Tezspire®, behandling med (tezepelumab)

Tezspire® bruges til behandling af svær astma.

Hvad er Tezspire®?

Tezspire® gives til personer med svær ukontrollérbar astma, hvor sædvanlig behandling har haft utilstrækkelig effekt. Thymic stromal lymphopoietin er et signalstof, der spiller en rolle ved astmaforværringer. Tezspire® virker ved at blokere virkningen af dette signalstof. Herved forventes svære astmaanfald at kunne forebygges.

Undersøgelser før behandling

Du skal have taget en række blodprøver. Disse blodprøver vil blive gentaget undervejs i behandlingen. Du må også forvente, at der skal tages spytprøver.

Hvordan foregår behandlingen?

Tezspire® gives som indsprøjtning under huden i overarmen. Der gives en indsprøjtning hver 4 uge. Hver indsprøjtning tager et par minutter. Efter indsprøjtningen skal du observeres i min. 30 minutter.

Hvor længe varer behandlingen?

Effekten af behandlingen vurderes løbende, men påtænkes at strække sig over mindst et år.

Hvornår kan du ikke behandles?

  • Hvis du er under 12 år
  • Hvis du er gravid
  • Hvis du ammer
  • Hvis du har infektion med parasitter

Bivirkninger ved behandlingen

Det kan gøre lidt ondt at få indsprøjtningerne, og det kan hæve, kløe eller blive rødt dér, hvor sprøjten er givet. Andre almindelige bivirkninger kan være ondt i halsen, ledsmerter, hovedpine.

Der kan forekomme allergiske reaktioner, som kan omfatte trykken for brystet, hoste, vejrtrækningsbesvær, nældefeber eller andet udslet, kløe eller hævelser. De allergiske reaktioner er sjældne.

Du skal søge læge, hvis du får akutte symptomer, f.eks. udslet eller vejrtrækningsbesvær, efter at du har forladt afdelingen.

Medicin

Det er meget vigtigt, at du fortsætter med din sædvanlige medicin, og din behandling vil blive detaljeret gennemgået ved hvert besøg.

Fysisk aktivitet

Undgå hård fysisk aktivitet efter indsprøjtningen.

Bilkørsel

Du skal sikre dig, at du ikke føler dig påvirket, før du kører bil eller betjener maskiner.

Øvrigt

Behandlingen foregår i starten på hospitalet, men ved fortsat behandling oplæres du i at administrere medicinen hjemme. Medicinen afhentes i medicin boks.

Redaktør