Urinsyregigt

Urinsyregigt (Artritis Urica) opstår, når der ophobes urinsyre i kroppen.

Hvad er urinsyregigt?

Urinsyregigt (Artritis Urica) opstår, når der ophobes urinsyre i kroppen. Urinsyre dannes naturligt ved nedbrydning af kroppens celler og udskilles i urinen og afføringen. Hos mennesker med urinsyregigt ophobes mængden af urinsyre, og der dannes små nålelignende krystaller af urinsyre.

Krystallerne kan sætte sig i et eller flere af dine led, hvor de irriterer vævet og fremkalder en slags betændelse med rødme, varme, hævelse og smerter. Det kaldes et urinsyregigtanfald. Et anfald kan udvikle sig over timer og være meget smertefuldt.  

Alle dine led kan angribes, men i over halvdelen af tilfældene rammes storetåen. Det kalder man podegra. Hvis  anfaldet ikke behandles, kan det vare i flere dage, men går normalt over efter 7-10 dage.

Urinsyrekrystallerne kan sætte sig i huden som en lille knude eller bule, og ses ofte på ørerne eller ved fingerled. Knuderne kaldes ’tophi’ og kan i visse tilfælde briste og udtømme krystallerne.

Hvis din urinsyregigt ikke bliver behandlet, risikerer du at få varige forandringer i dine led.

Hvordan stilles diagnosen?

Dine symptomer, og dit høje indhold af urinsyre i blodet (s-urat) vil give lægen mistanke om, at du har urinsyregigt. 

Den endelige diagnose stilles ved, at en læge suger væske ud fra dit led og undersøger væsken under mikroskop. Hvis du har urinsyregigt, kan man i mikroskopet se de nålelignende krystaller. Krystallerne kan ikke ses med det blotte øje.

Urinsyregigt kan ikke helbredes, men kan bringes i ro med medicin.

Behandling

Behandlingen består både af en forebyggende behandling og behandling af anfald.

Forebyggende behandling:

Der findes forskellige tabletter, der kan forebygge anfald.
Behandlingen sænker indholdet af urinsyre i dit blod, og din risiko for at få anfald bliver mindre.
Når du får taget blodprøver, måler vi mængden af urinsyre i dit blod (s-urat). Målet er at få din s-urat under 0,30 - 0,36 mmol/L. Det kan tage 1-2 år, før du kommer ned på det niveau.
Det er vigtigt, at du fortsætter behandlingen resten af livet, for at holde mængden af  urinsyre nede. Hvis du stopper behandlingen, vil krystallerne igen ophobes i led og væv.

Behandlingen kan justeres i samråd med din gigtlæge afhængig af, hvad dine blodprøver viser. 

Det er ikke usædvanligt at få flere anfald de første måneder efter opstart af behandling, indtil urinsyren i blodet er kommet på rette niveau.

Behandling af anfald:

Fortsæt din vanlige forebyggende behandling, og start den behandling mod anfald, du har aftalt med lægen.

Du kan samtidig lindre anfald af urinsyregigt ved at holde det angrebne led løftet og i ro. Det er muligt at låne en stok i klinikken.

Is kan lindre smerter og hævelse. Isposen pakkes ind i et håndklæde for at undgå, at du får forfrysninger i huden. Læg den omkring leddet og anvend ispakning i perioder af højest 20 min. Sørg for, at at din temperatur i huden igen er normal, før du evt. gentager behandlingen.

Hvis dit led fortsat er hævet og smertefuldt, kan du kontakte klinikkens sygeplejersker telefonisk. Sygeplejersken vil kunne hjælpe med at vurdere, om der er behov for en indsprøjtning med binyrebarkhormon. 

Hvad kan jeg gøre på længere sigt?

Det vigtigste er, at du fastholder den forebyggende medicinske behandling som aftalt med lægen. Derudover anbefaler vi, at du spiser sundt og varieret. 
Visse fødevarer og drikkevarer kan øge niveauet af urinsyre i blodet. Alkohol, øl og søde sodavand kan være en risikofaktor for udvikling af anfald. Vin i moderate mængder ser ikke ud til at øge risiko for anfald.

Kontakt os hvis du får et anfald 

Du kan ringe til sygeplejerskerne, hvis du får et anfald. Sygeplejersken vil spørge dig om følgende i telefonen:

  • Symptomer
  • Hvilket led er angrebet?
  • Varighed af anfald?
  • Hvad har du gjort?
  • Hvad tager du af medicin?

Spørgsmål

Du er altid velkommen til at kontakte klinikken, hvis du har spørgsmål til sygdom og behandling.

Receptfornyelse og ændring af tider i klinikken sker ved henvendelse til sekretær eller www.minsp.dk.

Når du afsluttes i klinikken, anbefaler vi, at du kontakter egen læge med henblik på videre behandling og kontrol.

Læs mere

Du kan læse mere på www.sundhed.dk og www.gigtforeningen.dk (søg på ’urinsyregigt’).

Kilder:

www.sundhed.dk og www.gigtforeningen.

Redaktør