Tennis/golfalbue med botox, behandling af (Epikondylit)

Her får du information om behandlingen af epikondylit - bedre kendt som tennis- eller golfalbue.

Hvad er tennis-/golfalbue?

Tennis- og golfalbue er betegnelsen for irritation enten på ydersiden eller indersiden af albuen (også kaldet epikondylit). En epikondylit er en overbelastningsskade, der kan opstå i forbindelse med arbejde eller forskellige fritidsaktiviteter med gentagne belastninger. Tilstanden er smertefuld og giver gener i områderne, hvor de lange muskler fæstner nær albueleddet.

Epikondylit behandles med smertestillende medicin og evt. blokade eller injektion i muskulaturen ved albuen med Botox (Botulinum toxin). Ofte er håndledsbandager samt epikondylitbandage nødvendigt, suppleret med ergoterapi og vejledning i justering af belastningsmønster.

Forløbet kan være langvarigt afhængigt af, hvor lang tid symptomerne har stået på, men prognosen er som helhed god.

Hvad er Botox (Botulinum toxin)?

Botulinum toxin eller BTX er et stof, der dannes af bakterien clostridium botulinum.

Stoffet er giftigt i større mængder og kendt for at kunne føre til den dødelige sygdom botulisme, bedre kendt som pølseforgiftning. I meget små doser kan stoffet dog bruges til at behandle muskelspasmer.

Botox hæmmer frigørelsen af visse signalstoffer mellem nerveceller og muskler og gør, at musklerne ikke længere modtager signaler fra nervesystemet, hvorved de lammes. Dette resulterer i, at musklen ikke kunne trække sig sammen i en periode på 4-6 måneder.

Behandling af spasticitet med Botox foretages i samarbejde med Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme eller egen læge.

Transport

Du kan ikke køre selv efter behandlingen, idet der kommer nedsat kraft i strækkesenerne til fingrene og nogle gange også bøjesenerne, så det er vigtigt at du planlægger, hvordan du kommer hjem, også selvom virkningen kommer lidt senere.

Medicin

Fortæl altid lægen, hvis du tager anden medicin, specielt medicin som også virker på nervesystemet.

Mødested

Du møder til behandling i Skulder-, Albue- og Håndkirurgi, klinik 1, Gentofte Hospitalsvej 17, stuen.

Behandling

Formålet med behandlingen er at lindre smerterne og dæmpe betændelsesreaktionen ved albuen. Du bør i en periode undgå aktivitet og belastning, som giver smerter i albuen. Arbejde med tunge statiske løft bør begrænses eller mindskes.

Gigtmedicin er smertestillende og kan dæmpe betændelsestilstanden. Det kan virke lindrende ved akutte smerter, men har ofte ringe virkning på langvarige gener.

Behandling med Botox består i en indsprøjtning af en enkelt dosis Botox ved op til 10 injektioner omkring senefæstet for muskulaturen, der styrer strækkesenerne. De doser, der anvendes, er meget langt fra de maksimale doser, man må give i forhold til alder og vægt. Efter indsprøjtningen får du et plaster over indstiksstederne.

Det er vigtigt, at du efter indsprøjtningen venter i klinikken i 30 minutter, inden du forlader afdelingen. Dette er for at se eventuelle reaktioner efter injektionen i form af udslæt eller lignende.

Hvis der er effekt af behandlingen, ses denne efter 1 uges tid og kan vare i op til 3-4 måneder (se ref.).

Efterbehandling

Hvis lægen vurderer, der er behov for skinnebehandling, vil du blive henvist til en ergoterapeut.

Hos ergoterapeuten får du en håndledsskinne, som nedsætter belastningen ved strækkeog bøjesenerne, og / eller en epikondylitbandage over den muskulatur, hvor injektionen er anlagt. Du skal bære skinne og bandage i dagtiden, men der er sjældent behov for at bruge dem om natten.

Ergoterapeuten instruerer dig i udspændingsøvelser, du kan udføre hjemme.

Hvordan er langtidsudsigterne?

Prognosen er normalt god. Det afhænger dog lidt af, hvor lang tid generne har stået på. 50-70 % bliver helbredt. Bedst er prognosen ved de akutte tilstande.

Hvordan undgår man forværring?

Tennis- og golfalbue forebygges ved at reducere belastningerne af musklerne. Undgå specielt statiske belastninger. Du får information om dette hos vores ergoterapeut.

Almindelige bivirkninger

  • Nedsat kraft i strækkesener (tennisalbue) og/eller bøjesener (golfalbue). Disse aftager i løbet af 3-4 måneder, men lammer ikke muskulaturen helt. Man kan således godt udføre de fleste opgaver, men der vil være en fornemmelse af kraftnedsættelse.
  • Der kommer ofte nedsat kraft og funktion af langefingeren i en periode, hvor den hænger lidt i forhold til de andre fingre. Det fortager sig helt igen.
  • Der er ingen lokal irritation eller smerter på stedet ved injektionen.

Kontakt straks lægen, hvis:

  • der er tegn på infektion ved injektionsstedet
  • du får vejrtrækningsbesvær eller alment ubehag 1-2 døgn efter injektionen

Hvornår kan jeg bruge armen igen?

Botox virker først efter en lille uge, og derefter kan du begynde at bruge hånd og arm, men uden at overbelaste muskulaturen. Virkningen kommer efter 2-4 uger.

Ofte kan fornyet injektion være nødvendig efter 3-4 måneder, når Botox-virkningen er forsvundet. I graverende tilfælde kan man foretage 3-4 behandlinger.

Redaktør