Velkommen til pårørende, Ældresygdomme, sengeafsnit 1

Velkommen til pårørende, Ældresygdomme, sengeafsnit 1. Find nyttige informationer om afdelingen.

Vi har her samlet nogle praktiske oplysninger, som kan være nyttige for dig at kende til.

Måltider og drikkevarer

Patientens måltider

  • Morgenmad: 8.00 – 9.00
  • Frokost: 12.00 – 13.00
  • Aftensmad: 17.30 – 18.30

Der serveres drikkevarer flere gange i løbet af dagen.

Mad og drikke til pårørende

Der serveres kaffe både til patienter og pårørende.

Vi tilbyder ikke mad, men henviser til hospitalets kiosk og café, hvor man kan købe take away, sandwiches mm. Caféen sælger også spisebilletter, hvis du at spise samme mad som din pårørende.

Café og kiosk findes ved hovedindgangen.

Kioskvarer på afdelingen

Kioskvognen, hvor man kan købe aviser, blade og slik, kommer rundt på afdelingerne hver dag.

Hvad kan du hjælpe med?

Det er en stor hjælp, hvis du kan være med til at sørge for, at din pårørende har hjemmesko, morgenkåbe, artikler til personlig pleje, bøger, blade og andet, der kan lette hverdagen under indlæggelsen.

Du er også velkommen til at hjælpe med mad, drikke, personlig pleje eller måske lidt fysisk aktivitet, hvis du og din pårørende ønsker det. Vi beder dog om, at du aftaler dette med personalet først, da der kan være særlige hensyn.

Mobiltelefon

Der må gerne bruges mobiltelefon på afdelingen. Tag venligst hensyn til medpatienter: Lad mobilen være på lydløs og dæmp stemmen eller find et sted, hvor det ikke generer, når du taler.

Værdigenstande

Vi anbefaler, at man ikke opbevarer større pengebeløb, smykker og andre værdifulde genstande på hospitalet. Vi oplever desværre tyveri ind imellem og hospitalet påtager sig ikke erstatningsansvar.

Kontaktpersoner på afdelingen

Din pårørende har to kontaktpersoner under indlæggelse, en læge og en sygeplejerske. Kontaktpersonerne er ansvarlige for planlægning af pleje og behandling. De vil være at træffe i dagtimerne på de fleste hverdage.

Navnet på kontaktpersonerne står på den hvide whiteboard tavle ved din pårørendes seng.

Kontaktperson for familie og venner?

Vi beder om, at pårørende finder én kontaktperson som vi kan kontakte, som har den løbende kontakt med os og som holder øvrige pårørende orienteret.

Tavshedspligt

Personalet har tavshedspligt. Derfor skal patienten give samtykke til, hvem vi må udtale os til.

Samtaler

Det er altid muligt at få en samtale med en læge eller en sygeplejerske. Tidspunkt for samtalen aftales med plejepersonalet – og finder som regel sted om eftermiddagen. Patienten deltager normalt i samtalen, men kan selv fravælge at deltage. Samtaler foregår kun med patientens samtykke.

Stuegang

På hverdage vil det oftest være kontaktlæge og sygeplejerske, der går stuegang. Det er ikke sikkert, der er brug for at gå stuegang hver dag. Om aftenen, i weekender og på helligdage, bliver der også gået stuegang, hvis behovet opstår. Der er mulighed for at deltage i stuegang, når patienten har givet samtykke og det er aftalt med personalet.

Hvis vi har travlt…

kan det være svært at ”fange” os. Somme tider må vi prioritere, hvis vi har dårlige patienter.

Men vi vil altid gerne tale med jer - og vi kan derfor for eksempel aftale at ringe jer op senere, når vi har bedre tid til at besvare jeres spørgsmål.

Besøgstid og Døgnrytme

Der er fri besøgstid på Gentofte Hospital.

Vi går oftest stuegang mellem klokken 09.00 og 13.00. I dette tidsrum er der bl.a. også træning og undersøgelser - altså er formiddag og tidlig eftermiddag afdelingernes ”myldretid”. Henvendelser og konklusion på undersøgelser og stuegang er derfor sjældent klar før tidlig eftermiddag.

Redaktør