Forløbet i klinikken

​​Ergo- og fysioterapeuter behandler udelukkende patienter henvist fra en af hospitalets læger.

I forbindelse med udskrivelse

Når patienter udskrives fra hospitalet vurderes det, om der er behov for fortsat genoptræning, der vil bedre patientens funktionsevne.
Hvis der er tale om behov for almen genoptræning, vil den altid foregå i kommunalt regi. Der henvises til kommunen via en almen genoptræningsplan, som hospitalet har ansvar for at udarbejde.
 

I forbindelse med et forløb i klinikken

Når patienter er tilknyttet en af hospitalets klinikker, vil der løbende blive vurderet, om der er behov for genoptræning. Hvis der er tale om behov for almen genoptræning, vil den altid foregå i kommunalt regi. Der henvises til kommunen via en almen genoptræningsplan, som hospitalet har ansvar for at udarbejde.
 

Du kan blive henvist til en af nedenstående forløb:​

Forløbsprogrammer

  • Hjerte
  • KOL
  • Diabetes (på Gentofte)

Ortopædkirurgi

  • Skulder
  • Albue
  • Hånd
  • Knæ 

Kræft

  • Lymfødem (på Herlev)


Redaktør