Vævssammensætning i kroppen - undersøgelse (DXA-skanning)

En DXA-skanning kan vise kroppens fordeling af fedt og muskler og knoglernes indhold af kalk.

Kort om undersøgelsen

Du skal have undersøgt din krops fordeling af fedt og muskler samt indholdet af kalk i knoglerne.

Du skal forvente, at undersøgelsen varer 30 minutter.

Hvis du melder afbud

Du skal være opmærksom på, at hvis du aflyser undersøgelsen, kan det betyde, at vi ikke kan tilbyde selve behandlingen af dig inden for de maksimale ventetider.

Foto af en patient i skanneren.

Vigtig forberedelse

Kontakt os, hvis du er blevet undersøgt med kontraststof

Hvis du har fået kontraststof i forbindelse med en undersøgelse eller skanning inden for de sidste 3 dage, skal du kontakte os.

Kontakt os, hvis du er gravid eller ammer

Hvis du er eller kan være gravid, eller hvis du ammer, er der særlige forholdsregler. Du skal derfor kontakte os inden undersøgelsen.

Tag din medicin, som du plejer

Op til undersøgelsen kan du tage din medicin, som du plejer.

Fjern bælter, smykker med mere inden undersøgelsen

Du vil blive bedt om at fjerne smykker og eventuelt nogle typer af tøj fra det område, der skal skannes, fordi det forstyrrer skanningen. Tag gerne dine smykker af hjemmefra.

På hospitalet 

Undersøgelsen

Vi måler først din højde og vægt. Derefter ligger du ned, mens du bliver skannet. Skanneren bevæger sig hen over kroppen og tager røntgenbilleder.

Skanningen varer 10 minutter.

Svar på undersøgelsen

Du får svar fra den læge eller afdeling, der har henvist dig til undersøgelsen.

Få mere viden

Du kan få mere viden om undersøgelsen på www.patienthåndbogen.dk. Søg på ’dxa’. Du kan få mere viden om røntgenstråler ved at søge på ’røntgenstråler og risici’.

Redaktør