Strækkesenelæsion, træningsprogram til patienter opereret for

Information til patienter opereret for strækkesenelæsion, forholdsregler og træningsprogram.

Genoptræning - 0-2 uger efter operation

Du har fået syet en eller flere strækkesener i hånden og skal i gang med et genoptræningsforløb. Ergoterapeuten vil følge dig i det 10 uger lange forløb og løbende give dig information om, hvad du må med dine fingre, samt hvordan du skal træne.

Strækkesenerne

Strækkesenerne, du har fået syet, er skrøbelige i de første 10 uger. Det er derfor vigtigt, at du retter dig efter ergoterapeutens instruktioner, for at undgå, at strækkesenerne sprænger igen.

Skinne

For at beskytte strækkesenerne, mens de vokser sammen, skal du anvende en skinne hele døgnet i fire uger fra operationen. Du må ikke tage skinnen af i de fire uger.

Efter de fire uger skal du have skinnen på om natten og som beskyttelse ved f.eks. transport, indkøb og i sociale relationer i yderligere to uger.

Du skal træne dine fingre, som ergoterapeuten viser dig, med skinnen på.

Billedet viser en arm i en skinne.

Brug af hånden i det daglige

Du må bruge hånden til lette daglige gøremål f.eks. til at spise med kniv og gaffel, skrive på tastatur og løfte et glas til munden, men du må ikke bruge hånden til tungere gøremål, da der så er risiko for, at senerne springer.

Først efter 6 uger må du begynde at bruge hånden til lidt tungere gøremål.

Sår og ar

Det er normalt, at det væsker eller bløder lidt fra såret, når du træner med skinnen på.

Smerter

Det kan være tegn på betændelse, hvis fingeren bliver rød, hæver og er varm. Henvend dig til Skulder-, Albue og Håndkirurgi, klinik 1, hvis det sker.

Forløb

Du må de første fire uger efter operationen kun bruge hånden til lette gøremål.

Seks til otte uger efter operationen tåler senen belastning, og du vil kunne genoptage dit arbejde.

Har du hårdt fysisk arbejde, skal der gå 10 uger, før du kan genoptage det.

Træning

For at minimere risikoen for, at senerne vokser fast til det øvrige væv, er det vigtigt at vedligeholde senernes glideevne, og derfor skal du nøje følge træningsprogrammet.

Træningsprogram

Glide-øvelserne skal du udføre hver time.

Gentag hver øvelse 10-15 gange.

Du skal stoppe bevægelsen, når det strammer i den syede sene.

Øvelse 1

Stræk fingrene så meget, du kan, og slap af i fingrene igen.

Hvis fingrene ikke kan strække helt, kan du hjælpe med at strække dem ud med den anden hånd. Giv slip og forsøg at golde stillingen.

Billedet viser en hånd i en skinne, hvor fingrene er strakte.

Øvelse 2

Bøj fingrene rundt om skinnen, så de rører skinnen inde i hånden.

Slap af i fingrene igen.

Billedet viser en hånd i en skinne, hvor fingrene er bøjet rundt om skinnen.

Øvelse 3

Hold fingrenes grundstykke mod skinnen med den anden hånd. Bøj og stræk fingrenes mellem- og yderled.

Slap af i fingrene.

Billedet viser en hånd i en skinne, hvis fingre bliver bøjet af den raske hånd.

Hvis din hånd er hævet

Hvis din hånd er hævet, er det vigtigt, at du gør en aktiv indsats for at mindske hævelsen. Hvis hævelsen mindskes, vil du få lettere ved at bevæge dine fingre og dit håndled. Desuden vil du have lettere ved at bruge hånden i dine daglige gøremål.

Om dagen

Når du sidder stille, så sørg for at placere hånd og albue over hjertehøjde. Det kan f.eks. være på ryglænet af en sofa eller ovenpå nogle puder eller bøger på et bord. Når du går omkring om dagen, så hav armen langs siden og bevæg armen naturligt.

Om natten

Hvis din hånd er hævet, kan du placere armen på nogle puder, så hånd og albue ligger højt.

Pumpeøvelse – lav øvelsen hver time

Ræk armen i vejret så højt som muligt. Bøj fingrenes mellem- og yderled. Før armen ned langs siden og stræk fingrene ud igen.

Gentag pumpeøvelsen 15 gange i et roligt tempo.

Venstre billede viser armen i skinnen løftet over hovedet. Højre billede viser armen i skinnen sænket ned, så den er langs kroppen.

Henvendelser ved komplikationer

Det er vigtigt, at du kontakter Skulder-, Albue og Håndkirurgi, klinik 1, hvis du oplever, at:

  • din hånd eller arm hæver voldsomt

  • smerterne forværres væsentligt

  • din hånd bliver rød og varm

Går du for længe uden at reagere, kan det komplicere dit forløb.

Redaktør