Nakkefoldsskanning og blodprøve

Få svar på de mest almindelige spørgsmål om nakkefoldsskanning og doubletest (blodprøve).

Inden du vælger at blive undersøgt​

Nakkefoldsskanning og doubletest er et tilbud til alle gravide i Danmark. Ved nakkefoldsskanning og doubletest laver man en sandsynlighedsberegning for Downs syndrom.

Det kan være vanskeligt at forholde sig til risikoen for sygdom hos dit foster. Inden du tager stilling til, om du ønsker at tage imod tilbuddet om nakkefoldsskanning og doubletest (blodprøve), er det vigtigt, at du føler dig godt informeret.

Du får information om nakkefoldsskanning og doubletest hos din egen læge ved den første graviditetsundersøgelse. Du kan også læse mere herunder.

Hvad er Downs syndrom?

Downs syndrom, også kaldet trisomi 21, er den hyppigste årsag til mental retardering. Downs syndrom kan også være forbundet med fysiske helbredsproblemer. Børn med Downs syndrom kan f.eks. have medfødte hjertefejl. Downs syndrom skyldes en kromosomfejl, det vil sige en fejl i arveanlægget.

Risikoen for at blive gravid med et foster med Downs syndrom afhænger bl.a. af din alder. Jo ældre du er, jo større er risikoen.

Hvad kan doubletesten eller nakkefoldsskanningen sige noget om?

Ved hjælp af nakkefoldsskanningen og doubletesten får I en vurdering af risikoen for Downs syndrom hos jeres foster. Ved at kombinere de to undersøgelser finder man i dag mere end 90 % af alle fostre med Downs syndrom.

Hvis du er gravid med tvillinger, kan man også udregne en risiko for det enkelte fosters risiko for Downs syndrom.

Doubletest

Doubletesten er en blodprøve, hvor man undersøger dit blod for to proteiner (PAPP-A og beta-HCG). De to proteiner dannes i din moderkage. Hvis du bærer et foster med Downs syndrom vil mængden af de to proteiner i blodet ofte være anderledes, end hvis du bærer et rask foster.

​Nakkefoldsskanning

Nakkefoldsskanning er en ultralydsskanning, som du kan få foretaget, når du er 11 til 14 fulde graviditetsuger. Ved nakkefoldsskanning får du målt den smalle væskespalte – kaldet nakkefolden – som dit foster har i nakkeregionen. Jo større nakkefold dit foster har, jo større er risikoen for Downs syndrom.

Ved nakkefoldsskanning bliver dit foster ikke undersøgt for misdannelser. Men når du er mellem 18 og 20 fulde graviditetsuger, vil du blive tilbudt en gennemskanning for misdannelser.

Hvordan foregår nakkefoldsskanningen?

Nakkefoldsskanningen foregår ved en skanning på din mave, men det er ofte nødvendigt også at skanne dig gennem skeden. Ved nakkefoldsskanningen vurderer man først størrelsen på dit foster, og bagefter måles nakkefolden på dit foster. Hele undersøgelsen varer ca. ½-1 time. Det er en god idé at tømme blæren inden undersøgelsen.


 

Hvornår i graviditeten foregår undersøgelserne?

Doubletesten - altså blodprøven - skal tages først. Det er bedst, at du får taget doubletesten i god tid, så blodprøvesvaret er klar til den dag, du skal nakkefoldsskannes. Blodprøven skal tages i perioden, hvor du er mellem 8 uger + 0 dage henne og 13 uger + 6 dage henne - men helst inden 10 uger + 0 dage.

Nakkefoldsskanningen skal du have foretaget, når du er mellem 11 uger og 14 uger henne – beregnet fra den første blødningsdag i din sidste menstruation eller efter en tidlig skanning. Hvis du er mere end 14 graviditetsuger henne, kan man ikke bruge nakkefoldsskanningen i sandsynlighedsberegningen.

Tidsbestilling

Du kan bestille tid til nakkefoldsskanning og doubletest over internettet eller telefonen på det fødested, du hører til.

Hvordan får jeg resultatet af undersøgelsen

Umiddelbart efter du er blevet skannet, beregnes den samlede risiko for Downs syndrom. Med i beregningen indgår din alder, hvor langt du er henne i graviditeten, evt. tidligere graviditeter med Downs syndrom, nakkefoldens størrelse samt svaret på doubletesten. Du får dit svar, mens du er i afdelingen.

Hvad siger svaret?

Du vil få en forklaring på svaret af den læge eller sonograf (jordemoder eller sygeplejerske), som har undersøgt dig. Af svaret kan du se den generelle risiko for din aldersgruppe og hvordan din risiko ændres efter resultatet af dine undersøgelser. Svaret er en risikoberegning og siger derfor ikke, om fostret har en kromosomfejl eller ej. Ved øget risiko, vil du blive tilbudt en fostervandsprøve eller en moderkageprøve, som med sikkerhed kan afgøre om fosteret har en kromosomfejl.

Redaktør