Klager vedr. praktiserende læge, speciallæge og andre behandlere

På denne side kan du læse om, hvordan du klager over praktiserende læge, speciallæge og andre behandlere.

Faglig klage

Hvad er en faglig klage?

En faglig klage er, når man som patient synes, at der er sket en fejl i behandlingen. Klagen skal behandles af Styrelsen for Patientklager.

Hvem kan jeg klage over?

Du kan klage over alle autoriserede sundhedspersoner (herunder fx praktiserende læge, speciallæge, tandlæger, fysioterapeut, kiropraktor).

Hvornår kan jeg klage?

Du kan kun klage over forhold, der ligger maksimalt fem år tilbage fra den dag, du indsender klagen digitalt til Styrelsen for Patientklager.

Klagefristen bliver dog afkortet til kun to år, hvis du har haft kendskab til – eller burde have haft kendskab til – at der var sket en fejlbehandling.

Hvordan kan jeg klage?

På Styrelsen for Patientklagers hjemmeside, finder du instrukser til, hvordan du skal klage.

Serviceklage

Hvad er en serviceklage?

En serviceklage er en klage over den service (ventetid, opførsel, tilgængelighed mv.), du har oplevet.

Hvem kan jeg klage over?

Du kan klage over faglig virksomhed udøvet af:

Klagen skal rettes til den region, hvor sundhedspersonen har sin praksis.

Bemærk venligst, at denne side, herunder klageformularen og linket til at starte en sikker Digital Post meddelelse, kun omhandler sundhedspersoner i den primære sektor. Såfremt din klage vedrører en sundhedsperson på et hospital, skal klagen rettes til hospitalets direktion eller Styrelsen for Patientklager, hvis det vedrører faglige forhold.

Hvornår kan jeg klage?

Klager skal fremsættes senest seks uger efter, at det forhold, der giver anledning til klagen, er kommet til dit kendskab.

Hvordan kan jeg klage?

Du skal udfylde klageformularen og følge instrukserne i formularen

Klageformular​

Gem formularen på din computer

Hent formular for serviceklager her (PDF - åbner i nyt vindue)

Har du problemer med at hente PDF-filen, kan du prøve følgende:

1. Højre-klik på PDF-linket og vælg "Gem link som..." eller ”Gem destination...”
2. Vælg den mappe hvori dokumentet skal placeres og afslut ved at klikke på "Gem".
3. Åben dokumentet, udfyld formularen og afslut ved at klikke på "Gem fil"
4. Send det udfyldte dokument digitalt eller på papir​ (se hvordan nedenfor)

Bemærk: det er ikke muligt at udfylde skemaet på mobile enheder (mobiltelefoner og tablets).​​

Indsend serviceklagen digitalt

Vedhæft skemaet i en sikker Digital Post meddelelse (Du logger ind med NemID). 

Start en sikker Digital Post meddelelse her

Indsend serviceklagen på papir

Hvis du ikke vil sende ansøgningen digitalt, skal du udfylde og skemaet sende det med almindelig post til:
 
Center for Sundhed
Patientsikkerhed og Patientjura
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød 

 

Få hjælp til at formulere ​klagen

Hvis du har behov for hjælp i forbindelse med at formulere klagen, er du velkommen til at kontakte en patientvejleder​ 

Klager over betaling for lægeskift

Klager over betaling for lægeskift falder udenfor samarbejdsudvalgets kompetence, og en afgørelse fra samarbejdsudvalget vil ikke medføre, at betaling for lægeskift kan refunderes. Spørgsmål angående betaling for lægeskift skal i stedet rettes til bopælskommunen.

Redaktør