt udvikling af praksis. Litteratur søgning, kritisk litteratur læsning. Udarbejdelse af projektprotokoller og projektledelse. 

Skriv en mail til forskning- og udviklingsergoterapeut Susanne Boel


Ulla Due, M.Sc, Ph.d. Klinisk fysioterapispecialist

Område: Gynækologi og obstetrik, urogynækologi samt urologi. 
Klinisk praksis indenfor ovennævnte specialer

Kompetencer: udarbejdelse af forskningsprotokoller, fondsansøgninger, evidensbaseret praksis, litteratursøgning, kritisk litteraturlæsning, oversættelse og validering af spørgeskemaer, udarbejdelse af kliniske retningslinjer.

Skriv en mail til Klinisk fysioterapispecialist Ulla Due 


Alice Røpke, MScOT, Ph.d. studerende i ergoterapi

Område: Ortopædkirurgi, hjælpemiddelformidling, tværsektoriel rehabilitering

Kompetencer: Evidensbaseret praksis, litteratursøgning, kritisk litteratur læsning, fondsansøgninger, udarbejdelse af projektprotokoller, projektledelse.

Skriv en mail til Ph.d.studerende i ergoterpi Alice Røpke


Høgni Hammershaimb Andersen, Cand. Scient, Fys. Ph.d. studerende

Område: Onkologi, ortopædkirurgi og idrætsmedicin.

Kompetencer: Kritisk litteratur vurdering, artikelsøgning, artikel skrivning, fondsansøgning, evidensbaseret praksis.

Skriv en mail til Ph.d.studerende i fysioterapi Høgni Hammershaimb Andersen


Redaktør