Strækkesenelæsion, træningsprogram til patienter opereret for. Genoptræning - 0-4 uger efter operation

Information til patienter opereret for strækkesenelæsion, forholdsregler og træningsprogram til genoptræning 0-4 uger efter operation.

Genoptræning - 0-4 uger efter operation

Du har fået syet en eller flere strækkesener i hånden og skal i gang med et genoptræningsforløb. Ergoterapeuten følger dig i det 10 uger lange forløb og giver dig løbende information om, hvad du må med dine fingre, samt hvordan du skal træne.

Strækkesenerne

Strækkesenerne, du har fået syet, er skrøbelige i de første 10 uger. Det er derfor vigtigt, at du retter dig efter ergoterapeutens instruktioner, for at undgå, at strækkesenerne sprænger igen.

Skinne

For at beskytte strækkesenerne, mens de vokser sammen, skal du anvende en skinne hele døgnet i fire uger fra operationen. Du må ikke tage skinnen af i de fire uger.

Efter de fire uger skal du have skinnen på om natten og som beskyttelse ved f.eks. transport, indkøb og i udsatte situationer i yderligere to uger.

Du skal træne dine fingre, som ergoterapeuten viser dig, med skinnen på.

Brug af hånden i det daglige

Du må bruge hånden til lette daglige gøremål f.eks. til at lyne en lynlås, skrive på tastatur og løfte et krus til munden, men du må ikke bruge hånden til tungere gøremål, da der så er risiko for, at senerne sprænger.

Først efter 6 uger må du begynde at bruge hånden til lidt tungere gøremål.

Sår og ar

Det er normalt, at det væsker eller bløder lidt fra såret, når du træner med skinnen på.

Smerter

Det kan være tegn på betændelse, hvis fingeren bliver rød, hæver og er varm. Henvend dig til Skulder-, Albue og Håndkirurgi, klinik 1, hvis det sker.

Forløb

Du må de første fire uger efter operationen kun bruge hånden til lette gøremål.

Seks til otte uger efter operationen tåler senen belastning, og du vil kunne genoptage dit arbejde. Har du hårdt fysisk arbejde, skal der gå 10 uger, før du kan genoptage det.

Træning

For at minimere risikoen for, at senerne vokser fast til det øvrige væv, er det vigtigt at vedligeholde senernes glideevne, og derfor skal du nøje følge træningsprogrammet vist på næste side.

Træningsprogram

Glide-øvelserne skal du udføre hver time.

Gentag hver øvelse 10-15 gange.

Du skal stoppe bevægelsen, når det strammer i den syede sene.

Øvelse 1

Stræk fingrene så meget, du kan.

Slap af i fingrene.

Hvis fingrene ikke kan strække helt, kan du hjælpe med at strække dem ud med den anden hånd. Giv slip og forsøg at holde stillingen.

Billedet viser, en arm i en skinne, hvor fingrene er strakt ud.

Øvelse 2

Bøj fingrene rundt om skinnen, så de rører skinnen inde i hånden.

Slap af i fingrene.

Billedet viser en arm i en skinne, hvor fingrene er bøjet, så de rører skinnen inde i hånden.

Øvelse 3

Hold fingrenes grundstykke mod skinnen med den anden hånd.

Bøj og stræk mellem- og yderled.

Slap af i fingrene.

Billedet viser, at man med den raske hånd holder den skadede hånds fingre mod skinnen.

2-4 uger efter operationen

Der er nu gået to uger, siden du er blevet opereret. Du må fortsat bruge hånden til de daglige gøremål, du har brugt den til de seneste to uger, og du vil her blive introduceret for yderligere øvelser til dit træningsprogram.

Skinne

Skinnen bliver nu tilpasset, da du må bevæge dine fingre lidt mere, mens du har skinnen på. Du skal fortsat have skinnen på 24 timer i døgnet de næste to uger.

Øvelse 4

Hold fingrenes grundled strakte. Bøj mellemog yderleddene. Stræk derefter fingrene.

Billedet viser en arm i en skinne, hvor fingrene er bøjet indad.

Øvelse 5

Fjern stroppen på skinnen, som ligger over din håndryg. Slap af i fingrene og bøj håndleddet bagover.

Billedet viser en arm i en skinne, hvor den yderste strop er fjernet. Fingrene er bøjet, og håndleddet er bøjet bagover.

Sår og ar

Du skal massere dit ar med uparfumeret creme. Massagen er med til at blødgøre arret, så det bliver pænere og mere smidigt.

Føles det, som om dit ar sidder fast, skal du trække i arret (uden creme) for at få det løsnet.

Hvis din hånd er hævet

Hvis din hånd er hævet, er det vigtigt, at du gør en aktiv indsats for at mindske hævelsen. Hvis hævelsen mindskes, vil du få lettere ved at bevæge dine fingre og dit håndled. Desuden vil du have lettere ved at bruge hånden i dine daglige gøremål.

Pumpeøvelse – lav øvelsen hver time

Ræk armen i vejret så højt som muligt. Bøj fingrenes mellem- og yderled. Før armen ned langs siden og stræk fingrene ud igen.

Gentag pumpeøvelsen 15 gange i et roligt tempo.

Venstre billede viser armen i skinne er løftet op i vejret med fingrene bøjet. Højre billede viser armen i skinne holdes langs siden af kroppen med strakte fingre.

Om dagen

Når du sidder stille, så sørg for at placere hånd og albue over hjertehøjde.

Det kan f.eks. være på ryglænet af en sofa eller ovenpå nogle puder eller bøger på et bord. Når du går omkring om dagen, så hav armen langs siden og bevæg armen naturligt.

Om natten

Hvis din hånd er hævet, kan du placere armen på nogle puder, så hånd og albue ligger højt.

Henvendelser ved komplikationer

Det er vigtigt, at du kontakter Skulder-, Albue og Håndkirurg, klinik 1, hvis du oplever, at:

  • din hånd eller arm hæver voldsomt

  • smerterne forværres væsentligt

  • din hånd bliver rød og varm

Går du for længe uden at reagere, kan det komplicere dit forløb.

Redaktør