Medicinlisten

Herunder finder du Region Hovedstadens Medicinliste den indeholder  forslag til medicin, der virker godt til voksne, har få bivirkninger og ikke er dyrere end nødvendigt. Måske ordinerer din læge medicin, som ikke er på Medicinlisten. Drøft det med din læge, hvis du er i tvivl.

Mange slags medicin til samme sygdom

Der findes flere tusinde slags medicin i Danmark. Medicin, som på hver sin måde virker mod sygdomme og symptomer. 

Meget af medicinen virker mod samme sygdom eller symptom. Fx findes der omkring 40 forskellige slags medicin mod forhøjet blodtryk. Ikke bare kopier af samme stof, men kemisk forskellige stoffer. Det betyder, at lægen skal vælge én mellem mange slags ved ordination af medicin.

Medicinpriser og basissortiment

Ofte er der stor prisforskel på medicin mod samme sygdom og symptomer. Derfor er det sund fornuft at bruge medicin, der virker godt, har få bivirkninger, men som også har en acceptabel pris. Både af hensyn til dig som patient – og af hensyn til vores fælles udgifter til sundhedsvæsenet. 

Derfor har læger og farmaceuter lavet en liste over det ”basis-sortiment", som bør være førstevalg til behandling af de mest hyppige sygdomme og symptomer. 

Listen kaldes ”Medicinlisten” og bruges allerede af de praktiserende læger i deres arbejde for at sikre dig den bedste behandling. Lægernes liste hedder Basislisten.

Du kan se med på Medicinlisten, og på den måde kan du bedre være med i beslutningen om, hvilken medicin du skal behandles med, hvis medicin er nødvendigt. Listens anbefalinger kan bruges til, at du med jævne mellemrum – sammen med lægen - gennemgår din medicin for at være sikker på, at du får den bedste og billigste medicin. Det kan for eksempel være én gang årligt, eller hvis du får ændret din medicin. 

Medicinlisten viser Region Hovedstadens forslag til førstevalg af medicin til voksne til de mest almindelige sygdomme og symptomer. Navnet på det virksomme stof i medicinen - også kaldet ”det generiske navn” - vises først. I parentes ses et eksempel på et handelsnavn, som er det navn, der oftest er fremhævet på pakningen. Hvis der ikke er et navn i parentes efter det generiske navn, er det fordi, der findes et handelsnavn, der er mage til det generiske. Til nogle sygdomsgrupper kan bruges flere forskellige typer medicin. 

Vurderingen af medicin til Medicinlisten tager afsæt i Den Nationale Rekommandationsliste fra Institut for Rationel Farmakoterapi (www.irf.dk). 

Listens medicin er udvalgt som effektiv, sikker, nem at bruge og til den billigste pris i sin gruppe. 

Medicinlistens anbefalinger gælder ved behandling af personer over 18 år uden nedsat lever- eller nyrefunktion, og som ikke er gravide. 

Listen revideres løbende ved væsentlige ændringer i pris eller viden om behandling.

Hvis du får medicin, som ikke er på Medicinlisten

Måske ordinerer din læge medicin, som ikke er på Medicinlisten. Det kan fx skyldes, at du bruger anden medicin, er gravid eller lider af en sygdom, hvor medicinen ikke må bruges. Det kan også skyldes praktiske årsager, som fx hvor tit medicinen skal tages. Drøft det med din læge, hvis du er i tvivl.

Få mere information om din medicin

Alle pakninger med medicin indeholder en indlægsseddel, hvor du fx kan læse om medicinens virkning og bivirkninger. Du kan finde flere informationer om behandling af sygdomme og symptomer på Medicininformation


Redaktør