Velkommen til Ældresygdomme, sengeafsnit 1

På Ældresygdomme sengeafsnit 1 undersøger, behandler og træner vi ældre patienter med mange forskellige sygdomme.

Ældresygdomme, sengeafsnit 1

Vi undersøger, behandler og træner primært ældre patienter med mange forskellige sygdomme.

Kontaktpersoner

Du har to kontaktpersoner mens du er indlagt, en læge og en sygeplejerske. Kontaktpersonerne er ansvarlige for planlægning af din pleje og behandling. Du kan komme i kontakt med dem på de fleste hverdage. Navnene på dine kontaktpersoner står på et opslag på stuen og på det udleverede visitkort.

Stuegang

På hverdage er det oftest din kontaktlæge og sygeplejerske, der går stuegang. Det er ikke sikkert, der er brug for at gå stuegang hos dig hver dag. Om aftenen, i weekender og på helligdage, bliver der gået stuegang, hvis der er behov.

Pårørende

Dine pårørende er meget velkomne til at deltage i stuegang og være med til en lægesamtale.

Vi beder om, at du udpeger én kontaktperson i familien, som kan informere dine andre pårørende, sådan at vi kun har kontakt med en enkelt person.

Rygning

Det er ikke tilladt at ryge på hospitalet eller hospitalsområdet.

Dagens rutiner

Alle daglige gøremål er en del af træningen, f.eks. det at stå op og spise ved et bord i stedet for i sengen.

Måltider

  • Kl. 08.00-09.00: Morgenmad
  • Kl. 12.00-12.45: Middagsmad
  • Kl. 14.00-15.00: Kaffe/te
  • Kl. 17.30-18.15: Aftensmad
  • Kl. 19.30-20.30: Aftenkaffe/te

Kiosk og café

Kioskvognen, hvor du kan købe aviser, blade og slik, kommer rundt på afdelingerne hver dag.

Hospitalets café og kiosk ligger ved hovedindgangen.

Værdigenstande

Vi anbefaler, at du ikke har større pengebeløb, smykker eller andre værdigenstande med på hospitalet. Vi oplever desværre tyveri ind imellem og hospitalet påtager sig ikke erstatningsansvar.

Tværfagligt team

Mens du er indlagt, er du tilknyttet et tværfagligt team af læger, sygeplejersker, social-og sundhedsassistenter, fysio- og ergoterapeuter, som dagligt holder konferencer om din indlæggelse.

Når du skal udskrives

Vi planlægger din udskrivning sammenmed dig, dine pårørende og det tværfaglige team. Det kan for eksempel ske ved et møde med hjemmeplejen, hvor vi drøfter din sygdom, behandling og dine behov.

Når du skal udskrives, får du en samtale med lægen, som gennemgår din indlæggelse, resultater af undersøgelserne og planen for den videre behandling.

Vi sender automatisk et udskrivelsesbrev til din egen læge, med mindre du beder os om ikke at gøre det.

Efter udskrivelsen

Efter udskrivelsen skal du muligvis til kontrol eller have svar på undersøgelser. Du modtager et brev, hvis der er behov for kontrol efter udskrivelsen.

Redaktør