Velkommen til Ældresygdomme, Svimmelhed og Fald, klinik 1

Vi har samlet nogle praktiske informationer vedrørende dit kliniske forløb i Ældresygdomme,Svimmelhed og Fald, klinik 1.

Undersøgelser

Formålet med dine undersøgelser i Ældresygdommme, Svimmelhed og Fald, klinik 1 er at undersøge mulige årsager til fald, svimmelhed eller usikker balance.

Vi undersøger blandt andet:

 • Syn og briller
 • Ligevægtsorganet i indre øre
 • Følesans i benene
 • Muskel- og ledfunktion
 • Balance
 • Reaktionstid og hukommelse
 • Hjerte
 • Medicin

Afhængig af resultaterne af undersøgelsen, laver vi en plan for, hvordan vi bedst kan hjælpe dig.

Du skal regne med flere besøg i klinikken hos sygeplejerske og læge, og hvis det er relevant også hos fysioterapeut.

Ved besøg hos fysioterapeut skal du have det fodtøj på, du normalt benytter udendørs. Du skal ikke have specielt tøj på.

Kontaktpersoner

Du vil i klinikken få tildelt en kontaktperson, der har ansvaret for, at der er sammenhæng i dit undersøgelsesforløb i klinikken.

Svar på resultaterne af dine undersøgelser

Hvis det er muligt, vil du blive informeret om undersøgelsesresultaterne ved selve undersøgelsen. Du vil blive tilbudt en samlet vurdering hos en læge, når vi er færdige med de grundlæggende undersøgelser. Her vil lægen opsummere resultaterne af dine undersøgelser.

Hvis det er af betydning for dit helbred, at du får svar og eventuel påbegynder medicinsk behandling før dette besøg hos lægen, vil du blive kontaktet.

Vi vil under dit forløb i Ældresygdomme, Svimmelhed og Fald, klinik 1 sikre at:

 • Der i samarbejde med dig lægges en plan for dit forløb hvad angår undersøgelse, behandling og eventuel genoptræning.
 • Planen løbende justeres i forhold til svarene fra dine undersøgelser og din tilstand.
 • Der ved behov for ydelser fra hjemmeplejen eller genoptræning tages kontakt til din kommune.

Medicin

Vi udskriver recepter på medicin som bliver ordineret af os, mens du har klinisk forløb hos os. Din øvrige medicin skal du fortsat have hos din egen læge. Når du afsluttes fra Ældresygdommme, Svimmelhed og Fald, klinik 1, skal din egen læge forny recepter udstedt af os, hvis der er behov for det.

Afslutning af forløb

Dit forløb i klinikken afsluttes når alle undersøgelser er gennemført. Du bliver informeret når forløbet afsluttes.

Din egen læge vil efter hvert besøg modtage notaterne fra din journal fra Ældresygdommme, Svimmelhed og Fald, klinik 1, med mindre du har fravalgt dette på samtykkeerklæringen. Efter dit forløb er blevet afsluttet i Ældresygdommme, Svimmelhed og Fald, klinik 1 vil din egen læge have ansvaret for din eventuelle videre behandling.

Akut sygdom

Hvis du bliver akut syg, henviser vi til egen læge, Akutklinikken eller 1813. Ved sygdom der ikke er relateret til din undersøgelse for fald, svimmelhed og usikkerhed i balance, henviser vi også til egen læge.

Redaktør