Xolair®, behandling med (omalizumab)

Xolair® er et antistof, som kan bruges til behandling af personer over 6 år med svær allergisk astma.

Hvad er Xolair®?

Xolair® (omalizumab) er et kunstigt fremstillet antistof rettet mod IgE. IgE er et antistof, der har betydning for allergi og allergiske reaktioner. Behandlingen mindsker mængden af frit IgE.

Vi har alle IgE, men allergikere har ofte mere IgE end andre. Den præcise mekanisme bag effekten af behandlingen er ikke fuldt klarlagt.

Hvem behandles med Xolair®?

Xolair® gives til personer over 6 år med svær allergisk (IgE) astma, hvor anden behandling har utilstrækkelig effekt. Behandlingen virker kun forebyggende, og bruges ikke til behandling af astmaanfald.

Før behandling

Dine symptomer skal vurderes, før behandlingen gives.

Din vægt og total IgE bestemmer hvor meget og hvor tit, du skal have Xolair®.

Hvordan foregår behandlingen?

Xolair® gives som indsprøjtning under huden i overarmen, maven eller på ydersiden af låret.

Ved astma afhænger antallet af sprøjter af kropsvægt og total IgE. Der gives typisk 1-2 sprøjter med 2-4 ugers mellemrum. Intervallet mellem sprøjterne og dosis er fast.

Hvor længe varer behandlingen?

Hver indsprøjtning tager et par minutter. Efter indsprøjtningen skal du observeres i 30 minutter.

Ved astma kan effekten af behandlingen først vurderes efter 16 ugers behandling. Herefter tager din læge stilling til, om behandlingen skal fortsætte.

Bivirkninger

Almindelige:

 • Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
 • Forbigående hovedpine

Ikke almindelige og sjældne:

 • Svimmelhed og træthed
 • Hedeture
 • Ondt i halsen
 • Kvalme og diarré
 • Akutte vejrtrækningsproblemer
 • Udslæt efter udsættelse for sol er beskrevet. Det anbefales derfor at man opholder sig i skyggen eller er omhyggelig med brug af solcreme

Meget sjældne:

 • Allergisk reaktion

Hvornår kan behandlingen ikke gives?

Du må ikke få behandling med Xolair®, hvis du er gravid, ammer eller har visse nyre- eller leverproblemer.

Hvad skal du specielt være opmærksom på?

 • Hvis du ønsker at blive gravid, bør det tidligst ske 12 uger efter ophør af Xolair® behandling
 • Behandling med Xolair® kan teoretisk medføre øget risiko for infektioner med parasitter
 • Hvis du planlægger rejse til tropiske eller subtropiske egne, bedes du drøfte dette med lægen
 • Udlandsrejse/rejseforsikring: Du skal have forhåndsgodkendelse, hvis du rejser indenfor 6 måneder efter opstart eller ved ændring i din Xolair® behandling.

Medicin

Du skal fortsætte med din sædvanlige medicin, med mindre andet er aftalt.

Mere information og spørgsmål

Du kan læse mere på www.min.medicin.dk.

Du er desuden velkommen til at ringe til os, hvis du er i tvivl om noget.

Øvrigt

Behandlingen foregår i starten på hospitalet, men ved fortsat behandling oplæres du i at administrere medicinen hjemme. Medicinen afhentes i medicin boks.

Redaktør