Velkommen til Infektionssygdomme, sengeafsnit 1

Velkommen til Infektionssygdomme, sengeafsnit 1. Find nyttige informationer om afdelingen og din indlæggelse.

Velkommen

Vi vil gerne byde dig og dine pårørende velkommen på Infektionssygdomme, sengeafsnit 1. Vi har her samlet nogle af de informationer, der er nyttige at vide, mens du er indlagt. Hvis I har brug for yderligere information eller har spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte os.

Kontaktpersoner

Du får dagligt tilknyttet to kontaktpersoner - en læge og en sygeplejerske. Kontaktpersonerne er ansvarlige for planlægning af din pleje og behandling. På patienttavlen nær din seng, kan du se navnene på dine kontaktpersoner. På tavlen kan du også se din behandlingsplan, stille spørgsmål ligesom din forventede udskrivelsesdato vil fremgå.

Pårørende

For at vi har mest mulig tid til dig og dine medpatienter, beder vi dig om at udpege en person i din familie/ blandt dine pårørende, der kan stå for den primære kontakt med afdelingen. Denne person kan så efterfølgende orientere den øvrige familie/ pårørende.

Stuegang

Der er stuegang om formiddagen på hverdage, og det er oftest din kontaktlæge og sygeplejerske, der går stuegang. Stuegang tager udgangspunkt i de informationer, der står på din patienttavle. Det er ikke sikkert, at der er brug for at gå stuegang hos dig hver dag.

I weekender og på helligdage er der kun stuegang for patienter, der har behov for ændringer i behandlingsplanen.

Dine pårørende er velkomne til at deltage i stuegang eller, efter aftale med dig, til at deltage i en lægesamtale.

Måltider

  • Morgenmad kl. 8.00 – 9.00
  • Frokost kl. 12.00 – 13.00
  • Aftensmad kl. 17.00 – 18.30

Der er ikke en kaffe/drikkevogn på gangen, men vi kommer rundt og serverer drikkevarer flere gange i løbet af dagen. Du kan altid bede om en kande vand/saft til at have på stuen.

Hygiejne

Håndhygiejne er meget vigtig for at undgå bakterie- og smittespredning. Derfor opfordrer vi dig og dine pårørende til jævnligt at udføre grundig håndvask med brug af sæbe og efterfølgende håndsprit.

På grund af smittefare beder vi også om, at hverken du eller dine pårørende selv tager tøj i skabene. Vi udleverer dagligt rent patienttøj og plejemidler.

Trådløst netværk

Du er velkommen til at benytte hospitalets trådløse netværk. Personalet kan give dig en gæsteadgang. Det er gratis.

Café og kiosk

Hospitalets café ligger på Gentofte Hospitalsvej 1, og har åbent kl. 07.30 – 16.00 fra mandag til fredag.

Der kommer dagligt en kioskvogn rundt på afdelingen, hvor du kan købe aviser, blade og slik. Kioskvognen kommer som regel i løbet af formiddagen.

Besøgstid

Der er fri besøgstid på afdelingen, og pårørende er meget velkomne. Vi beder om, at der ikke er for mange pårørende på besøg hos dig ad gangen og om, at I respekterer vores anvisninger, hvis vi beder pårørende forlade stuen.

Medbring tøj og sko

Vi anbefaler, at du medbringer og bruger dit eget fodtøj, mens du er indlagt. Medbring også gerne et sæt tøj, som du kan tage på den dag, du bliver udskrevet.

Værdigenstande

Vi anbefaler, at du ikke medbringer større pengebeløb eller har smykker og andre værdifulde genstande med på hospitalet.

Vagtskrifte

Der er vagtskifte blandt plejepersonalet 3 gange i døgnet:

  • Kl. 07.00
  • Kl. 15.00
  • Kl. 23.00

På disse tidspunkter og ca. 30 min. frem planlægger personalet den følgende vagt. I dette tidsrum kan vi derfor have særlig travlt.

Udskrivelse og kontakt til kommunen

Hvis du får hjemmehjælp, får din kommune automatisk besked, når du bliver indlagt på afdelingen. Udskrivelse sker i samarbejde mellem dig, kommune, fysioterapeut og sygeplejerske på afdelingen.

Din kontaktsygeplejerske giver kommunen besked, når vi ved, hvornår du skal udskrives og informerer kommunen, hvis der er behov for mere hjælp i hjemmet. Hvis du er berettiget til hjemtransport sørger sygeplejersken også for at bestille dette.

Det er kommunen, der afgør, om der er mulighed for, at du kan komme på plejehjem, aflastning, genoptræning eller hjem. Det kan hospitalet ikke bestemme – men vi anbefaler det, vi sammen med dig og eventuelt dine pårørende, synes er bedst for dig.

Vi sender automatisk et udskrivelsesbrev til din egen læge, med mindre du beder os om ikke at gøre det.

Patientrettigheder

Når du er indlagt på et hospital, har du en række patientrettigheder. Hvis du vil læse mere om dem, kan du henvende dig til personalet, som kan udlevere en informationsfolder.

Redaktør