Sammensyning af små sener i skulderleddet

I tilfælde af en eller flere overrevne sener i skulderledet tilbydes operation som behandling.

Du har fået revet en eller flere af de små sener i skulderleddet over. Kirurgen har derfor anbefalet, at du får en operation i din skulder som forventes at nedsætte smerterne og give dig bedre bevægelighed i skulderen.

Operationen

Operationen foregår som en kikkertoperation (artroskopi). Kikkert og instrumenter føres ind i skulderen gennem nogle mindre stikhuller i huden. Operatøren undersøger skulderleddet og syr senen sammen. Hvis du har andre skader i skulderen, behandler vi disse samtidigt, hvis det er muligt.

Kan operationen ikke foretages via kikkertinstrumentet, vil den i stedet ske gennem et snit på ca. 6 cm på siden af skulderen.

Operationen foregår altid i en nerveblokade af din arm, samt fuld bedøvelse.

Forberedelse

I tiden op til operationen er det en god idé, at du træner skulderens bevægelighed og muskulaturen omkring skulderen.

På operationsdagen skal du sikre dig, at arm og skulder er uden sår og rifter, som kan forøge risikoen for infektion. Sår og rifter kan betyde, at operationen må udsættes. Før operationen skal du fjerne evt. neglelak og smykker.

Du må ikke være forkølet eller på anden vis syg på operationsdagen.

Rygning

Rygning øger risikoen for komplikationer efter operationen.

Hvis du er ryger, anbefaler vi derfor, at du stopper med at ryge mindst 8 uger før operationen og op til 4 til 8 uger efter operationen. Selvom der er kortere tid til din operation, anbefaler vi fortsat, at du undgår rygning, da vi ved, at det hjælper helingsprocessen.

Alkohol

Alkoholindtag øger risikoen for komplikationer efter operationen.

Hvis du drikker over Sundhedsstyrelsens genstandsgrænser, skal du i mindst 4 uger før operationen holde helt op med at drikke alkohol. Dette vil medvirke til at nedsætte risikoen for infektioner, blødninger og hjerte-lungeproblemer efter opreationen.

Operationsdagen

Du møder i Operationsmodtagelsen, Gentofte Hospitalsvej 1, 1. sal på det aftalte tidspunkt.

Husk at møde fastende!

Efter operationen

Efter operationen får du en slynge. Den holder armen i en fast stilling foran kroppen. For at sikre sammenvoksningen af senen er det vigtig, at du ikke bruger armen aktivt i 3 uger.

Slyngen skal bæres i 3 uger og må kun løsnes i forbindelse med genoptræning samt ved personlig hygiejne.

Du skal sove med slyngen på og må ikke sove på den opererede skulder.

Trådene fjernes hos din egen læge efter 10-14 dage.

Kontrol

Efter ca 12 uger skal du ses af operatør i vores klinik og evt. have taget røntgen af din skulder.

Smertestillende

Der medgives smertestillende til nogle dage. Har du behov for yderligere smertestillende, skal du kontakte egen læge.

Genoptræning

Du bliver indkaldt til gentræning i Afdeling for Ergoterapi og Fysioterapi på Gentofte Hospital indenfor den første uge efter operationen.

Skulderens tilstand afgør, hvornår genoptræningen skal overgå til din kommune. Genoptræningsenheden i din kommune kan oplyse dig om genoptræningsforløbet hos dem.

Udover at følge genoptræningen skal du selvtræne.

Risiko ved operation

Der er mindre end 2 % risiko for infektion.

Forventninger efter operation

Målet med operationen er, at du får en god bevægelighed og styrke.

God bevægelighed og styrke kan forventes efter 4-6 måneder. Det er dog vigtigt at understrege, at du kan forvente en let nedsat bevægelighed i skulderen.

Det er ligeledes vigtigt at understrege, at senevævet kan være af så ringe kvalitet, at det ikke er teknisk muligt at sy senen sammen igen. I så fald kan man kun rense arvæv op i området og herefter genoptræne til bedst mulig funktion.

Bilkørsel

Du må køre bil 6-10 uger efter operationen, hvis du føler dig i stand til det, og kan gøre det forsvarligt i forhold til færdselsloven. Du må ikke køre bil, hvis du tager stærk smertestillende medicin.

Sygemelding

Har du et arbejde, som belaster din skulder, vil der gå 3-6 måneder, inden du kan genoptage arbejdet. Let arbejde under skulderniveau kan påbegyndes efter 6-12 uger.

Sport

Ved sport der belaster skulderen skal der gå 6-12 måneder, inden du kan gå i gang. Du kan begynde løbe- og cykeltræning efter ca. 3-6 uger.

Et godt råd

Er der tale om en ulykke, og du har en ulykkesforsikring, bør du snarest anmelde skaden til forsikringsselskabet.

Arbejdsulykker anmeldes via arbejdet, tal med din leder.

Redaktør