Tarmens optagelse af galdesyre - undersøgelse (Se-HCAT-skanning)

Det undersøges ved en skanning med radioaktivt sporstof, om tyndtarmen optager galdesyre normalt.

Kort om undersøgelsen

Du skal have undersøgt, om tyndtarmen optager galdesyre normalt.

Undersøgelsen forløber over 2 dage med en uges mellemrum. Du skal forvente at være på hospitalet i 3 timer den første dag og 30 minutter den anden dag.

Hvis du melder afbud

Du skal være opmærksom på, at hvis du aflyser undersøgelsen, kan det betyde, at vi ikke kan tilbyde selve behandlingen af dig inden for de maksimale ventetider.

Vigtig forberedelse

Spis, som du plejer

Det er ikke nødvendigt at faste før undersøgelsen, så du kan spise og drikke, som du plejer.

Undgå medicin, der binder galdesyren

Hvis du tager medicinen Questran, Colestyramin, Cholestagel eller Lestid, skal du holde pause fra 3 dage inden undersøgelsen, og indtil anden del af undersøgelsen er gennemført. Kontakt os, hvis du er i tvivl.

Kontakt os, hvis du er gravid eller ammer

Hvis du er eller kan være gravid, eller hvis du ammer, er der særlige forholdsregler. Du skal derfor kontakte os inden undersøgelsen.

Fjern bælter, smykker med mere inden undersøgelsen

Du vil blive bedt om at fjerne smykker og eventuelt nogle typer af tøj fra det område, der skal skannes, fordi det forstyrrer skanningen. Tag gerne dine smykker af hjemmefra.

På hospitalet 

Undersøgelsen

Du skal sluge en kapsel med sporstof, som bliver optaget i tarmen. Herefter skal du vente i cirka 3 timer, mens sporstoffet fordeler sig i kroppen. Når sporstoffet har fordelt sig, skanner vi din mave.

Skanningen varer cirka 15 minutter.

Efter en uge skanner vi dig igen i cirka 15 minutter for at se, hvor meget der er tilbage af sporstoffet.

Hjemme igen

Sporstoffet giver ingen bivirkninger

Der er ingen bivirkninger ved sporstoffet, og det udskilles hurtigt fra kroppen.

Svar på undersøgelsen

Du får svar fra den læge eller afdeling, der har henvist dig til undersøgelsen.

Få mere viden

Redaktør