Trådløs aflæsning af pacemaker og ICD

Information om hvordan trådløs aflæsning af pacemaker og ICD foregår.

Udover de jævnlige kontroller, du går til i Pacemakerklinikken, får du også en boks med en trådløs sender med hjem, som observerer din Pacemaker eller din ICD. Den trådløse sender overvåger ikke dit hjerte og påvirker ikke selve funktionen af din pacemaker eller ICD, men vi bruger data til at vurdere, om din pacemaker/ICD skal justeres.

Du får en boks til trådløs aflæsning

Dagen efter operationen får du udleveret en boks til trådløs aflæsning. 

Du modtager vejledning i, hvordan du skal betjene den. 

Lav selv første sending 

Når du kobler boksen op derhjemme, skal du selv sende informationer til os manuelt første gang. Det er beskrevet i vejledningen, hvordan du gør. Efter den første manuelle sending, sender boksen automatisk. Hvis du har en af de få bokse, der ikke sender automatisk, får du et brev med instruktioner fra os, når du skal foretage næste manuelle sending. 

Boksen sender automatisk

Når du er i nærheden af boksen, bliver funktionen af din ICD aflæst med jævne mellemrum. Hvor lang tid, der går mellem aflæsning og sendinger, afhænger af, hvilket firma der har produceret din boks. 

Vi kontakter dig ved behov

Personalet i Pacemakerklinikken gennemgår de indkomne sendinger på hverdage mellem kl. 8-15.  Vi kontakter dig kun, hvis sendingen viser behov for ekstra kontrol i Pacemakerklinikken, eller hvis vi har spørgsmål til dig. 

Du modtager derfor ikke noget svar, hvis alt er, som det skal være.

Vi reagerer ved mangel på kontakt

I tilfælde af at boksen ikke kan få kontakt til din pacemaker eller ICD, får personalet i pacemakerklinikken besked efter nogle uger, hvorefter vi ringer eller skriver til dig. Det er derfor godt, hvis du husker at ringe og fortælle os, hvis du er væk fra boksen i mere end to uger. Det er ikke nødvendigt, at du tager boksen med på ferie eller længerevarende ture.

Reagér, hvis du bliver dårlig 

Der foregår ikke en overvågning af dit hjerte, og boksen påvirker ikke selve funktionen af din ICD.

Du skal derfor selv kontakte din egen læge, Akuttelefonen 1813 eller 112, hvis du får det dårligt.

Redaktør