Vejledning til hjemmesygeplejersken om pasning af uretralkateter

Information om pasning af uretralkateter, skylning og mulige komplikationer.

Uretralkateter

For at sikre frit afløb fra blæren har patienten fået anlagt uretralkateter.

Kateter og poser

Patientens drænagesystem er et lukket system. Dagposer eller ventil er koblet på kateteret. Til natten påsættes natpose i forlængelse af dagposen. Natposen skiftes 1-2 gange ugentligt. Dagposen eller ventilen skiftes 1 gang ugentligt.

Kateteret kan maksimalt ligge i 3 måneder. Individuelle forhold afgør, hvor hyppigt kateteret skal skiftes.

Skylning

Der skal almindeligvis ikke skylles på kateteret, men ved tilstopning kan det være nødvendigt. I så fald anvendes der en Jeanetsprøjte og NaCl. Jeanet-sprøjten er at foretrække frem for et harmonikaskyl, da der bedre kan trækkes urenheder ud med sprøjten.

I særlige tilfælde kan det være nødvendigt at skylle på kateteret dagligt.

Hvis kateteret ikke fungerer

  • Vær opmærksom på, at der ikke er knæk på slangen
  • Kontroller om kateteret er placeret korrekt i urinblæren

Du skal tømme ballonen og skubbe kateteret 2-4 cm ind i urinblæren, derefter fylder du ballonen igen. Træk tilbage i kateteret til der mødes modstand. Herefter skal der gerne løbe urin. Hvis det ikke lykkes at få kateteret til at fungere, skal der anlægges et andet.

Komplikationer

  • Efter 7-10 dage har patienter med kateter blærebetændelse

På grund af resistensudvikling skal blærebetændelsen KUN behandles, hvis patienten får feber. Rigelig væskeindtagelse, dvs. ca. 2 liter i døgnet, kan ofte afhjælpe problemet.

  • Trods et velfungerende kateter kan patienten opleve sivning af urin pr. urethram. Det kan skyldes blærekramper.

Patienten kan have kraftig vandladningstrang og smerter ved blæreregionen. Det kan i nogle tilfælde afhjælpes ved medicinsk behandling (et anticholinergicum).

Blærekramper kan især være et problem hos patienter med visse neurologiske lidelser, fx dissémineret sklerose, samt hos patienter, der har haft kateter i længere tid.

  • Hæmaturi er normalt i dagene efter kateteranlæggelsen 

Kan også ses i andre sammenhænge, fx træk på kateteret eller i forbindelse med skiftning.

Redaktør