Sakralnerve modulation

Information om hvad sakralnerve modulation er og hvordan behandlingen forløber.

Introduktion

Sakral nervemodulation er en behandlingsmulighed ved problemer med overaktiv blære, manglende evne til at tømme blæren, ved blæresmerter samt ved afføringsproblemer.

Nerverne til blære, tarm og bækkenbund udgår fra rygmarven og sender information til og fra hjernen. Hvis signalerne ikke fungerer normalt, kan det medføre problemer med blære og/eller tarm.

Systemet består af en tynd elektrode, som indsættes gennem korsbenet og en stimulator (pacemaker) der afgiver pulserende strøm. Den placeres øverst i balden.

Denne behandling hjælper med at genoprette den normale nerveaktivitet, så vandladningen/afføringen kan blive normal eller forbedres. Ikke alle patienter kan hjælpes, men resultater viser, at hos 60-70% er effekten tilfredsstillende.

Forberedelse til operationen

Du skal have foretaget en røntgenundersøgelse af bækkenet for at afklare, om anatomien er normal.

Hvis du er i blodfortyndende behandling, skal du holde pause før operationen. Lægen, som indstiller dig til operation, vil give dig besked om din blodfortyndende behandling.

Kosttilskud

Fiskeolie kan give øget risiko for blødning i forbindelse med operationen og derfor skal du holde pause med dette 14 dage inden operationen. 

Kost og aktivitet

Det er vigtigt, at din krop er i god fysisk form, når du skal opereres. Du skal spise sundt og varieret.

Alkohol og rygning

Du bør være forsigtig med alkohol, og følge Sundhedshedsstyrelsens genstandsgrænser. Det er samtidig en god ide at holde op med at ryge. Herved reduceres risikoen for komplikationer væsentligt.

Du kan læse mere om rygning, alkohol og operationer i Sundhedsstyrelsens pjecer.

Før operationen

Du skal møde til forundersøgelse dagen inden operationen. Her skal du:

  • Tale med en læge
  • Tale med en sygeplejerske
  • Have taget blodprøver og eventuelt et hjertediagram (EKG).
  • Eventuelt tale med en narkoselæge om bedøvelsen
  • Aflevere en urinprøve til undersøgelse for bakterier

Faste og tørste

Du skal bedøves i forbindelse med operationen og du skal derfor faste og tørste. Din mavesæk skal være tom for at undgå, at der løber maveindhold op i lungerne, mens du er bedøvet. 

  • Dagen før operationen må du spise og drikke frem til kl. 02.00
  • Efter kl. 02.00 må du ikke længere spise, men gerne indtage drikkevarer (undtagen juice og mælkeprodukter)
  • Fra kl. 06.00 må du hverken drikke eller spise

Vi anbefaler,  at du umiddelbart før kl. 06.00 drikker 250 ml vand eller gerne et glas saftevand. Sukkeret i saften modvirker kvalme og utilpashed. 

Hygiejne

For at forebygge infektion er det vigtigt, at kroppen er ren. Du skal derfor tage brusebad om morgenen. 

Undlad at smøre creme på kroppen. Ure og smykker skal tages af, og makeup/neglelak skal fjernes.

På operationsdagen 

Du skal tage din vanlige morgenmedicin kl. 06.00, bortset fra diabetesmedicin og eventuelt blodfortyndende medicin. Medbring din vanlige medicin ved indlæggelsen. Du skal møde kl. 7.30 i afdelingen for Urinvejssygdomme, afsnit 112, 1. sal. For at forebygge infektion, får du antibiotika som tablet inden operationen og i blodåren under indgrebet. 

Hvordan foregår operationen?

Operationen foregår ad to gange med 2 ugers mellemrum.

Ved den første operation indsættes elektroden. Er der tydelig effekt af behandlingen, indsættes pacemakeren 2 uger senere.

En sygeplejerske fra ambulatoriet vil være til stede under operationen.

1. operation:

Indsættelse af elektrodeIndgrebet foregår i rus, som er en smertelindrende og afslappende bedøvelse.

Du ligger på maven under indgrebet, og balderne bliver trukket ud til siderne ved hjælp af plaster og tildækkes med gennemsigtigt plastik. 

Formålet er, at man kan se sammentrækning af endetarmsåbningen, når der stimuleres med strøm.

Du får også lagt lokalbedøvelse i huden. Der tages løbende røntgenbilleder undervejs. Elektroden placeres tæt på sakral-nerverne, og der stimuleres med en svag strøm. 

For at få det bedste udgangspunkt for en god virkning, er det vigtigt, at du kan medvirke til at fortælle, hvor stimulationen mærkes. Stimulationen vil føles som snurren eller prikken i området omkring kønsorganer og/eller endetarm.

En lomme til den fremtidige pacemaker forberedes øverst i den ene balde. Lommen placeres som udgangspunkt i den side, som du sover mindst på. 

Elektroden føres ud gennem huden og forbindes med en midlertidig stimulator, der bæres i et elastikbælte om livet. Operationssåret dækkes med en tætsluttende forbinding.

Efter operationen

Du kommer tilbage på stuen, hvor du overvåges, indtil bedøvelsen har fortaget sig. Du vil få tilbudt noget at drikke og spise.

Hvis du får smerter, vil du få smertestillende medicin.

Sygeplejersken fra ambulatoriet, der har medvirket til operationen, vil programmere den midlertidige stimulator med 3-4 programmer. Du oplæres i brug af fjernbetjeningen. Du vil blive rådgivet om forholdsregler og det videre forløb.

Du må ikke køre bil, motorcykel eller andet køretøj i 24 timer efter din 1. operation, da du stadig kan være påvirket af medicin med mere. 

Det er en god ide at have en pårørende med, da der bliver givet en del information. 

Forholdsregler og fysisk aktivitet i testperioden

I hele testperioden må du ikke gå i bad, da forbindingen ikke må blive våd.

Undgå at løfte tunge ting over 2 kg, fremoverbøjning og vrid i lænden, så elektroden ikke risikerer at forskubbe sig. 

Undgå at sidde med benene over kors. Du må ikke dyrke sport, men gerne gå ture. Du må ikke dyrke sex.

Efter udskrivelsen

Sårpleje

De første dage kan der være let blødning fra operationssåret. Det er normalt og ophører af sig selv igen.

Bliver forbindingen gennemblødt eller løsner sig, skal den skiftes af din læge eller evt. sundhedscenter. Du vil få udleveret forbindings-materiale, før du tager hjem.

Du kan opleve misfarvning af huden. Det er almindeligt forekommende og forsvinder igen.

Sårinfektion er sjælden, men kommer der feber, varmefornemmelse og tiltagende smerter, skal du indenfor det første døgn efter udskrivelsen, kontakte den afdeling, hvor du var indlagt. 

Efter det første døgn kan du henvende dig til Afdeling for Urinvejssygdomme Klinik 1, på telefon 38 67 36 52 eller din egen læge i dagtiden.

Aften, nat og weekend skal du henvende dig til akuttelefonen 1813 eller akuttelefonen i din region. 

Smerter og ubehag

Der vil være sårsmerter i de første dage, og du kan have svært ved at finde hvile på ryggen. Smerterne kan afhjælpes med tablet Paracetamol (Pamol, Pinex, Panodil) 1g, max 4 gange dagligt, eventuelt suppleret med Ibuprofen 400 mg, max 3 gange dagligt.

I testperioden

Du vil blive kontaktet telefonisk af sygeplejersken efter 4 dage for at høre, om behandlingen hjælper dig, og om der er behov for skift af program. 

Det er vigtigt, at du hele tiden kan mærke stimulationen, men den skal føles behagelig. Kroppen vænnes til stimulationen, og det er som regel nødvendigt at øge i styrke. 

Hvis stimulationen bliver ubehagelig, må du sænke styrken eller slukke for stimulatoren. 

Du skal udfylde væske-vandladningsskema over 3 døgn de sidste dage i testperioden.

2. operation: Indsættelse af pacemaker (stimulator)

Er der mindst 50% forbedring af stimulationen, indsættes pacemakeren. Ellers vil elektroden blive fjernet igen. Operationen foregår denne gang i lokalbedøvelse og er et lille indgreb. Pacemakeren placeres i lommen øverst i balden og kobles til elektroden. Den vil være usynlig under operationsarret.

Pacemakeren findes også i en mindre størrelse, som er genopladelig. Den skal genoplades en gang ugentlig via en oplader, som placeres på huden over pacemakeren. Det tager ca. ½ time.

Forbindingen kan fjernes efter 2 døgn, og du må derefter gå i brusebad.

Trådene er selvopløselige.

Programmering af pacemakeren

Pacemakeren vil blive programmeret af sygeplejersken fra ambulatoriet. Du får udleveret fjernbetjening og kommunikator.

Stimulationen er mærkbar i starten og når der ændres styrke eller program. Senere vil du sjældent mærke stimulationen.

Et billede af en fjernbetjening og kommunikator.
Fjernbetjening og kommunikator

Forholdsregler 

Du får udleveret et ID kort, som er dokumentation på det indopererede materiale. Du bør altid opbevare det på dig.

ID kortet vises i lufthavne inden du skal igennem sikkerhedskontrollen, da stimulatoren kan udløse en reaktion i metaldetektoren.

De første 14 dage skal du fortsat undgå tunge løft, sport, sex og undgå fremoverbøjning og vrid af lænden.

Undgå risiko for slag direkte på pacemakeren.Du må ikke behandles med kortbølge eller ultralyd i forbindelse med fysioterapi eller få massage i området.

Graviditet

Vi anbefaler, at pacemakeren slukkes under hele graviditeten.

Kontrol

Der aftales telefonkonsultation efter den første måned. Der aftales ikke regelmæssig ambulant kontrol. Ved MR skanning og på rejser skal du altid medbringe fjernbetjeningen.

Pacemakeren udskiftes, når batteriet udløber; oftest efter 4-8 år. Den genopladelige pacemaker kan holde op til 15 år før den skal udskiftes.

Ved kremering skal pacemakeren fjernes forinden.

Ved problemer eller spørgsmål

Indenfor det første døgn efter udskrivelsen, skal du kontakte den afdeling, hvor du var indlagt. 

Efter det første døgn kan du henvende dig til Afdeling for Urinvejssygdomme Klinik 1, på telefon 38 67 36 52 hverdage mellem kl. 08.00-11.30 (onsdag kl. 09.00-11.30) og kl. 13.00-14.00.

Ved akut behov aften, nat og weekend skal du henvende dig til akuttelefonen 1813 eller akuttelefonen i din region. 

Redaktør