Velkommen til pårørende på Lungesygdomme, sengeafsnit 1

Velkommen til Lungesygdomme, sengeafsnit 1. Her har vi samlet nogle af de informationer,du kan få brug for som pårørende. Du er altid velkommen til at kontakte personalet, hvis duhar brug for yderligere information.

En af dine nærtstående er blevet indlagt på Lungesygdomme, sengeafsnit 1. Det er godt, at du støtter din pårørende, da det hjælper hende eller ham. Det hjælper også os, der skal hjælpe patienten i den kritiske fase af sin sygdom.

Behandlings- og plejeplan

Indenfor det første døgn efter patienten er blevet indlagt, udarbejdes en behandlings- og plejeplan. Patienten får tildelt en fast overordnet kontaktperson, en behandlingsansvarlig læge, som har ansvaret for, at pleje- og behandlingsforløbet følges og evt. revideres.

Er I flere pårørende, så udnævn én kontaktperson i familien.

Personalet har tavshedspligt. Derfor er det en god idé, at familien aftaler, at én person, det kan være ægtefælle eller søn/datter, fungerer som kontaktperson til afdelingen, og kan orientere de øvrige pårørende.

Familiens kontaktperson er velkommen til at ringe til afdelingen i telefontiden og til at deltage i de samtaler, som din nærtstående har med sundhedspersonalet, f.eks. stuegang, svarsamtaler, plejekonferencer, mm. Naturligvis kun med tilladelse fra patienten.

Hvis patientens tilstand pludselig forværres, vil familiens kontaktperson blive informeret så hurtigt som muligt.

Brug for yderligere samtaler?

Har du og patienten brug for en uddybende samtale, kan dette aftales med plejepersonalet. Samtaler planlægges 1-2 dage i forvejen og foregår på hverdage i dagtimerne.

I har også mulighed for at få en samtale med en udenforstående med anden faglig baggrund. Det kan f.eks. være hospitalets præst.

Afdelingens personale kan formidle kontakten. Du kan hjælpe patienten og os ved at:

  • sørge for, at patienten får en morgenkåbe, hjemmesko og evt. speciel medicin bragt ind fra hjemmet hurtigst muligt. Bøger, blade, mobiltelefon osv. kan også være praktisk.
  • tage patientens værdigenstande med hjem hurtigst muligt, f.eks. smykker, penge og dankort. Private ejendele og værdigenstande medbringes på eget ansvar.
  • bidrage med særlig viden om patienten, f.eks. behov for speciel kost
  • opmuntre patienten til at spise og drikke, hvis han/hun mangler appetit
  • planlægge besøg, f.eks. ved at sprede besøgene mellem familie og venner ud, så patienten kan glæde sig over besøgene uden at blive for træt

Overnatning - særlige omstændigheder

Der kan, under særlige omstændigheder, tilbydes mulighed for overnatning sammen med patienten.

Få hvilet ud

Det kan ofte være en stor belastning at være pårørende. Det er derfor vigtigt, at du holder fri engang i mellem og får hvilet ud og slappet af i andre omgivelser end på hospitalet.

Giv dig selv lov til at være ked af det.

Praktiske oplysninger

Besøgstider

Vi har ingen fast besøgstid, men vil gerne gøre dig opmærksom på, at formiddagen ofte går med undersøgelser, stuegang, mm. Derfor er det mest praktisk med besøg om eftermiddagen.

Du kan altid aftale nærmere med personalet.

Isolation

Enkelte af vores patienter er isolerede pga. eventuel smitterisiko. Vi beder dig respektere dette, og følge vejledningen på døren ind til patientstuerne. Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, vil personalet gerne hjælpe dig.

Mobiltelefon

Du må gerne benytte mobiltelefon i afdelingen.

Mad og drikke

Er du medindlagt, eller har du pga. et længerevarende ophold i afdelingen brug for et måltid mad, kan du tale med personalet om dette.

Gode ideer modtages gerne

Vores mål er at give hver patient den bedste pleje og behandling, ligesom vi ønsker, at du som pårørende føler dig velkommen og godt informeret under hele forløbet. Har du forslag til forbedringer, hører vi meget gerne fra dig.

Redaktør