Spasticitet med Botox, behandling af (hos børn og voksne)

Information om spasticitet (cerebral parese) og den medicinske behandling med Botox.

Hvad er cerebral parese?

Cerebral parese - eller spastisk lammelse - dækker over flere forskellige handicaps. Fælles er, at hjernen ikke kan styre musklerne normalt. Karakteristiske symptomer ved spastisk cerebral parese er øget muskelspænding og øgede reflekser.

Cerebral parese er en hjerneskade, der i 9 ud af 10 tilfælde skyldes skader og forstyrrelser i den umodne hjerne, mens den er under udvikling. Sygdommen kan opstå under graviditeten, under fødslen og kort efter fødslen.

I Danmark findes der ca. 10.000 mennesker med diagnosen cerebral parese, og det skønnes at ca. 1/3 er under 18 år.

Diagnose og behandling

Diagnosen stilles ved hjælp af en undersøgelse af hjerne og nervesystem hos lægen. Der er forskel på, hvornår man opdager, at et barn har cerebral parese.

Man kan opdele behandlingen i fire hovedgrupper:

  • Fysioterapi og ergoterapi
  • Medicinsk behandling
  • Operation
  • Bandagering

Hvad er Botox?

Botox (Botulinum toxin) er et stof, der dannes af bakterien clostridium botulinum.

Stoffet er giftigt i større mængder og kendt for at kunne føre til den dødelige sygdom botulisme, bedre kendt som pølseforgiftning. I meget små doser kan stoffet dog bruges til at behandle muskelspasmer.

Botox hæmmer frigørelsen af visse signalstoffer mellem nerveceller og muskler, hvorved musklerne lammes. Dette resulterer i, at musklen ikke kan trække sig sammen i en periode på 3-5 måneder.

Behandling af spasticitet med Botox foretages i samarbejde med Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme eller egen læge.

Før behandlingen

Mødested

Du møder til behandling i Skulder-, Albue- og Håndkirurgi, klinik 1, som findes på Gentofte Hospitalsvej 17, stuen.

Medicin

Fortæl altid lægen, hvis du tager anden medicin - specielt medicin som også virker på nervesystemet.

Selve behandlingen

Ofte behandles to, tre eller fire muskler på en gang med et enkelt eller to stik.

Man kan reducere ubehaget ved indsprøjtningerne ved at påsmøre EMLA (lokalt bedøvestof) på de områder, hvor man skal stikkes. EMLA’en skal sidde 1½ time, inden det virker. Man kan påsmøre det hjemmefra og dermed undgå ventetid. Du får information om dette, inden du modtager behandlingen med Botox.

Efter behandlingen sætter vi ofte et lille plaster på stedet, hvor indsprøjtningerne er foretaget. Herefter skal du vente ½-1 time i ambulatoriet, inden du forlader afdelingen. Dette er for at kunne behandle evt. udslæt, som er meget sjældent forekommende.

Kontakt straks lægen, hvis:

  • der opstår rødme omkring indstiksstedet
  • du oplever træthed eller vejrtrækningsbesvær

Effekten af behandlingen

Botox virker først på muskulaturen 4-8 dage efter indsprøjtningen. Den maksimale effekt ses efter 2-3 uger og kan holde op til 3-5 måneder.

Ofte er én behandlingsseance ikke nok. Flere behandlingsseancer med 3-4 måneders mellemrum kan være nødvendigt, så længe behandlingen har effekt.

Der er ikke beskrevet, hvor mange gange man kan modtage Botox-behandling, og der er ikke noget, der tyder på, at selv behandling gennem flere år skulle være farlig.

Efter behandlingen

Transport

De muskler, der bliver behandlet, aftager i muskelstyrke og kan derved hæmme gribebevægelser i en periode. Det er derfor vigtigt, at du planlægger, hvordan du kommer hjem efter behandlingen, da du ikke kan regne med selv at kunne køre bil.

Genoptræning

Hvis du ikke i forvejen modtager optræning andetsteds, får du et forløb med optræning og information hos Afdeling for Fysio- og Ergoterapi.

Redaktør