Skjoldbruskkirtlen - undersøgelse (thyroideaskintigrafi med eventuel ultralydsskanning)

Det radioaktive sporstof bliver brugt til at gøre form, størrelse og funktion af skjoldbruskkirtlen tydelig på skanningsbilleder. Nogle gange bruges også ultralyd.

Kort om undersøgelsen

Du skal have undersøgt skjoldbruskkirtlen ved en skintigrafi og eventuelt også en ultralydsskanning. En skintigrafi er en skanning, hvor vi bruger radioaktivt sporstof. Sporstoffet gør skjoldbruskkirtlens størrelse, form og funktion synlig på skanningsbillederne. Ultralyd er lydbølger, som danner billeder på en skærm.

Du skal forvente, at undersøgelsen varer 1-1½ time.

Hvis du melder afbud

Du skal være opmærksom på, at hvis du aflyser undersøgelsen, kan det betyde, at vi ikke kan tilbyde selve behandlingen af dig inden for de maksimale ventetider.

Billede af en patient, der bliver fotograferet med et Gamma-kamera.

Vigtig forberedelse

Kontakt os, hvis du er gravid eller ammer

Hvis du er eller kan være gravid, eller hvis du ammer, er der særlige forholdsregler. Du skal derfor kontakte os inden undersøgelsen.

Fjern smykker inden undersøgelsen

Øreringe og andre smykker i ansigtet og på halsen forstyrrer skanningsbillederne, og du vil derfor blive bedt om at fjerne dem. Tag gerne smykker af hjemmefra.

På hospitalet 

Undersøgelsen

Vi giver dig sporstof i en blodåre i din arm. Du skal vente i cirka 15 minutter, mens sporstoffet fordeler sig i kroppen. Når sporstoffet har fordelt sig, skanner vi din hals to gange med et gammakamera. Hver skanning varer cirka 10 minutter.

I nogle tilfælde ultralydsskanner vi dig også med et ultralydshoved, som føres hen over huden med et let pres.

Hjemme igen

Sporstoffet giver ingen bivirkninger

Der er ingen bivirkninger ved sporstoffet, og det udskilles hurtigt fra kroppen.

Svar på undersøgelsen

Du får svar fra den læge eller afdeling, der har henvist dig til undersøgelsen.

Få mere viden

Du kan få mere viden om undersøgelsen på www.patienthåndbogen.dk. Søg på ’skintigrafi af skjoldbruskkirtlen’ og ’Nuklearmedicinske undersøgelser og risiko’.

Redaktør