Forløbet i klinikken på Gentofte Hospital

​På denne side finder du praktisk information omkring forløbet i klinikken på Gentofte Hospital.

Kontaktperson

Vi ønsker, at dit genoptræningsforløb i Fysio- og Ergoterapi forløber bedst muligt. Derfor får du en kontaktperson, som har det overordnede ansvar for dit genoptræningsforløb. Du får oplyst navnet på din kontaktperson, når du bliver indkaldt til genoptræning.

Mødetid

Besked om mødetid og mødested fremgår af din indkaldelse til genoptræning. Når du møder i afdelingen skal du tage plads i venteområdet, med mindre du har aftalt andet med din ergoterapeut eller fysioterapeut.

Hvis du er forhindret i at møde, beder vi dig ringe til os på:

 • Fysio- og Ergoterapi 3 - 38 67 32 42
 • Skulder-, albue- og håndkirurgi, klinik 1 - 38 67 44 03
 • Afdeling for Led- og Knoglekirurgi 38 67 33 82
 • Ældresygdomme, Svimmelhed og Fald klinik 1 - 38 67 73 90
 • Knogleskørhed, klinik 1 - 38 67 73 90
 • Klinik for rygsygdomme 38 67 38 19
 • Hjertehold og diabeteshold 38 67 32 42
 • Kolhold 38 67 23 73​

Husk at medbringe

 • Indkaldelsesbrev
 • Træningstøj, til holdtræning, der er godt at bevæge sig i samt et par gode,     praktiske sko eller sandaler uden hæl
 • Noget at drikke
 • Hvis du har spørgsmål, er det en god idé at medbringe dem på skrift
 • Eventuel medicin

Pårørende​

Hvis du ønsker at have en pårørende med til din træning, skal du lave en aftale med din kontaktperson i Fysio- og Ergoterapi.

Transport til genoptræning

Du skal selv sørge for transport til din genoptræning. I særlige tilfælde vil lægen i klinikken ordinere kørsel samtidig med genoptræning.

Omklædning/Penge og værdigenstande

I forbindelse med træningssalen er der adgang til omklædningsrum, hvor der er mulighed for at få låst værdigenstande inde. Vi anbefaler dog, at du lader dine værdigenstande samt større pengebeløb blive hjemme. Hospitalet erstatter ikke stjålne eller tabte ting.

Brug af mobiltelefon

Du må gerne bruge din mobiltelefon i afdelingen, men husk at tage hensyn til de andre patienter. Det er dog vigtigt, at du ikke benytter mobiltelefon i de områder på hospitalet, hvor skilte markerer et forbud.

Tobaksrygning, alkohol og rusmidler

Gentofte Hospital er røgfrit både ude og inde. Indtagelse og påvirkning af alkohol eller andet euforiserende stof er uforeneligt med genoptræning og medfører bortvisning.

Udlån af hjælpemidler

Udlån af hjælpemidler kan foregå i forbindelse med et besøg i et af hospitalets ambulatorier eller i forbindelse med et genoptræningsforløb. En fysioterapeut eller ergoterapeut vil foretage en vurdering af dit behov for hjælpemidler.

Ventetid

Der kan være ventetid på nogle typer af genoptræning. Du kan hjælpe os med at holde ventetiderne nede ved at melde afbud i god tid.​Redaktør