Velkommen til Medicinske sygdomme, klinik 1 (nr. 20)

Velkommen til Medicinske Sygdomme, klinik 1. Find nyttige informationer om afdelingen.

Information om Medicinske Sygdomme, klinik 1

I Medicinske Sygdomme, klinik 1 bliver patienter undersøgt og behandlet for en række medicinske sygdomme. De fleste patienter bliver henvist for at få stillet en diagnose. Afhængig af diagnosen, vil patienten blive behandlet i Medicinske Sygdomme, klinik 1 eller blive henvist til en anden relevant afdeling.

Ved pludselig forværring eller akut sygdom uden for Medicinske Sygdomme, klinik 1 åbningstid

Uden for åbningstid skal du kontakte egen læge eller Akkuttelefonen 1813, - medmindre du får andet at vide ved dit første fremmøde i klinikken.

Kontaktpersoner

Efter din første lægesamtale i klinikken, bliver du tilknyttet 2 kontaktpersoner, en læge og en sygeplejerske.

Du vil få udleveret et kort til mødetider. På bagsiden af kortet kan du se, hvem der er dine kontaktpersoner.

Dine kontaktpersoner har et særligt ansvar for at sikre

  • At der tidligt i forløbet, med dit samtykke, er lagt en plan for dit kliniske forløb, hvad angår udredning, behandling og pleje. 
  • At planen løbende justeres i forhold til undersøgelsessvar og din tilstand, så du oplever kontinuitet i forløbet. 
  • At du og eventuelt dine pårørende er informeret om dit forløb, og du får svar på dine spørgsmål.
  • At der så tidligt som muligt, lægges en plan for afslutningen af dit forløb i klinikken. 

Du vil i Medicinske Sygdomme, klinik 1 også møde andre læger, end den læge som er din kontaktperson. 

Konsultation

Du er velkommen til at tage en pårørende med til samtaler, undersøgelser og behandlinger.

Hver gang du møder i Medicinske Sygdomme, klinik 1, beder vi dig melde din ankomst ved skranken.

Ventetid

Der udføres forskellige samtaler, undersøgelser og behandlinger i Medicinske Sygdomme, klinik 1. Man kan derfor ikke forvente, at blive kaldt ind i samme rækkefølge, som man er ankommet til klinikken.

I Medicinske Sygdomme, klinik 1 er der mange akutte patienter. Ligeledes er der tilfælde, hvor det vurderes, at en samtale kræver mere tid end planlagt. 
Du vil, så vidt det er muligt, blive informeret om ventetid, når du ankommer.
Vi håber på din forståelse. Medbring evt. læsestof samt en madpakke.

Medicin

Vi udskriver recepter på den medicin, som bliver ordineret af vores læge, mens du er i et forløb hos os. Giv venligst besked i god tid når du har brug for en ny recept.

Hvis du er i tvivl om, hvilken medicin du får, dosis, eller hvorfor du får den, kan du altid spørge personalet.

Afbud

Hvis det bliver nødvendigt for dig at melde afbud, beder vi dig gøre det i god tid, så tiden kan gives til en anden patient.

Information til egen læge

Hver gang en læge i Medicinske Sygdomme, klinik 1 skriver noget i din journal, bliver der sendt en kopi af notatet til din praktiserende læge.

Afslutning af forløb

Inden du bliver afsluttet fra Medicinske Sygdomme, klinik 1, vil vi orientere dig om den videre behandling. Du får samtidig at vide hvilke hensyn du skal tage til dit helbred.

Når du afsluttes i Medicinske Sygdomme, klinik 1, sender vi et resumé af dit behandlingsforløb samt et udskrift af den medicin, du skal tage fremover, til din egen læge.

Når du er blevet afsluttet fra Medicinske Sygdomme, klinik 1, varetager din egen læge kontrol og efterbehandling.

Penge og værdigenstande

Medicinske Sygdomme, klinik 1 påtager sig intet ansvar for medbragte penge og værdigenstande.

Redaktør