Opvågning

​På siden finder du information om opvågningen

​Særligt for patienter

De fleste patienter som har været bedøvet til operation, vil have brug for et kortere eller længere ophold i opvågningen for at blive plejet og behandlet for bl.a. kvalme og smerter. Længden af opholdet i opvågningen varierer afhængig af typen af bedøvelse samt patientens tilstand.

Information om operationen vil oftest foregå, når du er tilbage i sengeafdelingen.


Særligt for pårørende

Som nærmeste pårørende er du velkommen til at besøge patienten kortvarigt i opvågningen. Inden besøget bedes du kontakte den afdeling hvor patienten er indlagt. Børn har altid mulighed for at have deres forældre hos sig i opvågningen.

Af hensyn til patienten og de fysiske forhold i opvågningen er det mest hensigtsmæssigt med maks 1 til 2 besøgende.

Blomster og lignende bedes afleveret i sengeafdelingen.

Redaktør