Velkommen til pårørende, Hormon- og Stofskiftesygdomme, sengeafsnit 1

Velkommen til Hormon- og Stofskiftesygdomme, sengeafsnit 1. Find nyttige informationer om afdelingen og indlæggelse.

Kontaktpersoner

Patienten får tilknyttet to kontaktpersoner under indlæggelsen på sengeafsnittet – en læge og en sygeplejerske. Kontaktlægen har det overordnede ansvar for patientens behandling under indlæggelsen.  Kontaktsygeplejersken har ansvar for, at plejen af patienten under indlæggelsen stemmer overens med behandlingsplanen. Når kontakt-personerne ikke er til stede i afsnittet, overtager en anden ansvaret.

Stuegang

Der er stuegang på afsnittet alle hverdage fra kl. 10.30. Kontaktlægen eller kontaktsygeplejersken er så vidt muligt med til hver stuegang. I weekender og på helligdage er der kun stuegang for patienter, der har behov for ændringer i behandlingsplanen.

Hvordan har patienten det?

Som sundhedspersonale har vi tavshedspligt. Det er derfor vigtigt, at patienten giver samtykke til, hvilke familiemedlemmer eller nære pårørende, vi må udtale os til. Vi anbefaler, at familien/ de pårørende udpeger én person, der kan stå for den primære kontakt med afsnittet og kontaktpersonerne. Denne person kan så efterfølgende orientere den øvrige familie/ pårørende.

Patientens tavle

Ved sengen er der ophængt en tavle, der dagligt bliver brugt af  sundhedspersonalet. Du er også velkommen til at skrive spørgsmål 
på den, som skal tages op under stuegang. 

Samtaler

Hvis I ønsker det, kan vi arrangere en samtale med en læge og en sygeplejerske. Tidspunkt for samtalen aftales med plejepersonalet og finder sted mandag til fredag, normal omkring kl. 11.45. Samtaler, som angår patienten, foregår kun med patientens samtykke. Patienten deltager som udgangspunkt i samtalen, men kan fravælge at deltage.

Sådan kan du hjælpe

Du kan sørge for, at der er morgenkåbe, hjemmesko, medicin, artikler til personlig pleje, sikkert fodtøj samt tøj til udskrivelsen. Bøger, blade og lignende kan give adspredelse under indlæggelsen. Der er også mulighed for gratis trådløs internetadgang. Spørg personalet.

Mad, drikke og aktivitet

Mange patienter oplever mindre tørst og sult, når de er indlagt. Derfor er det en stor hjælp, hvis du er med til at opmuntre patienten til at spise og drikke rigeligt med væske. Du er også meget velkommen til at hente mad og drikke til patienten. Det er også en stor hjælp, hvis du er med til at skrive ned på patientens væskeskema, som altid befinder sig på patientens sengebord.

Patienter er ofte mindre aktive end normalt, når de er indlagte. Fysisk aktivitet er vigtigt for helbredelsen og er en del af genoptræningen. Du må derfor meget gerne opmuntre til aktivitet, som f.eks. at komme ud af sengen og røre sig, i det omfang det er muligt. Det er også muligt at gå en tur udenfor. Er du i tvivl eller har spørgsmål, er du velkommen til at spørge personalet. 

Besøg

Det er en god idé, at familie og pårørende fordeler besøgene i løbet af både dagen og aftenen. På den måde kan patienten glæde sig over besøg uden at blive for træt.

Værdigenstande og ejendele

Patienten har selv ansvar for de ting, der medbringes på hospitalet, medmindre patienten på grund af sygdom ikke er i stand til at passe på disse. Vi anbefaler, at du som pårørende så vidt muligt sørger for, at patientens værdigenstande og penge ikke er på sengeafsnittet. Hvis du tager nogen af patientens ejendele med til afsnittet, beder vi dig informere personalet om dette.

Glemte ting

Vi opbevarer eventuelt glemte værdigenstande/ejendele på afsnittet eller i patientservice i en uge efter udskrivelse. Derefter bortskaffes de glemte ting. 

Mobiltelefon

Der må gerne benyttes mobiltelefon i afsnittet. Tag hensyn til andre patienter. Sæt telefonen på lydløs og tal dæmpet.

Måltider

Måltiderne serveres i tidsrummene:
Morgenmad kl. 08.15 – 9.00
Middagsmad kl. 12.00 – 13.00
Aftensmad kl. 17.00 – 18.00
På gangen ved kontoret finder du en drikkevogn med vand, te og kaffe.

Café og kiosk

Hospitalets café og kiosk ligger ved hovedindgangen ved Gentofte Hospitalsvej 1, stuen. Her er det muligt at købe forskelligt at spise og drikke, samt ugeblade, bøger, slik og is. 

Caféens åbningstider

  • Mandag - fredag kl. 07.30 – 16.00
  • Weekender og helligdage lukket

Uden for Caféens åbningstider kan man benytte automaten med kaffe, sodacand, sandwich og slik. Derudover kommer der hver dag en kioskvogn i afsnittet. 

Spisebilletter

Pårørende, som ønsker at spise med på afsnittet, kan købe spisebilletter i caféen eller ved kioskvognen. Billetten skal afleveres til personalet inden kl. 10, hvis du ønsker middagsmad og inden kl. 14, hvis du ønsker aftensmad.

Forslag til forbedringer

Vi vil gerne vide mere om, hvad du som pårørende synes fungerer godt her på afdelingen, og hvad vi kan blive bedre til. Vi håber derfor, at du vil tage et af de postkort, som hænger på informationstavlen på gangen, udfylde bagsiden og lægge det i afdelingens postkasse. Du er også meget velkommen til at kontakte afdelingssygeplejersken med dine kommentarer.

Utilfredshed og klager 

Hvis du ønsker at klage over noget, du har oplevet, kan du henvende dig til afdelingsledelsen, til hospitalsdirektionen eller til regionens patientvejleder (Du kan finde en patientinformation om dette i stativet på gangen).

Redaktør