Udvidet ret til undersøgelse og behandling af psykiatriske patienter

Den 1. september 2014 fik børn, unge og voksne ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien, afhængigt af sygdommens alvorlighed.​​​​​​

​​​​​​​​​​​​

​Psykiatriske patienter har nu samme ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling (udvidet frit sygehusvalg) som somatiske patienter har haft hidtil. De særlige undtagelser i lovgivningen, der har været for psykisk syge, er ophævet, så alle patienter i Danmark nu har samme rettigheder.

Læs mere om udrednings- og behandlingsretten på psykiatriens hjemmeside

Redaktør