Tolkebistand

Her kan du læse om reglerne for tolkning i det danske sundhedsvæsen. Du kan selv bede om en tolk, eller sundhedspersonalet kan vurdere, at der er behov for tolkning i forbindelse med behandlingen.

​​​​​​​​​​​​​​​​​

Gebyr for tolkning

Hvis du har boet i Danmark og været registreret i centralpersonregistret (CPR) i samlet set mere end 3 år, bliver du opkrævet et gebyr for tolkning. Gebyret opkræves for hver gang du er indlagt, har et ambulant besøg på hospitalet eller en konsultation hos din praktiserende læge eller en speciallæge.

Takster for gebyret

  • Video-/teletolkning ved ambulant besøg på hospital, konsultation hos praktiserende læge og speciallæge: 191 kr.
  • Fremmødetolkning ved ambulant besøg på hospital, konsultation hos praktiserende læge og speciallæge: 334 kr.
  • Video-/teletolkning ved indlæggelse på hospital: 957 kr.
  • Fremmødetolkning ved indlæggelse på hospital: 1.675 kr.

Fritagelse for gebyr

Følgende er fritaget fra gebyret:

  • patienter, der af fysiske eller psykiske grunde midlertidigt eller permanent har mistet evnen til at kommunikere på dansk
  • børn, der møder frem til behandling uden forældre
  • forældre, der i forbindelse med behandling af et barn har behov for tolkebistand
  • personer fra Det Tyske Mindretal i Danmark, der har behov for tolkebistand i forhold til det tyske sprog
  • grønlandske og færøske patienter

Hvis du har en lægeerklæring om, at du skal fritages gebyret, skal du sende denne til os med digital post. Hvis du har betalt for lægeerklæringen, kan du sende en kopi af kvitteringen og/eller regningen for lægeerklæringen med digital post. Derefter vil vi tage stilling til, om du skal have refunderet beløbet for lægeerklæringen. Hvis du skal have pengene retur indbetaler vi beløbet på din nemkonto.

Send lægeerklæring eller kopi af betaling for lægeerklæring med sikker digital post

Spørgsmål til gebyr

Hvis du har fået tilsendt et gebyr for tolkning og har spørgsmål til dette, skal du kontakte regionen på telefonnummer 38 66 60 07 man-fre ml. 9.00 -12.00 (tast 1 og derefter tast 3).

Betaling for egen tolk

Hvis du som patient fravælger den tolk, vi anviser, og selv medbringer en tolk, skal du selv betale den fulde udgift til tolken. Dette gælder uanset, hvor længe du har boet i Danmark og uanset, om du ville være berettiget til tolkebistand med eller uden gebyr.

Patientvejleder

Hvis du har brug for at tale om dine rettigheder som patient, kan du altid kontakte en af regionens patientvejledere.
Se oversigt over regionens patientvejledere

Klage over brugen af tolk eller gebyret

Du kan klage til Styrelsen for Patientklager, hvis du er utilfreds med, at du har modtaget et gebyr i forbindelse, med at der har været tolkning, da du modtog behandling. Du kan også klage, hvis du har været til behandling, og du ikke mener, at der burde have været tolkning tolkning af samtalen, eller hvis du har været til behandling uden tolkning og mener, at der burde have været tolkning af samtalen.

Læs mere hos Styrelsen for Patientklager

Folder om tolkegebyr på flere sprog

Redaktør