Transkutan nervestimulation (TNS)

Information om smertebehandlingen TNS.

Hvad er TNS?

TNS er en smertebehandling, hvor man ved hjælp af svag elektrisk strøm kan lindre visse smertetilstande. TNS-behandlingen udnytter nervesystemets egne smertelindrende mekanismer.

Når behandlingen udføres korrekt, er der ingen risici ved den. TNS-behandling bruges sædvanligvis ½ - 1 time ad gangen, 2-4 gange dagligt, men kan hos nogle patienter strække sig over det meste af døgnets vågne timer.

Apparatet er batteridrevet og kan bæres skjult i linning eller lomme. Det er dig selv, der udfører behandlingerne, så de forhindrer dig ikke i at foretage dine daglige gøremål.

Behandlingen udføres ved, at de selvklæbende elektroder anbringes på huden, hvorefter apparatet tilsluttes. Du bliver instrueret i, hvor du skal placere elektroderne, og hvordan apparatet skal indstilles.

Regulering af strømstyrken

I følgende fremgangsmåde kan du se, hvordan du regulerer strømstyrken:

 1. Fjern de selvklæbende elektroder fra folien – riv ikke i ledningen.
 2. Du kobler ledningerne til elektroderne og apparatet.
 3. Elektroderne må kun klæbes på intakt og normal hud, og området skal være rent og tørt. Elektroderne må ikke berøre hinanden.
 4. Du tænder TNS-apparatet og øger strømstyrken langsomt. Du skal øge strømstyrken så meget som muligt, men behandlingen må ikke føles ubehagelig eller smertefuld. Det kan være nødvendigt at regulere strømstyrken løbende under behandlingen.
 5. Når behandlingen er afsluttet, slukker du apparatet og tager elektroderne af og skyller dem eventuelt med koldt vand. Herefter sætter du dem fast på folien og opbevarer dem i den lukkede plastikpose.

Bemærk at elektroderne er til flergangsbrug. Når elektroderne har mistet evnen til at klæbe, udskifter du med nye elektroder.

Batteripleje

Husk at slukke for apparatet, når du ikke bruger det. Batteriet er genopladeligt, og der medfølger en oplader.

Bivirkninger

Der er ingen bivirkninger ved TNS-behandlingen, men du kan opleve irritation på huden. Hvis du oplever dette, bør du afbryde behandlingen og først genoptage den, når din hud igen er normal.

TNS bør ikke anvendes

 • ved bilkørsel
 • ved graviditet
 • hvis du har pacemaker
 • under søvn

Grundindstillingen på dit lånte TNSapparat

Udfyldes af personalet.
Frekvens (Hz) ________

Mode ________

Puls-bredde (PW) ________

Strømstyrken regulerer du selv (se beskrivelse ovenfor).

Hvis apparatet ikke virker

Hvis du ikke kan få apparatet til at virke, kan du gøre følgende:

 1. Sørg for, at alle ledninger er ordentligt tilsluttet.
 2. Sørg for, at batteriet er opladet og korrekt sat i.
 3. Hvis ovenstående ikke hjælper så kontakt Tværfagligt Smertecenter.
Redaktør