​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Bliv forsøgsperson

I forskningscenteret for inflammatoriske hudsygdomme forskes der i årsagssammenhænge, patogenese, biomarkører, diagnostik, pleje, hyppighed og nye behandlinger samt i prognose og risiko for følgesygdomme. Centeret har desuden en stor enhed for klinisk lægemiddelafprøvning.

Hvis du overvejer at deltage i et forsøg, kan du nedenfor se hvilke studier der i øjeblikket er aktive og hvad det kræver for at blive inkluderet.
​​

BIOSKIN (fokus på inflammatoriske hudsygdomme)

BIOSKIN er et 5-årigt klinisk forskningsprojekt hvor vi sætter fokus på inflammatoriske hudsygdomme som f.eks. psoriasis, atopisk dermatitis og kontakteksem. ​

Hovedformålet med projektet er bl.a. at indsamle viden om, hvordan hudsygdomme udvikler sig over tid, så vi i fremtiden kan tilbyde bedre og mere individualiserede patientforløb med fokus på forebyggelse og personlig behandling.

For at deltage skal du have enten psoriasis, atopisk dermatitis (børneeksem) eller kontakteksem og så skal du kunne møde op til et besøg af ca. 45-60 minutters varighed på Afdeling for Allergi, Hud- og Kønssygdomme på Gentofte Hospital. Nogle forsøgspersoner vil blive tilbudt at deltage i en forlænget del af studiet, som strækker sig over 5 år (1 besøg/år). Ved besøget laves en grundig klinisk vurdering af hudlidelsen og der tages en blod- og en hudprøve. Der udleveres desuden et spørgeskema.​​


​For yderligere information og interesse for deltagelse i forsøget er du meget velkommen til at kontakte os på mail eller telefon 38 67 32 26.


Du kan skrive sikkert til BIOSKIN forsøget med Digital Post via borger.dk (login med MitID)
​​
Hudens proteinsammensætning hos patienter med psoriasis

Forskningsprojektet undersøger proteinsammensætningen i huden hos patienter med alle typer af psoriasis som ikke har modtaget indsprøjtninger, tablet- eller lysbehandling den sidste måned. Formålet er at skabe en bedre forståelse af sygdomsmekanismerne bag de forskellige typer af psoriasis, da denne forståelse er vigtig for at kunne udvikle nye og bedre behandlinger i fremtiden.

Deltagelse i studiet omfatter et enkelt besøg á en times varighed hvor der blandt andet tages biopsier (vævsprøver) fra huden.

Der ydes ulempegodtgørelse og eventuelt transportgodtgørelse ved deltagelse.​


​​


BIL​-17 (behandling af psoriasis med biologisk lægemiddel​)​

​Bivirkninger til IL-17 (BIL-17) er et klinisk forskningsprojekt, der undersøger patienter med psoriasis, som begynder behandling med et biologisk lægemiddel, der hæmmer signalstoffet IL-17 (Taltz).
Formålet med forskningsprojektet er at undersøge de underliggende årsager til bivirkninger ved denne behandling.

De bivirkninger der undersøges er gærsvampeinfektion, infektion med bakterien Staphylococcus aureus samt inflammation i tarmen. Derudover undersøger vi lægemidlets påvirkning af immunsystemet.​​​Følgesygdomme ved psoriasis​

​Jeg forsker i følgesygdomme ved psoriasis og bruger data fra de store danske befolkningsundersøgelser Herlev-Østerbro- og Østerbroundersøgelsen samt de danske registre (Landpatientregistret, CPR-registret etc.) til at undersøge forekomst og risiko af f.eks. hjertekar- og leversygdom blandt patienter med psoriasis.

Desuden bruger jeg information fra gener til at undersøge om risikofaktorer (f.eks. rygning) er en selvstændig faktor for at udvikle psoriasis.​Immunologic Differences in Contact Dermatitis (ID-CoDe)

Formålet med ID-CoDe forskningsprojektet er at kortlægge og sammenligne det immunologiske respons i allergisk og irritativt kontakteksem. Herved vil vi øge vores viden om de underliggende sygdomsmekanismer og identificere markører for de to typer kontakteksem med det formål at forbedre diagnostikken heraf.​
​Støtte til patienter med atopisk eksem


​Atopisk eksem er en kronisk sygdom som i høj grad påvirker patienternes livskvalitet, pga. udslæt, svær kløe, smerter, søvn problemer samt eventuelle psykologiske og sociale konsekvenser.

I et tre årigt ph.d.-studie undersøger vi hvordan sundhedspersonalet i højere grad kan støtte patienter med atopisk eksem til bedst muligt at leve med deres sygdom.

Målet er at skabe fleksible patient centrerede konsultationer, som fokuserer på den enkelte patients behov og dermed i højere grad kan støtte patienten og evt. familien til at leve bedst muligt med atopisk eksem.​​​​

Patienter med moderat-til-svær psoriasis


Registerbaseret forskningsprojekt hvis mål er at udvikle og validere en model der kan identificere patienter med moderat-til-svær psoriasis i de danske registre. Med udviklingen af denne model vil det være muligt at undersøge hvor mange patienter i Danmark der har moderat-til-svær psoriasis, hvem der er kandidater til behandling, men ikke modtager behandling samt at beskrive patienternes brug af systemisk og biologisk behandling. ​


​​​

Redaktør