Vejledning: Når du skal optage hjerterytmen (Gentofte Hospital bilag 4) (Holter-optagelse)

Information om kontakt til klinikken, og optagelse af hjerterytmen med holter-optager.

Du har sammen med en læge eller sygeplejerske besluttet, at du skal indgå i et såkaldt ”åbent forløb”. Det betyder, at du kontakter hjerteklinikken med henblik på holter-optagelse, når du oplever uregelmæssigheder i hjerterytmen. 

Vi anbefaler, at du gennemlæser denne instruks, der indeholder spørgsmål og svar på, hvordan det åbne forløb foregår. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefonnummer 38 67 72 38, hverdage kl. 08.00-15.00
 

Hvornår skal jeg kontakte hjerte-klinikken?

Du skal ringe til hjerteklinikken førstkommende hverdag, når du mærker de symptomer fra hjertet, som har været årsag til, at du er blevet henvist til undersøgelse.

Vi vil herefter aftale, hvornår du kan komme og få påsat holter-optageren.

Hvad hvis jeg oplever symptomer, der er anderledes end det, jeg har beskrevet for personalet i hjerte-klinikken?

Hvis du oplever symptomer, der er anderledes, skal du handle, som vanligt. Det vil sige: 

Ved akut sygdom: Ring 112

Ved ikke akut sygdom: Kontakt egen læge i dag-timerne på hverdage eller Akuttelefonen 1813 uden for egen læges åbningstid.

Hvordan kan jeg kontakte hjerte-klinikken?

Du kan ringe til os på hverdage fra kl. 08.00 – 15.00 på telefon 38 67 72 38

Hvad hvis mine symptomer er væk, når jeg kommer til hjerte-klinikken for at få sat holter-optager på?

Hvis dine symptomer er forsvundet, når du møder til påsætning af holter-optageren, skal du sammen med en sygeplejerske tage stilling til, om apparatet skal på-sættes, eller om du hellere skal vente og kontakte afdelingen ved nye symptomer.

Hvordan får jeg svar på, hvad holter-optagelsen har vist?

Du har ved den indledende samtale med lægen aftalt, at:

Svaret sendes til dig ☐

Du møder til svar i hjerteklinikken ☐

Du bliver ringet op ☐

Hvis du er i tvivl, kan du tale med personalet, når du kommer ind og får sat holter-optageren på.

Hvornår afsluttede det åbne forløb?

Hvis du ikke har oplevet symptomer inden for et halvt år, vil dit forløb blive afsluttet. Hvis du skulle få symptomer igen, kan du blive henvist til holter-optagelse via din læge.

Redaktør