Tuberkulose – Information til pårørende

Pårørende som skal være i kontakt med personer, der har tuberkulose, skal følge vigtige forholdsregler.

Kort om sygdommen

Tuberkulose skyldes infektion med en bakterie, der hedder Mykobakterium Tuberkulosis.

Bakterien slår sig oftest ned i lungerne, men kan sætte sig i hele kroppen, også knogler og lymfeknuder. Det er kun lungetuberkulose, som er smittefarlig. Bakterien vokser langsomt, og tuberkulose kan være flere år undervejs. I Danmark er tuberkulose meget sjælden med kun 400 tilfælde om året. I udviklingslandene er det en meget hyppig sygdom.

Smitteforhold

Tuberkulosebakterierne spredes fra person til person med dråber, der opstår, når en person med tuberkulose hoster eller nyser.

Tuberkulose er ikke særlig smitsom. De mest udsatte er personer, som er meget sammen med den syge i mange timer om dagen. I praksis er det personer inden for samme husstand eller arbejdskolleger, som sidder i et lille rum sammen mange timer dagligt. Børn smitter næsten aldrig videre.

Kun 5-10 % af de personer, som bliver smittet, udvikler aktiv tuberkulose. Risikoen er større hos helt små børn.

Hvilende tuberkulose

Man kan godt være smittet uden at blive syg. Bakterierne hviler i kroppen. De hvilende bakterier kan senere vågne og give aktiv tuberkulose, hvis immunforsvaret bliver svækket.

Personer med hvilende bakterier i kroppen er ikke syge og kan ikke smitte andre.

Forholdsregler ved besøg

Man må godt få besøg, selvom man er indlagt med lungetuberkulose. Der er dog få undtagelser:

  • Børn, som ikke har boet sammen med tuberkulosepatienten.
  • Personer, der har nedsat immunforsvar.

Disse personer skal ikke besøge patienten de første 14 dage efter behandlingen er opstartet.

Hygiejne under besøget

Som besøgende behøver du ikke tage nogen forholdsregler, hvis du bor sammen med den smittede. Smitterisikoen aftager hurtigt efter behandlingen er opstartet og du har været udsat for smitte hele tiden, også før indlæggelsen.

Besøgende, der ikke bor sammen med den smittede, skal bære maske de første 14 dage af behandlingen, hvor der stadig er risiko for smitte.

Besøgende til tuberkulosepatienten skal blive på stuen under besøget og må ikke benytte fælles faciliteter. Hænderne skal desinficeres med håndsprit inden man forlader stuen.

Forebyggelse

Den vigtigste forebyggelse er at begrænse spredning af smitten. Det er derfor vigtigt, at finde patienter med lungetuberkulose og hurtigt starte behandling. Efter 14 dages behandling smitter man ikke længere.

Dernæst skal man finde ud af, hvor smitten kommer fra, og om tuberkulosepatienten har nået at smitte andre (smitteopsporing).

Undersøgelse for smitte

Smitteopsoring foregår i praksis ved at undersøge den nærmeste familie og evt. arbejdskolleger, klassekammerater eller andre med tæt kontakt til tuberkulosepatienten.

Har man været i tæt kontakt med den smittede, får man lavet en hudtest i armen (Mantouxtest, tuberkulintest) eller taget en blodprøve.

Er testen positiv, skal lungerne røntgenfotograferes, og der kan evt. gives forebyggende medicin.

Er testen negativ 2-3 måneder efter at man er blevet udsat for smitte, er man ikke blevet smittet.

Hvordan bliver man undersøgt?

Undersøgelse for smitte foregår på Gentofte Hospital. Har man været udsat for smitte, bliver man kontaktet af Lungesygdomme, klinik 2.

Redaktør