Sterilisation (Fornyet indgreb i hospitalsregi efter tidligere forsøg på sterilisation)

Information om hvordan sterilisation foregår, hvilke forholdsregler der skal følges før operation og mulige komplikationer efter.

Hvad er formålet med operationen?

Sterilitet er ikke opnået ved den primære operation.

Ved denne re-operation ønskes det at overskære sædlederne så sterilitet er opnået.

Hvilke vilkår er der for operationen?

Inden operationen skal du igen underskrive en blanket ”Anmodning om sterilisation”.

Her erklærer du at have forstået, hvad operationen indebærer og at det i princippet er umuligt at genskabe fertilitet.

Hvordan foregår operationen?

Der laves et lille snit på begge sider af pungen, og det forsøges at finde fortsat virksomme sædledere.

De fundne sædledere skæres over og lukkes. Herefter lukkes huden med selvopløselig tråd (vicrylrapid).

Indgrebet foregår i fuld bedøvelse og forventes at vare under 1 time.

Du vil normalt blive udskrevet samme dag.

Du bør ikke køre bil, motorcykel eller andet køretøj i 24 timer efter bedøvelsen, da du stadig kan være påvirket af medicin m.m.

Din forberedelse til operationen

Hvis du er i blodfortyndende behandling, skal du efter aftale med lægen holde pause med medicinen.

Det er vigtigt, at din krop er i god form, når du skal opereres. Du skal spise sundt og varieret og sørge for at være i god fysisk form. Du kan læse mere om kost før operation i patientinformationen ”Kost og operation”.

Du bør være forsigtig med alkohol inden operationen og følge Sundhedsstyrelsens genstandsgrænser, ligesom det er en god ide at stoppe med at ryge.

Før operationen

Du skal inden operationen ved journaloptagelsen

 • Have taget blodprøver og evt. hjertediagram (EKG)
 • Undersøges af en læge
 • Tale med en narkoselæge om bedøvelsen

Faste

 • Dagen før operationen må du spise og drikke som vanligt frem til kl. 02.00
 • Efter kl. 02.00 må du ikke længere spise, men gerne indtage drikkevarer (undtagen juice og mælkeprodukter)
 • Du må få 250 ml. væske inden kl. 06.00, gerne saftevand
 • Fra kl. 06.00 på selve operationsdagen må du hverken spise eller drikke
 • Hvis der er særlige fasteregler for dig aftales dette med narkoselægen

Ved din ankomst til sengeafsnittet viser sygeplejepersonalet dig til rette i afdelingen og informerer om indlæggelsesforløbet.

Operationsdagen

Inden du bliver kørt til operation skal du

 • Have været i brusebad hjemmefra
 • Tage rent tøj på, der består af lange (elastiske) strømper, underbukser og en hospitalsskjorte
 • Have fjernet evt. hårvækst i operationsområdet
 • Tage ur og andre smykker af
 • Have identifikationsarmbånd på
 • Evt. have en beroligende tablet samt en blodfortyndende indsprøjtning

Du må gerne beholde evt. briller, høreapparat og tandprotese på.

På operationsgangen

Du får lagt et lille plastikrør (et drop) i en blodåre. I droppet får du smertestillende medicin og sovemedicin, samt væske under operationen. Droppet fjernes normalt i sengeafsnittet.

Efter operationen

Du bliver kørt til opvågningsafsnittet, hvor du overvåges, indtil bedøvelsen har fortaget sig.

På sengeafsnittet tager plejepersonalet imod dig og observerer din tilstand. Du vil få tilbudt drikkevarer og noget at spise.

Smerter

Hvis du får smerter, kan du få udleveret smertestillende medicin.

Sårpleje

Forbindingen må fjernes dagen efter operationen. Ved evt. sivning fra såret skal der en ny tør forbinding på.

Du må gerne tage brusebad efter de første 24 timer, men du skal undgå karbad indtil trådene er opløst.

Kontrol og efterbehandling

Det er normalt at være træt nogle dage efter operationen, men du må genoptage dine daglige aktiviteter i det omfang, du magter det.

Med hensyn til aktivitet/sport for eksempel cykling må du først starte efter 3 uger.

Du skal - efter operationen - ved penetrativt samleje fortsat bruge prævention, da effekten af operationen først kan verificeres når der foreligger en sædanalyse uden sædceller. Der bør foreligge en sædprøve, som viser at du er steril.

Det kan tage tid, før alle sædceller har forladt den resterende del af sædgangene, og der kan derfor først efter 3 måneder foretages en sædanalyse. Du vil automatisk blive indkaldt til Klinik for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet, med henblik på aflevering af en sædprøve.

4 måneder efter operationen bliver du indkaldt til kontrol i ambulatoriet (Urinvejssygdomme, Klinik 1, Gentofte), hvor du vil få svar på sædanalysen.

Viser der sig fortsat at være sædceller i sædvæsken, vil en ny sædprøve være nødvendig efter endnu ca. 3 måneder. I enkelte tilfælde kan en gentagelse af operationen være nødvendig før sterilitet opnås.

Indlæggelsesbevis og sygemelding 

Afdelingen vil gerne udlevere et indlæggelsesbevis, men har du brug for en sygemelding, skal denne udstedes af din praktiserende læge.

Rejser

Du er normalt ikke automatisk dækket af en almindelig rejseforsikring ved udlandsrejser efter indlæggelse/operation. Du skal derfor kontakte dit rejseforsikringsselskab og høre nærmere.

Henvendelse ved komplikationer

Hvis du oplever komplikationer, for eksempel

 • Kraftige smerter
 • Kraftig rødme, hævelse og evt. sivning af pus
 • Kraftig blødning
 • Feber

skal du i det første døgn efter udskrivelsen kontakte den afdeling du var indlagt på. Herefter skal du i dagtiden kontakte Urinvejssygdomme, Klinik 1 eller din egen læge.

Aften, nat og weekend skal du ringe til Akuttelefonen 1813, hvorefter du vil blive henvist til nærmeste Akutmodtagelse.

Redaktør