Værd at vide om Urinvejssygdomme, Sengeafsnit 1

Information til dig og dine pårørende.

Velkommen til Afdeling for Urinvejssygdomme

I denne pjece finder du og dine pårørende nogle af de informationer, du kan få brug forunder din indlæggelse. Ønsker du yderligere information, svarer personalet gerne på dine spørgsmål.

Opstår der situationer, hvor dine oplevelser ikke svarer til dine forventninger, opfordrervi dig til at fortælle det til personalet. Du er også velkommen til at kontakte områdeledelsen. Afdeling for Urinvejssygdomme på Gentofte Hospital har 2 sengeafsnit beliggende på 1. etage og 2. sal. Sengeafsnittene modtager udelukkende patienter til planlagte operationer.

Områdeledelse

Birgitte Brink Hamann, afdelingssygeplejerske og Rikke Bølling Hansen, afsnitsoverlægeUrinvejssygdomme, Sengeafsnit 1. 

Indlæggelsesforløbet

Plejepersonalet modtager dig ved indlæggelsen, viser dig til rette og orienterer dig om dagens forløb. 

I løbet af det første døgn vil der blive lagt en pleje- og behandlingsplan, og du vil blive informeret om denne.

Personale

Under din indlæggelse vil du møde flere faggrupper såsom sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, læger, sekretærer, elever og studerende.

Sundhedsfaglig kontaktperson

På afdelingen får du en kontaktperson, der har ansvaret for din pleje og behandling, mens du er indlagt. Har du og dine pårørende spørgsmål til din behandling, kan kontaktpersonen give svar. Er din kontaktperson ikke til stede, vil en anden i afdelingen selvfølgelig hjælpe.

Kontaktpersonen har ansvar for at:

  • Der er lagt en plan for dit forløb på Afdeling for Urinvejssygdomme
  • Du er informeret om forløbet og får svar på dine spørgsmål
  • Planen justeres efter dine undersøgelsessvar, så der er kontinuitet i forløbet
  • Du får en udskrivelsessamtale og ved behov for hjemmeydelser og /eller genoptræning er det koordineret i samarbejde med din kommune

Stuegang og lægesamtale

Ikke alle patienter får stuegang. Mange patienter får en plan af den opererende læge og tager hjem samme dag eller dagen efter operation. 

Ved længere indlæggelser kommer lægen på stuegang, som er den daglige konsultation mellem dig, lægen og plejepersonalet. 

Her bliver der ofte taget beslutning om din behandling. Det er en god ide at tage en pårørende med til stuegang. Din pårørende kan lytte, skrive ned og stille spørgsmål, du selv måske glemmer. 

Identifikationsarmbånd

For at sikre korrekt identifikation af dig ved undersøgelse, medicinering og behandlingskal du under hele indlæggelsen bære et armbånd med dit navn og CPR-nummer. For at undgå forveksling, bliver du ofte spurgt om dit navn og CPR-nummer, også selv om personalet kender dig. Bliver du ikke spurgt, kan du selv sige dit navn og CPR-nummer, så er du på den sikre side.

Medicin

Lav en liste over den medicin, du tager - også naturmedicin og medbring din medicin. Din medbragte medicin skal opbevares med navn og CPR-nummer i natbordet. Du skal aftale med personalet, hvorledes og hvilken medicin du skal indtage under indlæggelsen.

Påklædning

Du må gerne have dit eget tøj på, husk morgenkåbe eller lignende, således at du kan gå påklædt rundt i afdelingen.

Værdigenstande

Du har selv ansvaret for medbragte penge og værdigenstande. Vi opfordrer til, at du låser disse inde i det tildelte skab på sengestuen.

Hygiejne

For at forebygge infektioner skal du og dine pårørende vaske hænder og bruge hånddesinfektionsmiddel:

  • Før du forlader stuen
  • Før du går til buffet- eller drikkevogn og spiser
  • Før og efter du berører kateter, dræn og sår
  • Efter du har pudset næse, hostet og nyst
  • Efter toiletbesøg

Mad og drikke

Der serveres mad kl. 8, kl. 12 og kl. 17.30 samt eftermiddagskaffe og aftenkaffe. 

Du vælger selv din mad ved buffeten og spiser i dagligstuen. Vi serverer gernemaden på din sengestue, hvis det ikke er muligt for dig at gå ud. Vi beder dig om at hjælpe til med at bringe dit brugte service tilbage til vognen med urent service.

I dagligstuen står en vogn hele dagen med friske drikkevarer, som du er velkommen tilselv at tage fra.

Rent drikkevand

Du bør lade vandet løbe til det er koldt inden tapning fra vandhanen. Vi anbefaler, du tagervand fra drikkevognen.

Hvile og ro

Du har brug for hvile og ro. Efter kl. 13 er der ofte mere roligt på afsnittet, og det er engod tid at hvile sig på.

Genoptræning

Alle daglige gøremål er en vigtig del af din genoptræning. Du er velkommen til at gå entur evt. sammen med dine pårørende. 

Plejepersonalet vil gerne vide, hvis du forlader afdelingen.

Socialrådgiver/præst/imam

Har du brug for vejledning eller støtte, formidler plejepersonalet gerne kontakt til socialrådgiver, hospitalspræst eller anden trosretning

Telefon/IT

Du kan benytte din mobiltelefon, hvis du ønsker det, men vær opmærksom på ikke atforstyrre medpatienter.

Afdelingen har trådløst internet, kode kan fås hos sekretæren i receptionen.

Rygepolitik

Hospitalet er røgfrit. Hvis du har behov for det, tilbyder vi dig nikotinplaster eller tyggegummi.

7-Eleven

7-Eleven ligger på Gernes' Torv (forhallen). Du kan desuden købe blade og aviser i kioskvognen, som kommer dagligt i afsnittet.

Cafeteria

Hovedindgangen ligger ved indgang 0, hvor du også kan finde cafeteria for dig og dine pårørende.

Når du bliver udskrevet

Udskrivningssamtale

Du skal inden udskrivelse have en udskrivningssamtale med en sygeplejerske og ofte en læge. Du vil blive informeret om eventuel videre kontrol, behandling, brug af medicinsamt hvor du skal henvende dig, hvis der optræder komplikationer.

Det er vigtigt, at du inden samtalen forbereder eventuelle spørgsmål. Spørg løs. Spørg til du får svar. Gentag svaret med dine egne ord, så undgår du misforståelser og husker informationerne bedre.

Det er vigtigt, at du venter med at forlade afdelingen indtil efter samtalen.

Din praktiserende læge

Straks efter din udskrivelse får din egen læge sendt en elektronisk besked om dit indlæggelsesforløb.

Din journal

Hurtigt efter udskrivelsen kan du på www.sundhed.dk få adgang til din journal og finde de informationer, som sundhedsvæsenet har skrevet om dig.

Kontakt til hjemmeplejen

Sammen med plejepersonalet på afdelingen afklarer du, hvilken type hjælp du evt. harbrug for i hjemmet efter udskrivelsen.

Plejepersonalet tager gerne kontakt til hjemmeplejen i din kommune, men det er kommunen, der afgør den endelige form for hjælp.

Kontrol og efterbehandling

Du får udleveret eller tilsendt en tid til kontrol eller indkaldelse til efterbehandling, hvis du har brug for dette.

Behov for hjælp efter udskrivelsen

Har du behov for hjælp i det første døgn efter udskrivelsen, kan du ringe til sygeplejersken i Urinvejssygdomme, Sengeafsnit 1 på telefon 38 67 28 42. 

Ved behov vil sygeplejersken kontakte den vagthavende læge.

Behov for hjælp efter det første døgn og de følgende 3 måneder

Skal ske ved telefonisk henvendelse til Urinvejssygdomme, Klinik 1 på telefon 38 68 01 40, hverdage mellem kl. 08.00-15.00. 

Efter kl. 15.00 skal du kontakte egen læge eller Akuttelefonen 1813. Ved henvendelse skal du meddele, at du for nylig er behandlet på Afdeling for Urinvejssygdomme, Gentofte Hospital.

Patienter bosiddende uden for Region Hovedstaden, skal henvende sig til det nærmeste sygehus/hospital

Indlæggelsesbevis og sygemelding

Afdelingen vil gerne udlevere et indlæggelsesbevis, men har du brug for en sygemelding skal denne udstedes af din praktiserende læge.

Rejser

Du er ikke automatisk dækket af en almindelig rejseforsikring ved udlandsrejser efter indlæggelse/ operation. Du skal derfor kontakte dit forsikringsselskab og høre nærmere.

Til dine pårørende

Besøgstid

Covid-smitte findes stadig i Danmark og afdelingen behandler sårbare patienter. Grundet begrænsninger og vilkår i de fysiske rammer er der større begrænsning for pårørendes adgang, end generelt på hospitalet:

Det er ikke muligt, at pårørende er med-ventende i venteværelset eller følger patienten ind i sengeafsnittet. 

Pårørende bedes vente et andet sted på hospitalet. Der skal tages afsked inden man går ind på afdelingen.

Det vil være en sundhedsfaglig vurdering, om pårørende kan deltage i læge- eller sygeplejesamtaler i Afdeling for Urinvejssygdomme.

Der kan dispenseres, hvis personalet skønner, at patienten har behov for følgeskab.”

Ved kortere indlæggelse mindre end 2 døgn begrænses besøg til ingen.

Patienter der har behov for indlæggelse i flere dage, aftales det individuelt med afsnittets sygeplejerske, angående besøg af pårørende. Besøgene afvikles i tidsrummet 10.00-17.00 (varighed max 30 min.).

Pårørende i sengeafsnittet skal anvende mundbind og afspritning.

Daglig telefontid

Forespørgsler til dig mellem

Kl. 13.00-14.00

Kl. 19.00-21.00

Personalet har tavshedspligt og må kun udtale sig efter accept fra dig.

Redaktør