Strækkesene skade, behandling af

Behandling af strækkesene-skade foregår ved, at omfanget undersøges ved en operation og efterfølgende syes senerne sammen.

Du skal have opereret en eller flere strækkesener i hånden. Ved operationen undersøger vi omfanget af din seneskade og eventuelle nerveskader, og vi syr senerne sammen og ligeledes nerverne, hvis muligt.

Forberedelse

På apoteket kan du købe Paracetamol (Panodil eller Pamol) og Ipren, som er de smertestillende piller, vi anbefaler efter operationen.

På operationsdagen skal du sikre dig, at du ikke har sår eller rifter på hånden. Du må heller ikke have neglelak, gellak, shellac, kunstige negle eller smykker på, da det øger risikoen for infektion og kan medføre at operationen bliver udsat.

Du skal sørge for at have tøj på, hvor der er plads til en stor gipsbandage om hånden.

Rygning

Rygning øger risikoen for komplikationer efter operationen.

Hvis du er ryger, anbefaler vi derfor, at du stopper med at ryge mindst 8 uger før operationen, samt 4 til 8 uger efter operationen.

Selvom der måske er kortere tid til din operation, anbefaler vi fortsat, at du undgår rygning, da vi ved, at det hjælper helingsprocessen.

Alkohol

Alkoholindtag øger risikoen for komplikationer efter operationen.

Drikker du mere end 4 genstande dagligt, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du mindst 4 uger inden operationen holder helt op med at indtage alkohol. Det vil medvirke til, at nedsætte risikoen for infektioner, blødninger og hjerte-lungeproblemer efter operationen.

Operationsdagen

Du møder i Operationsmodtagelsen, som findes på Gentofte Hospitalsvej 1, 1.sal, på det aftalte tidspunkt.

Du skal ikke møde fastende.

Din arm bliver bedøvet inden operationen. Bedøvelsen foretages af en narkoselæge ved et stik i armhulen.

Efter operationen

I forbindelse med operationen får du en gipsbandage på.

Ca. 2 uger efter operationen kommer du til kontrol i Håndkirurgi, klinik 1. Her får du fjernet trådene og skiftet gipsen.

Efter 4-5 uger får du fjernet gipsskinnen i klinikken.

Genoptræning

I de første uger efter operationen kan du ikke bruge hånden ret meget. Det er vigtigt, at du holder hånden løftet og udfører knytte- og strækøvelser med de frie fingre.

Genoptræning er nødvendig, og der bliver lagt en plan for din genoptræning, når du får gipsen fjernet.

Efter 6 uger kan hånden bruges til lettere ting.

Først efter 3 måneder kan du bruge hånden frit.

Smerter

I de fleste tilfælde er der ikke behov for stærkere smertestillende medicin end Paracetamol og Ibuprofen. Du får tabletter til de første dage med hjem.

Smerterne aftager gradvist. Efter 3 måneder er smerterne ofte reduceret betydeligt.

Risici ved operationen

Ved alle operationer er der risiko for ubehag og komplikationer undervejs og bagefter. Hvis der er forhold, der gør, at du er udsat for en særlig risiko, taler vi med dig om det.

Der kan komme lette føleforstyrrelser på oversiden af fingrene. Disse forsvinder normalt i løbet af nogle måneder.

Komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS); forekommer sjældent (1-3 %). CRPS er en reaktion i kar og nerver, som giver smerter, hævelse og stivhed i armen og ned i hånden. Årsagen er ukendt.  CRPS skal behandles individuelt, og det kan være et langt forløb.

Risiko for betændelse er under 1 %.

Andre forholdsregler

Hvis du har hjemmepleje, bedes du selv orientere dem om den forestående operation.

Du kan ikke selv køre hjem fra hospitalet og vil ikke kunne køre bil før tidligst 6 uger efter operationen. Vi anbefaler, at du ikke kører bil, før din hånd er fuldt funktionsdygtig.

Sygemelding gives almindeligvis i 8-10 uger, afhængigt af dit erhverv.

Et godt råd

Hvis du har en ulykkesforsikring, bør du anmelde skaden hurtigst muligt.

Udenlandsrejser

Skal du ud at rejse, anbefaler vi, at du i god tid inden operationen kontakter dit forsikringsselskab. De første måneder efter en operation kan der være forhold, der gør, at forsikringsselskabet ikke vil dække eventuelle skader/sygdom.

Redaktør