Velkommen til Hormon- og Stofskiftesygdomme, sengeafsnit 1

Velkommen til Hormon- og Stofskiftesygdomme, sengeafsnit 1. Find nyttige informationer om afdelingen og din indlæggelse.

Om Hormon- og Stofskiftesygdomme,
sengeafsnit 1

Sengeafsnittets speciale er hormon- og stofskiftesygdomme, men vi har også patienter indlagt, der har andre sygdomme. Der er plads til 21 patienter.

Afdelingens personale består af læger, sygeplejersker, og social- og sundhedsassistenter. Under din indlæggelse kan du også møde sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistent elever.

Kontaktpersoner

Dagens kontaktpersoner vil fremgå på tavlen.

Kontaktpersonerne koordinerer din pleje og behandlling med dig, og deltager så vidt det er muligt i alle samtaler med dig og dine pårørende.

Patientens tavle

Ved din seng er der ophængt en tavle, som bliver brugt af sundhedspersonalet til at skrive planer for din behandling samt aftaler med dig på. Du er meget velkommen til også selv at skrive spørgsmål på den.

Information til dine pårørende

Som sundhedspersonale har vi tavshedspligt. Derfor er det vigtigt, at du giver dit samtykke til, hvilke familiemedlemmer eller pårørende vi må udtale os til.

Vi anbefaler, at familien/ de pårørende udpeger én person, der kan stå for den primære kontakt med afsnittet og kontaktpersonerne. Denne person kan så efterfølgende orientere den øvrige familie/ pårørende.

Medicin

Du skal altid informere personalet, hvis du selv har medicin med. Har du selv medicin med, skal du, af hensyn til din behandling, aftale med enten læge eller sygeplejerske, om du skal tage medicinen, mens du er indlagt.

Stuegang

Der er stuegang på afsnittet alle hverdage fra kl. 10.30.

I weekender og på helligdage er der kun stuegang for patienter, der har behov for ændringer i behandlingsplanen.

Samtaler

Hvis du og dine pårørende ønsker det, kan vi arrangere en samtale med en læge og en sygeplejerske. Tidspunktet for samtalen aftales med plejepersonalet og foregår på hverdage kl. 11.45.

Mobiltelefon

Du må gerne bruge din mobiltelefon på afsnittet. Tag hensyn til andre patienter. Sæt den på lydløs og tal dæmpet.

Internet

Der er mulighed for gratis trådløst internetadgang for indlagte patienter.

Værdigenstande og ejendele

Du har selv ansvar for værdigenstande du medbringer. Vi anbefaler, at du undgår at have værdigenstande og større pengesummer på afsnittet. Desværre forekommer der af og til tyveri.

Hvis du glemmer værdigenstande/ejendele, opbevarer vi dem i en uge (enten på afsnittet eller i hospitalets patientservice), efter du er udskrevet. Derefter bliver de bragt til patientservice og/eller hjælpemiddeldepotet.

Måltider

Måltider serveres i tidsrummene:

  • Morgenmad kl. 8.15 - 9.00
  • Middagsmad kl. 12.00 – 13.00
  • Aftensmad kl. 17.00 – 18.00

Du opfordres til selv at hente din bakke med mad ved madvognen. På gangen ved kontoret finder du en drikkevogn med vand.

Du er velkommen til selv at aflevere brugt service i vognen på gangen.

Café og kiosk

Hospitalets café og kiosk ligger ved hovedindgangen, Gentofte Hospitalsvej 1, stuen. Her er det muligt at købe forskelligt at spise og drikke, samt ugeblade, bøger, slik og is. Desuden kan et mindrre udvalg bestilles til levering i afdelingen, hvis du ikke selv har mulighed for at komme i kiosken. Spørg personalet som kan hjælpe dig.

Samtale ved udskrivelse

Inden du bliver udskrevet, har vi en afsluttende samtale med dig. Her gennemgår vi det behandlings- og plejeforløb, du har haft i afsnittet, og sammen planlægger vi det videre forløb.

Ved udskrivelsen får du:

  • et resumé af indlæggelsen
  • en medicinliste
  • medicin

Din egen læge eller lægen, der henviste dig, modtager få dage efter udskrivelsen et resumé af din indlæggelse, medmindre du frabeder dig dette.

Du har selv mulighed for at læse din journal på www.sundhed.dk

Du kan også læse din journal på www.minsundhedsplatform.dk

Utilfredshed og klager

Hvis du ønsker at klage over noget du har oplevet, kan du henvende dig til afdelingsledelsen, til hospitalsdirektionen eller til regionens patientvejleder (Du kan finde en patientinformation om dette i stativet på gangen).

Forslag til forbedringer

Vi vil gerne vide mere om, hvad du synes fungerer godt her på afdelingen, og hvad vi kan blive bedre til.

Du er meget velkommen til at kontakte afdelingssygeplejersken med dine kommentarer.

Redaktør