Slidgigt i tommelfingeren - operation for

Information om slidgigt i tommelfingeren, operation og genoptræning.

Slidgigt i tommelfingerens rodled er en lidelse, hvor brusken i leddet er nedslidt, sådan at knoglerne skurrer mod hinanden. Lidelsen skyldes som regel alder og/eller langvarig belastning, men kan i enkelte tilfælde opstå efter en skade. Her kan du læse om operationen for slidgigt i tommelfingerens rodled.

Operationen

Ved operationen fjernes en håndrodsknogle, så der opstår et hulrum. Hulrummet udfyldes med en strimmel senevæv fra underarmen eller en del af ledkapslen.

Operationen har til formål at reducere smerten i tommelfingeren. Håndkraften kan bedres efter operationen på grund af smertefrihed, men det er sjældent, at man kan vende tilbage til et hårdt belastende erhvervsarbejde. Tommelfingeren bevarer normalt sin bevægelighed. Den kan blive en anelse kortere, uden at det har betydning for funktionen.

Forberedelse

På apoteket kan du købe Paracetamol (Panodil eller Pamol) og Ipren, som er de smertestillende piller, vi anbefaler efter operationen.

På operationsdagen skal du sikre dig,  at du ikke har sår eller rifter på hånden. Du må heller ikke have neglelak, gellak, shellac, kunstige negle eller smykker på, da det kan forøge risikoen for infektion. Det kan derfor betyde, at operationen skal udsættes.

Du skal sørge for at have tøj på, hvor der plads til en stor bandage og gipsskinne.

Rygning

Rygning øger risikoen for komplikationer efter operationen.

Hvis du er ryger, anbefaler vi derfor, at du stopper med at ryge mindst 8 uger før operationen, samt 4 til 8 uger efter operationen.

Selvom der måske er kortere tid til din operation, anbefaler vi fortsat, at du undgår rygning, da vi ved, at det hjælper helingsprocessen.

Alkohol

Alkoholindtag øger risikoen for komplikationer efter operationen. Drikker du mere end 4 genstande dagligt, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du 4 uger inden operationen holder helt op med at indtage alkohol. Det vil medvirke til, at nedsætte risikoen for infektioner, blødninger og hjertelungeproblemer efter operationen.

Operationsdagen

Du møder i Operationsmodtagelsen på Gentofte Hospitalsvej 1, 1. sal på det aftalte tidspunkt.

Du skal ikke møde fastende.

Du får en lokalbedøvelse inden operationen. Bedøvelsen foretages af en narkoselæge ved et stik i armhulen.

Efter operationen

Efter operationen får du en stor bandage med gipsskinne på tommelfingeren og underarmen.

Du får en tid til kontrol i Håndkirurgi, klinik 1 efter 3 uger, hvor du får fjernet gipsskinnen og trådene.

Vi tilsender dig spørgeskemaer om din operation både før operationen og 6 uger, 3 måneder, 6 måneder, 12 måneder og 24 måneder efter operationen, som du bedes udfylde og returnere.

Genoptræning

I de første 3-4 uger kan du ikke bruge hånden ret meget. Efter gipsen er fjernet, er genoptræning ofte nødvendig. Der bliver lagt en plan for din genoptræning, når du får gipsen fjernet.

Efter 6 uger kan hånden bruges til lettere ting.

Efter 3 måneder må hånden benyttes frit, men der kan fortsat være en del smerter. De varer ofte op til ½ år efter operationen.

I nogle tilfælde kan der være behov for en lille bandage som aflastning, indtil det opererede led er stabilt.

Smerter

I de fleste tilfælde er der også behov for stærkere smertestillende medicin end Paracetamol og Ipren. Du får tabletter til de første dage med hjem. Smerterne aftager gradvist. Efter et halvt år er smerterne reduceret med ca. 75% i forhold til smerterne inden operationen. I det efterfølgende halve år vil der yderligere ske en lille reduktion. Tilfredsstillende smertelindring opnås i 90% af tilfældene.

Andre forholdsregler

Hvis du har hjemmepleje, bedes du selv orientere dem om den forestående operation og hospitalsopholdets forventede længde.

Du kan ikke selv køre hjem fra hospitalet. Vi anbefaler, at du ikke kører bil, før hånden er fuldt funktionsdygtig.

Sygemelding gives almindeligvis i op til 3 måneder afhængigt af dit erhverv.

Risici ved operationen

Der kan komme lette føleforstyrrelser på oversiden af tommelfingeren. De forsvinder normalt i løbet af nogle måneder.

Refleksdystrofi ses i ca. 1-3% af tilfældene. Det er en abnorm kar- og nervereaktion, som medfører smerter, hævelse og stivhed af fingre og hånd. 

Det kræver særlig smertebehandling, ofte med supplerende medicinsk behandling samt intensiv ergoterapi. Denne komplikation forlænger forløbet og kan give et dårligere resultat.

Risiko for betændelse er under 1%.

Udenlandsrejser

Skal du ud at rejse, anbefaler vi, at du i god tid inden operationen kontakter dit forsikringsselskab. De første måneder efter en operation kan der være forhold, der gør, at forsikringsselskabet ikke vil dække eventuelle skader/sygdom.

Redaktør