Tuberkulose - forebyggende behandling med Rimactan

Her kan du læse om hvordan du kan forebygge tuberkulose, ved behandling med Rimactan, hvis du har været udsat for smitte. Du kan også læse lidt om om tuberkulose og om hvordan sygdommen smitter.

Forebyggelse af tuberkulose, hvis du har været udsat for smitte

Din test tyder på, at du er smittet med tuberkulose. Dit røntgenbillede af lungerne er normalt, og der er ikke tegn på, at du har aktiv tuberkulose. Du er ikke syg og kan ikke smitte andre. Dog kan smitten betyde, at du på et senere tidspunkt i livet kan få tuberkulose.

Når en test viser, at en person er smittet, kan behandling med medicin forhindre udvikling af tuberkulose på et senere tidspunkt. Behandlingen omfatter 2 kapsler Rimactan dagligt i 4 måneder for at forebygge tuberkulose.

Er der bivirkninger ved behandling? 

Medicinen tåles sædvanligvis uden problemer. I nogle tilfælde optræder influenzasymptomer i form af feber, træthed og ledsmerter. I sjældne tilfælde ses leverbetændelse. 

Vær opmærksom på: 

  • Rimactan farver urin og afføring orangerød og kan varigt misfarve kontaktlinser. 

  • Rimactan nedsætter effekten af P-piller. Brug derfor anden form for prævention.

  • Rimactan kan påvirke andre typer af medicin. Fortæl lægen, hvis du tager anden medicin.

Ved følgende tegn skal du kontakte os: 

  • Ingen appetit 
  • Kvalme, opkastninger, mavesmerter 
  • Gul i øjnene 

Kan jeg være sikker på at undgå tuberkulose på et senere tidspunkt? 

Rimactan beskytter ikke 100 % mod udvikling af aktiv tuberkulose, men nedsætter risikoen betydeligt.

Efter du er stoppet den forebyggende behandling med Rimactan, kan du blive smittet med tuberkulose igen. Risikoen for at få aktiv tuberkulose vil være mindre end før den forebyggende behandling. 

Information om tuberkulose og smitte

På næste side kan du læse mere om tuberkulose og om, hvordan sygdommen smitter. 

Kort om tuberkulose og smitteforhold

Hvad er tuberkulose? 

Tuberkulose skyldes infektion med en bakterie, der hedder Mykobakterium Tuberkulosis. Bakterien slår sig fortrinsvis ned i lungerne, men kan sætte sig i alle organer inklusive knogler og lymfeknuder. Kun lungetuberkulose er smittefarlig. Bakterien vokser langsomt, og tuberkulose kan således være flere år undervejs. 

Hvordan smitter tuberkulose? 

Tuberkulosebakterierne spredes fra person til person med dråber. Dråberne opstår, når en person med tuberkulose i lungerne hoster eller nyser.

Tuberkulose er ikke særlig smitsom. De mest udsatte er personer, som er meget sammen med den syge i mange timer om dagen. 

Oftest er det personer inden for samme husstand, klassekammerater eller arbejdskolleger, som sidder i et lille rum sammen mange timer dagligt. 

Børn smitter næsten aldrig videre. 

Når man bliver smittet 

Nogle få får lungetuberkulose kort tid efter, de er blevet smittet.

De fleste smittede kan selv bekæmpe bakterierne. Kroppen bekæmper bakterierne ved at indkapsle dem. Bakterierne lægger sig til hvile i kroppen. Det kaldes også latent tuberkuloseinfektion. 

Personer med hvilende tuberkulosebakterier i kroppen:

  • er ikke syge 
  • kan ikke smitte andre 
  • kan senere blive syge af tuberkulose 

De hvilende bakterier kan senere vågne og give aktiv tuberkulose. Det kan ske mange år efter, man er smittet med tuberkulose. Det ses især hos personer med svækket immunforsvar. 

Hvordan undersøges smitte? 

Personer som kan være smittet, får lavet en hudtest i armen (tuberkulintest) eller taget en blodprøve. Undersøgelsen er afhængig af, om de er vaccineret eller ej (Calmettevaccineret).

Der går 2 måneder fra en person bliver smittet, til testen kan udføres. Hvis hudtesten eller blodprøven er positiv, tages røntgenbillede af lungerne. 

Er hudtesten eller blodprøven negativ 2 måneder efter smittefaren, er personen ikke blevet smittet.

Redaktør