Underarm og hånd - Træningsprogram

Træningsprogram med opvarmning, finger-, håndleds-, underarms-, albue-, styrke-, stræk- og skulderøvelser.

Du opnår det bedste træningsresultat, hvis du bruger den skadede arm/hånd så naturligt som muligt. Hvis du er i tvivl om, hvor meget du må belaste armen/hånden, er du velkommen til at spørge ergoterapeuten/lægen.

Det er vigtigt, at du i alle dagligdags situationer, hvor armen/hånden plejer at indgå (f.eks. ved på- og afklædning, badning, spisning etc.), gør dig umage med at bruge armen så naturligt som muligt.

Udover de daglige gøremål, udføres øvelserne i dette træningsark.

Øvelserne udføres 2 - 3 gange dagligt. Hver af øvelserne gentages 10 gange eller flere inden der fortsættes til næste øvelse. Det er vigtigt at øvelserne udføres fra yderstilling til yderstilling i et roligt tempo. Under træning holdes pauser efter behov.

Din kontaktergoterapeut:

_________________________________________________________________

Ved hævet hånd

☐ Stræk armen op over hovedet.

Bøj og stræk fingrene. Dette gøres i 1⁄2 minut hver halve time.

Billedet viser, en lukket og en åben hånd.

Opvarmning før øvelserne

☐ Når sårene er lægt, efter 3-5 dage, opvarmes hånden i en spand med håndvarmt vand.

Bøj og stræk fingrene om en svamp nede i vandet i 10 minutter.

Fingerøvelser

☐ Bøj fingrenes 2 yderste led, mens knoleddene holdes strakte.

Stræk ud.

Billedet viser, at fingerens to yderste led bøjes, mens resten af knoleddene holdes strakte.

☐ Bøj først fingrenes 2 yderste led og derefter knoleddene.

Stræk ud i omvendt rækkefølge.

Billedet viser, hvordan fingerens to yderste led bøjes og derefter knoleddene, og dermed danner en knytnæve.

☐ Bøj knoleddene, mens de 2 yderste led holdes strakte.

Stræk ud.

Billedet viser, at knoleddene bøjes således at hånden laver en L-form.

☐ Før tommelfingeren til de andre fingerspidser én efter én, så der dannes en ring.

Biledet viser, at tommelfingeren føres til de øvrige fingers spidser, så der dannes en ring.

☐Tommelfingeren føres i en stor bue væk fra de andre fingre over mod bunden af lillefingeren, og tilbage igen.

☐ Tommelfingeren føres ned langs håndfladen mod bunden af lille fingeren, og tilbage igen.

Billedet viser, at hånden og fingrene holdes sammen og strakte, men tommelfingeren føres mod bunden af lillefingeren.

☐ Hold med rask hånds tommel- og pegefinger om den skadede hånds tommelfinger, lige under bøjefuren.

Bøj tommelfingerens yderled op og ned.

Billedet viser, at skadede hånds tommelfinger holdes med rask hånds tommel- og pegefinger, for at bøje den skadede hånds tommelfingers yderdel.

☐ Stræk fingrene.

Spred og saml fingrene.

Billedet viser, hvordan håndens fingre holdes strakt, og derefter samles sammen.

Håndledsøvelser

☐ Bevæg håndleddet skiftevis mod lillefingersiden og tommelfingersiden.

Billedet viser, hvordan håndleddet bevæges fra side til side.

Håndledsøvelser

☐ Læg hånden på bord pladen.

Bøj hånden bagover. Slap af og gentag.

Billedet viser, at hånden lægges på en bordplade, og derefter bøjes hånden bagover.

☐ Underarmen skal hvile mod bordpladen med hånden ud over bordkanten.

Hold om en sammerullet klud.

Bevæg hånden skiftevis nedad og opad.

Billedet viser, at hånden skal hvile mod en bordplade, hvor hånden bevæges nedad og opad, mens man holder en sammenrullet klud.

Underarmsøvelse

Hvil underarmen på bordpladen, således at underarmen peger lige fremad, og overarmen holdes helt ind til kroppen. Stabiliser evt. overarmen med den raske hånd.

☐ Drej hånden langsomt, så skiftevis håndfladen og håndryggen vender opad.

Billedet vises, at man hviler underarmen på en bordplade. Overarmen stabiliseres med den raske hånd. Drej hånden, så håndfladen skifter med at vende opad og nedad.

Albueøvelse

☐ Sid så armen kan bevæges frit.

Bøj og stræk albueleddet så meget som muligt.

Styrkeøvelse

☐ Brug den blå håndtræner efter ____dage.

Billedet viser, hvordan man bruger den blå håndtræner.

Strækøvelser

☐ Læg underarmen på bordpladen.

Løft albuen mens håndfladen fortsat bliver på bordpladen, så håndleddet bøjes mest muligt.

Hold stillingen i 20 sekunder og sænk langsomt albuen igen.

Billedet viser, at underarmen lægges på en bordplade, hvorefter albuen løftes, men håndfladen forbliver på bordet.

☐ Læg underarmen på bordpladen. Med rask hånd presses roligt på håndryggen, så håndleddet bøjes mest muligt.

Hold stillingen i 20 sekunder og slip langsomt.

Billedet viser, at underarmen ligger sidelæns på bordpladen. Den raske hånd presser på håndryggen af den skadede hånd.

Skulderøvelse

☐ Træk skuldrene op mod ørerne og sænk dem langsomt igen.

Billedet viser, at man står op, og skal trække sine skuldre mod ørene.

Skulderøvelse 

☐ Træk skulderbladene sammen mod rygsøjlen.

Billedet viser ryggen, hvor man trækker skulderbladene sammen mod rygsøljen.

☐ Udfør skulderrulninger.

 

Billedet viser, at man skal udføre skulderrulninger.

Din kontaktergoterapeut: _____________________________________________

Dato ____________________    Tid _______________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Redaktør