Udstrækning af blæren samt vævsprøver fra blæremusklen, kikkertoperation for (blæredistention)

Information om kikkertoperation for udstrækning af blæren samt vævsprøver fra blæremusklen, også kaldet blæredistention, og vigtige forholdsregler, der skal følges.

Formål med operationen

Formålet er at undersøge, om du har blæreforandringer (Hunners læsion). Hunners læsioner, der er små sår i slimhinden, er typiske for smertefuldt blæresyndrom (IC/BPS). Blæren undersøges både før og efter, at blæren udspiles med vand.

Desuden kan man vurdere blærens maksimale kapacitet.

Ved behov udføres vævsprøvetagning af blæremusklen.

Sådan foregår operationen

Et tyndt kikkertinstrument (cystoskop) føres op i blæren via urinrøret og blæreslimhinden efterses. Blæren udspiles langsomt med vand, til der opnås et højt tryk i blæren. Herefter tømmes blæren og blærens slimhinde undersøges igen. Der er her mulighed for at tage vævsprøver fra blæremusklen, hvis der er behov for det, samt behandle eventuelle Hunners læsioner.

Finder man Hunners læsioner, vil der oftest blive lagt et urinkateter, da der kan forekomme blødning efter undersøgelsen. Urinkateteret bliver fjernet et par timer efter operationen.

Operationen foregår i fuld bedøvelse og varer ca. 1 time.

Du skal forvente at blive udskrevet samme dag.

Vigtig forberedelse

Blodfortyndende medicin

Hvis du tager blodfortyndende medicin, skal du holde pause nogle døgn før operationen. Tal med lægen om det, når du henvises til operationen.

Hvis du er i behandling med tablet Marevan, skal du have taget en blodprøve dagen før operationen og eventuelt en blodprøve på operationsdagen.

Du må genoptage din eventuelle blodfortyndende behandling dagen efter operationen, hvis ikke andet er aftalt.

Kost og aktivitet

Det er vigtigt at din krop er i god, fysisk form, når du skal opereres. Du skal spise sundt og varieret.

Alkohol og rygning

Du bør være varsom med alkohol inden operationen og følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Hvis du ryger, anbefaler vi, at du stopper for at mindske risikoen for komplikationer.

Før operationen

Du skal inden operationen møde til forundersøgelse. Dette foregår oftest dagen før operationen. Her skal du:

 • Have taget blodprøver og eventuelt elektrokardiogram (EKG)
 • Aflevere en urinprøve til undersøgelse for bakterier
 • Tale med en sygeplejerske
 • Tale med en læge
 • Eventuelt tale med en narkoselæge

Faste

Du skal bedøves i forbindelse med operationen, og du skal derfor faste og tørste.

 • Dagen før operationen må du spise og drikke frem til kl. 02.00
 • Efter kl. 02.00 må du ikke længere spise, men gerne indtage drikkevarer (undtagen juice og mælkeprodukter)
 • Fra kl. 06.00 må du hverken drikke eller spise.

Vi anbefaler, at du umiddelbart før kl. 06.00 drikker 250 ml vand eller tyndt saftevand.

Hvis der er særlige fasteregler for dig, aftaler du det med narkoselægen.

På dagen for operationen

På operationsdagen skal du:

 • Faste og tørste
 • Tage et brusebad hjemmefra
 • Tage ur og andre smykker af
 • Tage vanlig morgenmedicin kl. 06.00 med  lidt vand
 • IKKE tage blodfortyndende medicin eller diabetes medicin

Når du ankommer til sengeafsnittet, viser plejepersonalet dig til rette i afdelingen, og informerer om, hvordan dagen vil forløbe.

Du vil få udleveret rent hospitalstøj, og du får et identifikationsarmbånd på. Du vil også få smertestillende 1 g paracetamol (Pamol, Panodil, Pinex)

Hvis du bruger briller, høreapparat eller har tandprotese, kan du beholde dette på.

På operationsgangen

Du vil blive hjulpet over på et leje af personalet og en portør. Du vil få anlagt et drop, hvori du vil få sovemedicin, smertestillende og væske under operationen.

Efter operationen

Efter operationen vil du ligge på opvågningsafsnittet, hvor du overvåges, indtil bedøvelsen har fortaget sig. Har du smerter, kvalme eller ubehag på anden måde, vil du blive hjulpet med dette.

Når du er tilbage på sengeafsnittet vil plejepersonalet tage imod dig og observere din tilstand. Du vil få tilbudt drikkevarer og noget at spise. Første gang du skal ud af sengen, vil plejepersonalet støtte dig.

Det er normalt, at der er blod i urinen efter operationen.

Hvis du har fået anlagt urinkateter, vil dette blive fjernet når urinen er klar/lyserød, og du skal kunne tisse normalt inden du tager hjem.

Det er vigtigt for det videre forløb, at du kommer ud af sengen efter operationen. På den måde stimuleres dit kredsløb, og risikoen for komplikationer mindskes.

Efter udskrivelsen

Hvad kan du forvente?

Mange vil opleve gener i form af:

 • Svie ved vandladning
 • Hyppig vandladning
 • Blod i urinen

Det er helt normalt at opleve disse gener. Vi anbefaler, at du drikker 2-3 liter i døgnet de første dage, da det kan afhjælpe generne.

Hvis du har fået taget vævsprøver, kan der efter 10-12 dage komme lidt blod i urinen igen. Det skyldes afstødning af sårskorper fra blæren. Her er det også vigtigt, at du drikker rigeligt.

Smerter

Hvis du oplever smerter kan du tage tablet paracetamol 1 g, max 4 gange dagligt samt eventuelt tablet Ibumetin 400 mg, max 3 gange dagligt.

Aktivitet

Du behøver ikke indskrænke dine daglige aktiviteter og du kan efter få dage gå på arbejde som vanligt.

Komplikationer

Du bør reagere i tilfælde af:

 • Ildelugtende urin
 • Kraftige smerter
 • Kraftig blødning
 • Feber
 • Stop i vandladningen
 • Urininkontinens/ufrivillig vandladning

De første 24 timer efter udskrivelse kan du kontakte Urinvejssygdomme, Sengeafsnit 1 på Gentofte Hospital. Herefter kan du på hverdage kontakte Urinvejssygdomme, Klinik 1 på Gentofte Hospital indenfor telefontid, eller din praktiserende læge.

Aften, nat, weekend og helligdage skal du ringe til Akuttelefonen 1813.

Kontrol og efterbehandling

Du vil få tilsendt en indkaldelse til kontrol ca. 4-5 uger efter operationen.

Sygemelding

Du kan få et indlæggelsesbevis i sengeafsnittet. Får du brug for en sygemelding, skal du kontakte din egen læge.

Redaktør