Velkommen til Klinik for Led- og Bindevævssygdomme

Her har vi samlet nogle af de informationer om klinikken, som man kan få brug for som patient.

Her har vi samlet nogle af de informationer, du kan få brug for som patient. Du er velkommen til at kontakte personalet, hvis du har brug for yderligere information.

Indgang til Klinik for Led- og Bindevævssygdomme

Velkommen

I Klinik for Led- og Bindevævssygdomme er vi specialister i at behandle patienter med gigt- og bindevævssygdomme. Klinikken er et tilbud til patienter, der har brug for at komme til undersøgelse og behandling uden at være indlagt.

Dit første besøg i klinikken

Ved det første besøg bliver du undersøgt af en speciallæge og din journal vil blive oprettet. Speciallægen Iægger en plan for eventuelle undersøgelser og behandlinger i samar- bejde med dig.

Medbring medicinliste

Ved dit første besøg, bedes du medbringe en en liste over al den medicin, du tager til daglig, samt medicin du tager ved behov, herunder også smertestillende og naturmedicin. Medbring evt. medicin i emballagen.

Efterfølgende konsultationer

Vi bestræber os på, at du møder den samme læge (kontaktlæge) ved hver konsultation.

Klinik for Led- og Bindevævssygdomme fungerer også som uddannelsessted. Derfor vil du ved konsultationerne også møde personale, som er under uddannelse.

Pårørende

Pårørende er velkomne i klinikken. Da corona-pandemien har betydet øget krav om afstand og færre kontakter, opfordrer vi til at kun én pårørende deltager i konsultationen. Hvis afstandskravet ikke kan overholdes pga. for mange personer i ventearealet, kan vi være nødsaget til at bede pårørende om at vente udenfor.

Ventetid

Vi gør, hvad vi kan, for at din konsultation forløber så tilfredsstillende som muligt, men der kan opstå ventetid.

Min sundhedsplatform

På minsundhedsplatform.dk kan du blandt andet læse din journal, se prøvesvar, og skrive direkte til afdelingen. Log på med NemID.

Husk at melde afbud

Er du forhindret i at møde, så ring på telefon 38 67 32 23 og få en ny tid.
Se vores telefontider til slut.

Hastetid

Hvis du har behov for at få fremskyndet din konsultation, kan du ringe til sygeplejerskerne på telefon 38 67 32 36.

Sygeplejerskerne træffes:
Man-tors: 8.45-9.45 + 13.00-15.00
Fre: 8.45-9.45 + 13.00-14.00

Svar på undersøgelser og blodprøver Vores læger gennemgår prøvesvar hver dag. Hører du ikke fra os, er dine prøvesvar i orden.

Din egen læge bliver løbende orienteret om undersøgelsesresultater og behandling, med- mindre du ikke ønsker det.

Yderligere oplysninger

Du kan læse mere om vores klinik på www.gentoftehospital.dk.
Find os under ”Afdelinger og klinikker”, ”Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme.

Kontakt

Telefon 38 67 32 23
Man, tirs og tors: klokken 8:00-15:00
Ons: klokken 8:00-18:00
Fre: klokken 8:00-14:00

Kontakt klinikken ved:

  • Ændring, aflysning, bestilling af tider
  • Spørgsmål om kørsel
  • Fornyelse af recepter
  • Aktindsigt, kopi af journal m.m.

Parkering

Der er flere parkeringsmuligheder tæt på klinikken - også handicappladser. Vær opmærk- som på, at nogle af parkeringspladserne er reserveret til max 15 minutters eller max 3 timers parkering. Du har mulighed for at få forlænget din parkeringstilladelse i receptionen.

Kørsel

Hvis din helbredstilstand umuliggør transport med offentlige transportmidler, kan du søge om kørsel. Det er det sundhedsfaglige personale, der vurderer, om du har behov for kørsel.

Redaktør